Blog

30-06-2024 Huur

Wat te doen na een uitspraak van de huurcommissie?

Als je het idee hebt dat je te veel huur, servicekosten of onderhoudskosten betaalt voor de woonruimte die je huurt in Nederland, kun je dit […]

Lees meer
10-06-2024 Alimentatie

Betaalt uw ex partner geen alimentatie (meer)? Stuur hem dan naar de gevangenis!

Het is mogelijk om uw ex partner als hij geen alimentatie betaalt, maar het wel zou kunnen betalen, voor een periode van 30 tot 90 […]

Lees meer
06-02-2024 Geen categorie

Wat is een exploot? (inclusief voorbeeld)

Een exploot is een schriftelijk document (akte) dat wordt opgesteld door een gerechtsdeurwaarder waarin bijvoorbeeld staat beschreven wat de ambtelijke handeling van de gerechtsdeurwaarder is […]

Lees meer
06-01-2024 Dagvaarding

Hoe schrijf ik zelf een goede dagvaarding (met 11 gratis voorbeelden)?

Bent u op zoek naar een voorbeeld dagvaarding om zelf uw dagvaarding op te stellen? De Voordeligste Deurwaarder biedt u gratis 11 voorbeeld dagvaardingen aan, […]

Lees meer
03-01-2024 Geen categorie

Griffierecht: Dit zijn de kosten in 2024

Hieronder treft u een overzicht aan van de griffiekosten die de rechtbank aan griffiegeld vraagt aan de verzoeker, dan wel de eisende partij die zijn […]

Lees meer
01-01-2024 Geen categorie

Btag 2024: Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Heeft u een openstaande vordering en lukt het maar niet om deze te incasseren? Als schuldeiser is het mogelijk om rechtstreeks een gerechtsdeurwaarder in te […]

Lees meer
01-01-2024 Geen categorie

Incassokosten berekenen en wat zijn de wettelijke incassokosten in 2024?

In dit artikel legt gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman uit wat incassokosten zijn. Er wordt door hem beschreven wanneer er incassokosten betaald moeten worden. U kunt eveneens […]

Lees meer
01-01-2024 Geen categorie

Wettelijke betalingstermijn: Zo zit het in 2024

In 2024 is de wettelijke betalingstermijn –als daar niets voorafgaand aan de levering van uw product of dienst is afgesproken- 30 dagen. Maar wat als […]

Lees meer
01-01-2024 Huur

Huurachterstand? Zo kun je een huurder uitzetten of een huurovereenkomst ontbinden in 2024

De voornaamste vereiste om huurders uit uw woning te zetten is dat er sprake moet zijn van een huurachterstand van minimaal drie maanden. Dat wordt […]

Lees meer
11-09-2023 Geen categorie

Betalingsvoorwaarden hanteren als ondernemer: doen!

Betalingsvoorwaarden zijn de afspraken die jij als ondernemer met je klant maakt omtrent de betaling van je product of dienst. Ze zorgen voor duidelijkheid en […]

Lees meer
04-09-2023 Geen categorie

Sommatie: de laatste kans voor je klant om jouw factuur te betalen

Als ondernemer wil je natuurlijk dat je klant jouw factuur voor de geleverde producten of diensten tijdig betaalt. Maar soms kan het gebeuren dat een […]

Lees meer
21-07-2023 Geen categorie

De 25 meest gemaakte fouten op een factuur

Het sturen van een goede factuur is van cruciaal belang voor je bedrijfsvoering en je cashflow. Een fout op je factuur kan grote gevolgen hebben, […]

Lees meer
13-07-2023 Geen categorie

25 Tips om je factuur sneller betaald te krijgen

Als ondernemer wil je natuurlijk niet eindeloos achter je klanten aanrennen om je facturen betaald te krijgen. Je hebt immers belangrijkere zaken te doen. Maar […]

Lees meer
08-06-2023 Geen categorie

Gerechtelijke uitspraak; wat nu?

Hoe komt de rechter tot een uitspraak? De rechter komt tot een uitspraak door zorgvuldig de (grond)wet, verordeningen, internationale wetgeving en jurisprudentie te bestuderen. Op […]

Lees meer
23-03-2023 Geen categorie

Nakosten of nasalaris: wat zijn dit voor kosten en wie betaalt ze?

Nakosten en nasalaris; de twee termen zijn verschillend, maar betekenen nagenoeg hetzelfde. Het zijn kosten die ontstaan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan. De rechter […]

Lees meer
16-03-2023 Geen categorie

Oninbare vorderingen: wat zijn het en wat kun je eraan doen?

Bij de term ‘oninbare vordering’ denk je misschien aan een factuur die nooit meer betaald gaat worden. Toch is dat niet helemaal waar. Een factuur […]

Lees meer
25-02-2023 Ontruiming

Alles over het ontruimingsvonnis en het ontruimen van een pand

Het kan een stressvolle situatie zijn wanneer een pand moet worden ontruimd. Niet alleen voor de huurder, maar ook voor de verhuurder is het een […]

Lees meer
21-12-2022 Beslaglegging

Executoriaal derdenbeslag: 15 voorbeelden

Derdenbeslag is beslag dat de gerechtsdeurwaarder legt bij een derde partij. Deze derde partij is niet betrokken bij het geschil. Wel heeft de derde de beschikking […]

Lees meer
13-12-2022 Beslaglegging

De verschillen tussen conservatoir en executoriaal beslag

Voorafgaand aan een gerechtelijke procedure legt de deurwaarder soms al beslag. De deurwaarder stelt geld of kostbare goederen van de wederpartij dan alvast veilig. Dit […]

Lees meer
01-08-2022 Dagvaarding

De kosten voor een dagvaarding uitgelegd

Bij een dagvaarding komen best veel kosten kijken. Zo zijn er onder andere de juridische kosten om de dagvaarding op te laten stellen (advieskosten), deurwaarderskosten […]

Lees meer
15-05-2022 Geen categorie

Wat is een executiegeschil?

“De rechter verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.” Je hebt het vast weleens gehoord. Het betekent dat de eisende, winnende partij het vonnis mag uitvoeren. […]

Lees meer
07-03-2022 Geen categorie

Wat is een comparitie van partijen?

Een comparitie van partijen is een inhoudelijk gesprek tijdens een zitting. Het is een gesprek in de rechtbank tussen 2 partijen die een geschil hebben […]

Lees meer
17-02-2022 Dagvaarding

Wat is rauwelijks dagvaarden?

Direct naar de rechter stappen zonder je tegenpartij dit te laten weten, noemen we rauwelijks dagvaarden. De tegenpartij ontvangt dan van de gerechtsdeurwaarder een oproep […]

Lees meer
09-02-2022 Geen categorie

Wat is een authentieke akte?

De term authentieke akte heb je vast wel eens voorbij horen komen. Bijvoorbeeld toen je je Besloten Vennootschap moest registreren bij de notaris toen je […]

Lees meer
09-02-2022 Beslaglegging

Wat is derdenbeslag?

Derdenbeslag is een beslag dat door een deurwaarder bij een derde partij wordt gelegd. De derde partij is bijvoorbeeld een bank, uitkerende instantie, pensioenverzekeraar, de […]

Lees meer
09-02-2022 Geen categorie

Wat is het insolventierecht?

Als een bedrijf niet meer in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen, dan spreekt men van insolventie. Als laatste redmiddel (als het […]

Lees meer
03-02-2022 Kort geding

Wat zijn de kosten van een kort geding?

De kosten van een kort geding zijn drieledig. De rechtbank berekent u minimaal € 86,- griffierechten voor de inhoudelijke behandeling van uw kort geding. De […]

Lees meer
03-02-2022 Kort geding

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een gerechtelijke procedure die met spoed kan worden opgestart bij de rechtbank. De rechter zal dan op zeer korte termijn de […]

Lees meer
03-02-2022 Kort geding

Hoe verloopt een kort geding procedure?

Als u een spoedeisend belang heeft en niet maanden, maar slechts een paar weken wil wachten op een gerechtelijke uitspraak, dan is een kort geding […]

Lees meer
03-02-2022 Kort geding

Wat gebeurt er na een uitspraak kort geding?

Zodra de rechter zijn uitspraak in kort geding heeft gedaan, denken veel mensen dat de veroordeelde partij “vrijwillig” de opgelegde (financiële) verplichting door de rechter […]

Lees meer
03-02-2022 Dagvaarding, Kort geding

Hoe kan ik een kort geding aanspannen?

U mag onder bepaalde voorwaarden zelf een kort geding aanspannen bij de rechtbank. Het financiële belang moet dan in de regel lager zijn dan € […]

Lees meer
03-02-2022 Dagvaarding, Kort geding

Wat is de wettelijke dagvaardingstermijn van een kort geding?

In de regel is de wettelijke dagvaardingstermijn van een kort geding minimaal één week, waarbij de dag van betekening door de gerechtsdeurwaarder niet meetelt. Wanneer […]

Lees meer
30-01-2022 Geen categorie

Wat is een dwangakkoord?

Wanneer een persoon te hoge schulden heeft en met zijn schuldeisers een akkoord wil sluiten, om een persoonlijk faillissement te voorkomen, maar een of enkele […]

Lees meer
30-01-2022 Dagvaarding

Wat is een appeldagvaarding?

Een appeldagvaarding, ook wel hoger beroep dagvaarding genoemd, is een dagvaarding om in hoger beroep te gaan tegen een eerder uitgesproken vonnis, waartegen al eerder […]

Lees meer
11-01-2022 Geen categorie

Alles over het recht van reclame

Het recht van reclame geeft de verkoper de bevoegdheid om goederen die al zijn afgeleverd, maar nog niet zijn betaald, terug te vorderen. De koop […]

Lees meer
11-01-2022 Geen categorie

Een steunvordering zoeken voor een faillissement

Het aanvragen van het faillissement van een debiteur is vaak één van de laatste mogelijkheden om uw debiteur alsnog te bewegen om zijn facturen te […]

Lees meer
11-01-2022 Dagvaarding

Alles over de dagvaardingstermijn

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Dat verzoek komt af van de […]

Lees meer
11-01-2022 Geen categorie

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een schriftelijke gerechtelijke uitspraak (vonnis) van de rechter in bijvoorbeeld familierechtelijke zaken (echtscheiding) of in bestuursrechtelijke zaken, bijvoorbeeld de verlening of afkeuring […]

Lees meer
07-01-2022 Beslaglegging

Beslaglegging huis & inboedel? Zo doe je dat!        

Wilt u beslag leggen op huis en inboedel van uw schuldenaar? Dan heeft u een gerechtelijk vonnis, beschikking (bij alimentatie achterstanden) of notariële akte nodig. […]

Lees meer
07-01-2022 Geen categorie

Hoe start ik zelf een gerechtelijke procedure?

Als u bijvoorbeeld nog geld tegoed heeft van iemand kunt u vrij eenvoudig een gerechtelijke procedure opstarten bij de Kantonrechter door een dagvaarding op te […]

Lees meer
07-01-2022 Geen categorie

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

Veel mensen hebben geen idee wat het verschil is tussen een incassobureau en een deurwaarder. Daarnaast denken veel mensen dat ze eerst een incassobureau moeten […]

Lees meer
06-01-2022 Geen categorie

Hoe wordt een minnelijke betalingsregeling getroffen in een minnelijk traject?

Door middel van “aanbod en aanvaarding” kan een betalingsregeling worden getroffen in een minnelijk traject. Er is echter geen enkele wettelijke basis waarop iemand juridisch […]

Lees meer
05-01-2022 Beslaglegging

Wat is vexatoir beslag?

Er is sprake van vexatoir beslag wanneer op één dag meerdere beslagen worden gelegd, zonder voorafgaand te weten of de beslagen doeltreffend zullen zijn om […]

Lees meer
04-01-2022 Geen categorie

Hoe schrijf ik een goede sommatiebrief?

Een sommatiebrief schrijven is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. De Voordeligste Deurwaarder vertelt u daarom graag waar u aan moet denken. Het schrijven […]

Lees meer
03-01-2022 Geen categorie

Wat is een aanmaning en hoe stuur ik een goede aanmaningsbrief?

Een aanmaning is een laatste vriendelijke, maar toch wel dwingende sommatiebrief die u naar uw schuldenaar stuurt als tijdige betaling van uw factuur achterwege is […]

Lees meer
03-01-2022 Beslaglegging

Wat is een beslagvrije voet?

Wilt u loonbeslag laten leggen op het volledige inkomen van de schuldenaar? In sommige gevallen is het mogelijk om op het volledige salaris of uitkering […]

Lees meer
03-01-2022 Geen categorie

Zo stuurt u een betalingsherinnering voor een openstaande factuur [+ voorbeeld]

Er is weinig zo vervelend als een openstaande factuur die niet betaald wordt. U heeft immers aan uw verplichtingen voldaan en wilt daar graag voor […]

Lees meer
03-01-2022 Geen categorie

Wat is ingebrekestelling (inclusief voorbeeld ingebrekestellingsbrief)?

Is iemand u geld verschuldigd? En heeft hij of zij na herhaaldelijke herinneringen of aanmaningen nog steeds niet betaald? Of komt iemand zijn betalingsafspraken niet […]

Lees meer
02-01-2022 Huur

De huurder van uw bedrijfspand betaalt de huur niet?

Wanneer de huurder van uw bedrijfspand de huur niet betaalt, kunt u als verhuurder het beste direct zelf een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Alleen gerechtsdeurwaarders mogen niet […]

Lees meer
01-01-2022 Geen categorie

Zo pak je een wanbetaler aan!

Wanbetalers, iedereen heeft er last van! U bent echt niet de enige die last heeft van wanbetaling of wanbetalers. Het zijn niet alleen particulieren of […]

Lees meer
15-11-2021 Dagvaarding

Wat is een verstekvonnis en hoe wordt verstek verleend?

Een verstekvonnis is een schriftelijke uitspraak van de rechter waarbij de gedagvaarde persoon of bedrijf niets van zich heeft laten horen en ook niet aanwezig […]

Lees meer
15-11-2021 Huur, Ontruiming

Hoe voorkomt u het ontruimen van uw woning?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom verhuurders van woningen een huurder uit hun woning (zouden) willen zetten. In de meeste gevallen gaat het om […]

Lees meer
15-11-2021 Geen categorie

Wat is een dwangsom?

Een dwangsom is een geldboete die moet worden betaald door degene die zich niet houdt aan de veroordeling (niet zijnde het betalen van een bedrag, […]

Lees meer
27-10-2021 Huur

Onderhuur: alles over het onderverhuren van een woning

De huidige krapte op de woningmarkt maakt het voor veel mensen interessant om (een deel van) hun woning onder te verhuren. Wettelijk gezien is het […]

Lees meer
14-10-2021 Huur

Huur opzeggen als verhuurder? Zo pakt u dat aan 

Indien u woonruimte of bedrijfsruimte verhuurt aan een particulier of bedrijf en u wilt het huurcontract beëindigen, dan is het belangrijk om dit exact volgens […]

Lees meer
09-10-2021 Geen categorie

Mijn oude vonnis incasseren, kan dat nog?

Jazeker! U kunt uw oude vonnis door een gerechtsdeurwaarder laten incasseren. Voorwaarde is dat uw oude vonnis niet ouder mag zijn dan 20 jaar, nadat […]

Lees meer
09-10-2021 Geen categorie

De verjaring van een vordering stuiten

Als schuldeiser wilt u natuurlijk graag dat de schuldenaar de openstaande vorderingen aan u betaalt. Daarbij is het belangrijk om te voorkomen dat vorderingen verjaren. […]

Lees meer
15-07-2021 Geen categorie

Alles over een Stichting Derdengelden

Wanneer een gerechtsdeurwaarder geld ontvangt bij de incassering van een vordering, worden deze gelden altijd op een zogenoemde derdengeldrekening gestort. De gelden die hier op […]

Lees meer
15-07-2021 Geen categorie

De Algemene Termijnenwet (ATW) uitgelegd

Indien een rechter bij een uitspraak een wettelijke termijn voorschrijft, dan wordt in eerste instantie geen rekening gehouden met het feit dat de einddatum van […]

Lees meer
06-07-2021 Geen categorie

Preferente schulden & preferentie schuldeisers

Wanneer een bedrijf of persoon financieel in zwaar weer verkeert, komt het regelmatig voor dat meerdere schuldeisers rond dezelfde tijd beslag laten leggen. In zo’n […]

Lees meer
06-07-2021 Geen categorie

Hoe werkt schuldbemiddeling?

Indien u als schuldeiser het verzoek krijgt om mee te werken aan schuldbemiddeling voor uw schuldenaar, dan is het verstandig om contact op te nemen […]

Lees meer
06-07-2021 Beslaglegging

Wat is loonbeslag en hoe kun je loonbeslag leggen of opheffen?

Indien het een schuldenaar niet meer lukt om uw rekening te betalen, dan kunt u als schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelen om bijvoorbeeld beslag te laten […]

Lees meer
06-07-2021 Geen categorie

Wat is het Digitaal Beslagregister (DBR)?

Het Digitaal Beslagregister is een register waarin gerechtsdeurwaarderskantoren schulden van consumenten én soms bedrijven registreren. Gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen het register van het DBR raadplegen om te […]

Lees meer
08-06-2021 Incasso

Wet Incassokosten (WIK)

Met de invoering van de Wet Incassokosten (WIK) in 2012 is het eenvoudiger geworden voor consumenten en bedrijven om zogenaamde buitengerechtelijke (incasso) kosten vergoed te […]

Lees meer
08-06-2021 Beslaglegging

Executiemaatregelen deurwaarder volgens BTAG

Indien u van plan bent om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten hiervan zijn. De kosten om een […]

Lees meer
08-06-2021 Geen categorie

Zo werkt een contractovername

Contractovernames komen in allerlei vormen voor. Vaak verlopen ze zonder problemen, maar soms kan een contractovername wel grote financiële gevolgen hebben. Bij bedrijfsovername contracten adviseren […]

Lees meer
08-06-2021 Incasso

Wat zijn wettelijke en buitengerechtelijke incassokosten?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder of incassobureau in rekening brengt bij u als schuldeiser, worden ook wettelijke incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Dit zijn de […]

Lees meer
28-05-2021 Geen categorie

Zo tref je een betalingsregeling als ondernemer

Iedere ondernemer maakt het wel eens mee dat een van zijn klanten een factuur niet of niet tijdig kan betalen. Indien een klant vervolgens vraagt […]

Lees meer
28-05-2021 Geen categorie

Schuldenaar overleden? Uw vordering op een overleden persoon

Wanneer u het bericht krijgt dat de persoon waarop u een vordering heeft is overleden, blijft u achter met veel vragen. Krijg ik nog wel […]

Lees meer
28-05-2021 Geen categorie

Turboliquidatie BV: Hoe zit het met de schulden?

Wanneer aandeelhouders van een BV besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, wordt dit ook wel een turboliquidatie genoemd. Een turboliquidatie […]

Lees meer
21-04-2021 Geen categorie

Zo werkt het eigendomsvoorbehoud

Iemand die goederen koopt, wordt normaal gesproken eigenaar van deze goederen op het moment dat deze worden geleverd. Dat geldt ook als de goederen nog […]

Lees meer
21-04-2021 Geen categorie

Klant failliet verklaren?

Veel ondernemers krijgen in hun bedrijf wel eens te maken met klanten die hun facturen niet betalen. Wanneer een klant na herhaaldelijke verzoeken nog altijd […]

Lees meer
21-04-2021 Dagvaarding

Substantiëringsplicht: zo werkt het

Voert u zelf een gerechtelijke procedure? Houd dan rekening met de substantiëringsplicht! In deze blog leggen we uit wat deze plicht precies inhoudt en wat […]

Lees meer
10-04-2021 Alimentatie

Alles over partneralimentatie

Scheiden is een emotioneel proces. Bij het verbreken van lange relaties komt partneralimentatie snel ter sprake. Deze vorm van alimentatie is in het leven geroepen […]

Lees meer
10-04-2021 Alimentatie

Wanneer, hoeveel en hoe lang heb ik recht op (kinder-) alimentatie?

Jaarlijks besluiten duizenden echtparen met kinderen om hun relatie te beëindigen en uit elkaar te gaan. In zo’n geval blijven zij wel gezamenlijk verantwoordelijk voor […]

Lees meer
10-04-2021 Alimentatie

Partneralimentatie, kinderalimentatie & co-ouderschap alimentatie

Ook na een echtscheiding hebben ex-partners in veel gevallen nog de plicht om financieel voor elkaar te zorgen. Vaak is de meest financieel draagkrachtige partner […]

Lees meer
09-04-2021 Alimentatie

Achterstallige alimentatie opeisen? Dit zijn uw mogelijkheden!

Heeft u te maken met een ex partner die de (kinder-)alimentatie niet betaalt? Dan kunt u het LBIO (www.lbio.nl) of een gerechtsdeurwaarderskantoor inschakelen om de […]

Lees meer
09-02-2021 Geen categorie

Een miskoop gedaan bij de aankoop van uw auto?

Een miskoop doen we allemaal wel eens. Vaak denk je dan, ach die paar tientjes, ik laat het er bij zitten. Maar wat nu als […]

Lees meer
06-01-2021 Geen categorie

Herroepingsrecht: zo zit het met bedenktijd en het retourrecht

De wettelijke bedenktijd of het herroepingsrecht is er alleen voor consumenten die bijvoorbeeld online hun aankoop hebben gedaan. Voor online aankopen geldt geen minimum aankoopbedrag […]

Lees meer
16-12-2020 Dagvaarding

De Ambtshalve Toetsing

Ambtshalve toetsing betekent dat de rechter de uitgebrachte dagvaarding, waarbij de eisende partij een professionele partij is en de gedaagde partij een consument is (particulier), […]

Lees meer
28-10-2020 Geen categorie

Wat is een bodemprocedure?

Een bodemprocedure is een andere naam voor een reguliere gerechtelijke procedure. In een bodemprocedure kan tot op de bodem een geschil worden “uitgevochten” en zal […]

Lees meer
13-06-2020 Geen categorie

Wat is schuldeisersverzuim?

Schuldeisersverzuim is dat niet de schuldenaar, maar de schuldeiser (de opdrachtgever) voorkomt (of weigert) dat de door hem gevraagde prestatie, of het door hem bestelde […]

Lees meer
13-06-2020 Geen categorie

Wat is het verschil tussen voorschot en vooruitbetaling?

Het verschil tussen een voorschot en vooruitbetaling is dat bij vooruitbetaling 100% van het aankoopbedrag wordt voldaan, voordat het product of de dienst wordt geleverd. […]

Lees meer
24-05-2020 Geen categorie

Retentierecht? Zo kunt u uw recht van retentie uitoefenen

Het recht van retentie betekent dat degene die een opeisbare vordering op zijn klant heeft én niet betaald krijgt, het goed dat hij voor die […]

Lees meer
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies