Hoe start ik zelf een gerechtelijke procedure?
07-01-2022 Door Geen categorie

Hoe start ik zelf een gerechtelijke procedure?

Als u bijvoorbeeld nog geld tegoed heeft van iemand kunt u vrij eenvoudig een gerechtelijke procedure opstarten bij de Kantonrechter door een dagvaarding op te (laten) stellen. Een gerechtsdeurwaarder overhandigd dan uw dagvaarding aan de gedaagde partij. Deurwaarders noemen dit “betekening van de dagvaarding”.

Vanaf het moment dat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding heeft overhandigd aan de gedaagde partij is de gerechtelijke procedure begonnen. Als de gedaagde partij niet reageert naar de rechter toe op de eis zoals die is geformuleerd in de dagvaarding, wordt de eis door de rechter toegewezen, tenminste als deze hem niet onredelijk of ongegrond voorkomt. Dit kan financieel verstrekkende gevolgen hebben voor de gedaagde (veroordeelde) partij. Daarom is in de Wet geregeld dat alleen gerechtsdeurwaarders dagvaardingen mogen betekenen/ overhandigen aan de gedaagde partij.

De dagvaarding wordt dan ook wel gezien als het “inleidende processtuk”. De gerechtelijke procedure start zodoende met het schrijven van de dagvaarding. Dat is op zichzelf niet moeilijk, alleen er zijn wel regels die nageleefd moeten worden om te voorkomen dat uw dagvaarding wordt afgewezen op een nietigheid. Nietigheid betekent dat uw vordering wordt afgewezen door een “vormfout” omdat niet is voldaan aan de formele eisen waar een dagvaarding aan moet voldoen. Klik hier voor een voorbeeld van een correcte concept dagvaarding.

De Gerechtelijke Procedure opstarten

Iedereen in Nederland mag een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter opstarten. Ook bedrijven, particulieren en stichtingen of verenigingen hebben het recht om een gerechtelijke procedure op te starten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gedaagde partij weet waarom hij wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en wat de eisende partij van de gedaagde partij vordert. Meestal wordt betaling gevorderd. Het komt ook voor dat een gerechtelijke procedure wordt opgestart om een einde te maken aan geluidsoverlast of om een deugdelijk product te krijgen wanneer bijvoorbeeld een auto na aankoop veel mankementen vertoont.

10 Stappenplan voor het opstarten van een gerechtelijke procedure

Stap 1: Bepaal de hoogte van uw vordering.

Is uw vordering niet hoger dan € 25.000,- of heeft u iets als consument gekocht in een (web) winkel? Dan mag u zelf een gerechtelijke procedure opstarten bij de Kantonrechter en mag u de dagvaarding zelf schrijven. Is uw vordering hoger dan € 25.000,- en betreft het geen consumentanaankoop van u? Dan bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Het is gebruikelijk dat wanneer u een advocaat inschakelt, dat hij de dagvaarding dan ook schrijft. De uitzonderingen hierop zijn consumentenaankopen in daarvoor bestemde (web) winkels of bijvoorbeeld de particuliere aankoop van een auto bij een autodealer, een huurvordering of arbeidsrechtelijke vordering. Dit soort vorderingen mag u altijd zelf bij de Kantonrechter voeren, ongeacht het te vorderen bedrag.

Stap 2: Van wie krijgt u nog geld?

Wie is uw schuldenaar? Met andere woorden, van wie krijgt u nog geld, goederen of vordert u nakoming van een gemaakte afspraak? Dagvaardt u een persoon dan moet deze met de volledige naam, geboortedatum en adresgegevens worden genoemd. Dagvaardt u een bedrijf? Dan moeten de gegevens daarvan worden vermeld overeenkomstig de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Stap 3: Is uw schuldenaar failliet of heeft hij hoge schulden?

Een gerechtelijke procedure opstarten tegen een schuldenaar die failliet is of hoge schulden heeft, is hetzelfde als water naar de zee dragen of een zinkend schip bevoorraden. U kunt eenvoudig in het faillissementsregister controleren of uw schuldenaar failliet is verklaard. Dat kan voor natuurlijke personen en bedrijven. Het heeft geen zin te investeren in een gerechtelijke procedure als u weet dat uw schuldenaar de vordering niet kan betalen.

Extra Service van De Voordeligste Deurwaarder

De Voordeligste Deurwaarder controleert altijd of natuurlijke personen bekend zijn bij andere gerechtsdeurwaarderskantoren. Wij zijn namelijk bevoegd om in het Digitaal Beslag Register te kijken of uw schuldenaar bekend is in dit register. In het Digitaal beslagregister staan namelijk alle schulden die door de rechter zijn toegewezen aan personen en nog niet zijn betaald bij collega gerechtsdeurwaarderskantoren. Als uit het Digitaal Beslag Register blijkt dat uw schuldenaar al een schuld heeft van € 100.000,- en u wil uw vordering van € 500,- aan de rechter voorleggen, dan zullen wij u adviseren om hiervoor niet de gerechtelijke procedure op te starten, omdat de kans dat uw vordering geïncasseerd kan worden in dit geval bijzonder klein is.

Stap 4: Waar woont uw schuldenaar?

Het is noodzakelijk dat u weet waar uw schuldenaar woont of heeft gewoond, dan wel is of was gevestigd. Iemand waarvan bijvoorbeeld alleen het e-mailadres bekend is, of zijn Facebook pagina dan wel zijn Instagramaccount of Linkedin pagina, kan niet worden gedagvaard. Deurwaarders mogen geen dagvaarding per e-mail of per “direct message” overhandigen, dat moet altijd op een bestaand bedrijfs- of woonadres plaatsvinden. De deurwaarder mag zelfs geen dagvaarding betekenen of achterlaten bij een postbus adres. De deurwaarder zal altijd de fysieke adresgegevens controleren voordat hij de dagvaarding betekent.

Als er geen adres gegevens bekend zijn, of uw schuldenaar is onvindbaar, dan kan de dagvaarding openbaar betekend worden. De deurwaarder zal de dagvaarding dan betekenen aan het parket van het Openbaar Ministerie van de rechtbank van uw woonplaats.

De gerechtsdeurwaarder zal uw schuldenaar zodoende altijd persoonlijk bezoeken en proberen de opgestelde dagvaarding persoonlijk te overhandigen aan een medewerker van het bedrijf of de persoon tegen wie u de gerechtelijke procedure wil opstarten. Het maakt niet uit of de gedaagde partij in Nederland is gevestigd of daarbuiten. De Voordeligste Deurwaarder is bevoegd om als “verzendende instantie” uw dagvaarding naar een buitenlandse instantie te versturen als de gedaagde partij zich niet in Nederland maar bijvoorbeeld in Europa heeft gevestigd.

Woont u zelf buiten Nederland?

Woont u zelf in het buitenland en wilt u in Nederland een gerechtelijke procedure opstarten? De Voordeligste Deurwaarder kan dan voor u als (rol) gemachtigde optreden. De rechtbank vereist namelijk dat u in Nederland woonplaats kiest. Dat komt er op neer dat de rechtbank waar uw zaak gaat dienen een Nederlands adres nodig heeft om u over de voortgang van uw gerechtelijke procedure te informeren. Zij sturen namelijk geen gerechtelijke documenten naar het buitenland. De rechtbank is ouderwets en stuurt ook geen informatie per e-mail naar u toe. Dat doen zij alleen per post. De Voordeligste Deurwaarder kan namens u de post van de rechtbank ontvangen en de rechtbank informeren over uw verhinderdata als de rechter u persoonlijk wil spreken om inhoudelijk uw dagvaarding te bespreken met de gedaagde partij. Indien gewenst kunnen wij ook namens u het woord voeren tijdens de inhoudelijke behandeling van uw gerechtelijke procedure.

Stap 5: Verzamel bewijzen

De hoofdregel bij het opstarten van een gerechtelijke procedure is “wie eist, bewijst” of zoals juristen ook wel zegen “Wie stelt, bewijst”. Degene die een eis/ vordering heeft zal de rechter moeten overtuigen dat zijn vordering gegrond is. Alle soorten bewijs zijn toegestaan. Zo kan een geluidsopname, e-mail, sms of Whatsapp bericht als bewijs dienen dat de vordering is erkend door de gedaagde partij of dat door de gedaagde partij toezeggingen over bijvoorbeeld terugbetaling zijn gedaan.

Stap 6: Overtuig de rechter

Hoe meer e-mails, sms of Whatsapp contacten er zijn geweest, hoe beter de rechter overtuigd kan worden dat er inderdaad een schuld is die erkend werd door de gedaagde partij. Een ondertekende geldleenovereenkomst is sterker bewijs dan alleen een Whatsappje waarin de schuldenaar aangeeft voor betaling te zorgen. Rechters vinden het belangrijk om te kunnen vaststellen hoe vaak u de schuldenaar aan zijn betalingsverplichting heeft herinnerd. Heeft u hem e-mails en/of brieven gestuurd waarin u uw vordering opeist? Zonder bewijs toe te voegen aan de door u geschreven dagvaarding zal de rechter vermoedelijk uw vordering niet toewijzen of de gedaagde partij veroordelen.

Stap 7: Stuur uw geschreven dagvaarding naar De Voordeligste Deurwaarder

Alleen gerechtsdeurwaarders mogen uw geschreven dagvaarding overhandigen (betekenen) aan de gedaagde partij. U kunt uw dagvaarding per e-mail naar ons toesturen (juridisch@devoordeligstedeurwaarder.nl). Het is belangrijk dat de rechter uw geschreven dagvaarding snel op juistheid en inhoud kan controleren. Daardoor dient er een helder overzicht te zijn van alle bijlagen die u als bewijsstukken heeft bijgevoegd. Bij de rechtbank worden bijlagen “producties” genoemd. Kijk hier voor een voorbeeld hoe u bijlagen/ producties bij uw dagvaarding toevoegt of dient aan te leveren.

Als u uw geschreven dagvaarding naar de Voordeligste Deurwaarder wil opsturen, dan ontvangen wij uw geschreven dagvaarding graag per e-mail. In deze e-mail kunt u de geschreven dagvaarding in een “Word” bestand mailen. Alle bijlagen ontvangen wij graag in één pdf bestand. Kijk hier voor een voorbeeld hoe u bijlagen/ producties bij uw dagvaarding toevoegt of dient aan te leveren. Als uw dagvaarding bijvoorbeeld 10 producties heeft, is het niet wenselijk om ons 11 losse documenten te mailen.

Vanzelfsprekend mag u alle producties ook zelf printen en per post naar ons toesturen. Let er op dat iedere gedaagde één exemplaar dient te krijgen. Zijn er bijvoorbeeld twee gedaagden, dan dient u drie exemplaren van uw producties naar ons toe te sturen. U krijgt namelijk één betekende versie van uw dagvaarding met bijbehorende producties van ons terug die u naar de rechtbank dient te sturen.

Stap 8: De Voordeligste Deurwaarder controleert uw dagvaarding

Als u uw dagvaarding heeft geschreven en naar De Voordeligste Deurwaarder stuurt, dan controleren wij altijd uw dagvaarding op nietigheden en juistheid. Zo weet u zeker dat uw gedaagde partij rechtsgeldig wordt opgeroepen bij de juiste rechtbank, op het juiste tijdstip en de correcte zittingsdatum. Zo zal uw dagvaarding nooit op nietigheden worden afgewezen.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw geschreven dagvaarding inhoudelijk op juridische grondslag te controleren. Zo kunnen wij uw dagvaarding corrigeren, aanvullen met jurisprudentie en indien nodig de grondslag van uw vordering benadrukken. Zo weet u zeker dat uw dagvaarding juridisch gezien correct is. Dat wil niet zeggen dat we garanderen dat de rechter uw vordering toewijst, maar u weet wel zeker dat u de rechter een correcte dagvaarding aanbiedt waarin uw eis glashelder en juridisch onderbouwd is omschreven. Vaak lukt het ons om binnen twee uur uw dagvaarding juridisch te finetunen. Soms hebben wij daar meer tijd voor nodig, bijvoorbeeld drie of vier uur. Dat hangt er van af hoe duidelijk u uw dagvaarding heeft geschreven en hoeveel pagina’s wij moeten corrigeren/controleren. Ons uurtarief om uw dagvaarding te corrigeren is € 99,- per uur exclusief btw. Helaas mogen deze correctiekosten niet bij de gedaagde partij in rekening worden gebracht en komen ze zodoende voor uw rekening en dient u deze kosten te zien als investering om uw gelijk te krijgen en te halen bij de rechtbank.

Stap 9: De Voordeligste Deurwaarder betekend uw dagvaarding

Zoals bij stap 3 beschreven controleren wij voordat wij uw dagvaarding betekenen eerst het Digitaal Beslag Register om vast te stellen of uw gedaagde partij financieel verhaal biedt en niet al hoge schulden heeft bij collega gerechtsdeurwaarderskantoren waartoe een rechter hem al veroordeeld heeft.

Daarnaast controleren wij altijd voorafgaand aan de betekening of uw gedaagde partij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of wanneer het gaat om een natuurlijk persoon, wat zijn adres gegevens zijn volgens de Gemeentelijke Basisadministratie, ook wel Basis Registratie Personen genoemd. Zo weten onze deurwaarders dat ze uw gedaagde partij op het juiste adres kunnen vinden en rechtsgeldig kunnen oproepen voor de gerechtelijke procedure.

De gedaagde partij is niet verplicht om de dagvaarding van de deurwaarder aan te nemen of de deur open te doen. Wanneer de gedaagde partij de dagvaarding niet wil aannemen of bijvoorbeeld niet thuis is, mag de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding achterlaten in een speciale deurwaardersenvelop. De dagvaarding is ook dan rechtsgeldig betekend en daarmee start dan de gerechtelijke procedure. Reageert de gedaagde partij nergens op en ontkent hij de dagvaarding ooit ontvangen te hebben, als de deurwaarder bijvoorbeeld het verkregen vonnis overhandigd (betekent)? Dan heeft de gedaagde partij pech en kan betaling afgedwongen worden door de gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging.

Stap 10: Uw dagvaarding naar de rechtbank brengen

Zodra onze deurwaarder uw dagvaarding heeft uitgebracht (betekend) belt onze gerechtsdeurwaarder u even op om u te laten weten dat uw dagvaarding zojuist is betekend. Omdat onze deurwaarders vaak ’s morgens vroeg al beginnen met hun route en pas laat in de middag weer op kantoor zijn, wordt uw dagvaarding vaak een dag na betekening door onze administratie gescand en administratief verwerkt. Vanzelfsprekend sturen wij u een scan van de betekende dagvaarding per e-mail toe. Daarbij ontvangt u ook onze factuur met verdere instructies hoe u de betekende dagvaarding met producties (bijlagen) naar de rechtbank stuurt. Wij sturen u de originele dagvaarding toe zodra onze factuur is betaald. Deze originele dagvaarding met producties kunt u dan persoonlijk afgeven bij de griffie van de rechtbank of (aangetekend) opsturen naar de rechtbank. Zodra uw dagvaarding met producties door de rechtbank is ontvangen, kan de rechter kennis nemen van uw vordering of geschil. De rechter dient minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de zittingsdatum uw dagvaarding ontvangen te hebben.

U krijgt van de rechtbank per post bericht over de verdere verloop van uw gerechtelijke procedure. Het kan zijn dat de rechtbank u een brief stuurt omdat de rechter uw zaak inhoudelijk met u en de gedaagde partij wil bespreken. De rechter zal dat alleen doen als de gedaagde partij uw vordering heeft betwist. Heeft de gedaagde partij om uitstel gevraagd om te mogen reageren, dan zal de rechter dit toewijzen en uw zaak 4 weken opschuiven. Heeft uw gedaagde partij niets van zich laten horen, dan is de kans groot dat uw vordering bij verstek wordt toegewezen. De rechtbank zal dan het vonnis dat de rechter heeft uitgesproken per post naar u toesturen. Vanzelfsprekend kan De Voordeligste Deurwaarder u helpen met het incasseren van uw verkregen vonnis.

Kosten gerechtelijke procedure

De kosten om een gerechtelijke procedure op te starten zijn afhankelijk van het feit of u als ondernemer een gerechtelijke procedure wil opstarten of als natuurlijk persoon. Mensen die als zzp-er werken en een gerechtelijke procedure op willen starten omdat ze bijvoorbeeld een onbetaalde factuur hebben, worden door de rechtbank aangemerkt als natuurlijk persoon en vallen daardoor in het gunstigere (voordelige) tarief met betrekking tot de te betalen griffierechten.

De kosten van de gerechtelijke procedure zullen door de rechter worden toegewezen aan de verliezende partij. Deze kosten dienen echter wel eerst door de eisende partij betaald te worden aan de deurwaarder en de rechtbank. De deurwaarder zal u zodoende kosten in rekening brengen voor het betekenen en eventueel corrigeren/aanvullen van uw dagvaarding. De rechtbank brengt u vervolgens kosten in rekening vanwege de griffierechten. Eigen gemaakte kosten bij het opstarten van een gerechtelijke procedure worden meestal niet volledig toegewezen.

Iedereen die een gerechtelijke procedure opstart wordt geconfronteerd met kosten die niet bij de gedaagde partij in rekening gebracht mogen worden. Zo berekenen gerechtsdeurwaarderskantoren opstartkosten, bureau & dossierkosten, portokosten, legeskosten en mogelijk juridische advieskosten door aan u als opdrachtgever/ schuldeiser. Hieronder kunt u zien met welke kosten u mogelijk te maken krijgt bij het opstarten van een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter.

 

Kosten “packagedeal” Van De Voordeligste Deurwaarder

Wij kunnen u een packagedeal aanbieden voor € 259,-. Dan hoeft u niet na te denken over waar, wanneer en hoe laat uw gedaagde partij moet worden opgeroepen om voor de juiste rechter bij de juiste rechtbank op het correcte tijdstip te verschijnen. Alle door ons te maken legeskosten en portokosten zijn eveneens inbegrepen in onze “packagedeal”.

 Kiest u voor de Packagedeal van € 259,-? Dan doen wij het volgende voor u:

 1. De door u te betalen kosten aan ons, proberen wij bij de rechter voor u vergoed te krijgen.
 2. Controle op juistheid van adresgegevens van gedaagde.
 3. Gedaagde personen worden door ons financieel gescreend. Dit vergroot de kans op inning.
 4. De juiste rechtbank, de zittingslocatie en zittingstijd worden door ons ingepland en vermeld in uw dagvaarding (u hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn).
 5. Onze deurwaarder overhandigt uw dagvaarding aan gedaagde partij. (dit is wettelijk verplicht)
 6. Onze deurwaarder neemt telefonisch contact met u op zodra uw dagvaarding is betekend.
 7. U krijgt een scan van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail.
 8. U ontvangt per post de originele uitgebrachte dagvaarding.

Woont u niet in Nederland?

Als u niet in Nederland woont, dan bent u volgens de Nederlandse wet verplicht om bij het opstarten van een gerechtelijke procedure die in Nederland wordt gevoerd aan de rechtbank een Nederlands postadres op te geven waar de rechtbank haar post (bijvoorbeeld uw vonnis) naar toe kan sturen. Dit mag geen e-mailadres zijn of postbusadres. Indien u dit wenst kan De Voordeligste Deurwaarder uw post rechtstreeks naar de rechtbank sturen en post van de rechtbank voor u in ontvangst nemen. Wij vragen daar wel een financiële vergoeding voor. Dat is voor de tijd en portokosten die daar mee gemoeid zijn.

Hoogte van de griffiekosten

Hieronder treft u een overzicht aan van de griffiekosten die de rechtbank aan griffiegeld vraagt aan de verzoeker, dan wel de eisende partij die zijn vordering aan de rechter wil voorleggen.

Griffierecht 2022 Rechtbank Sector Kanton (Kantonrechter) 2022

Dagvaardingszaken  Griffierecht niet-natuurlijke personen 1 Griffierecht natuurlijke personen 2 
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van niet meer dan € 500 € 128 € 86
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 € 322 € 214
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 € 365 € 244
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 € 487 € 244
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 € 514 € 244
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 € 1.384 € 693

Bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of een rechtspersoon (B.V. of N.V.).
Bijvoorbeeld een particulier (consument) of eenmanszaak (zzp-er).

*Zzp-ers worden dus door de rechtbank aangemerkt als natuurlijke personen en vallen daardoor in het goedkopere tarief voor natuurlijke personen.

De Voordeligste Deurwaarder stimuleert het dat mensen zelf hun geschil voorleggen aan de rechter en ondersteunt mensen die daar hulp bij nodig hebben. Mocht u na aanleiding van deze tekst nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 073- 203 22 22, of per e-mail via juridisch@devoordeligstedeurwaarder.nl of onze contactpagina. Onze juristen en gerechtsdeurwaarders helpen u graag om uw geschil inzichtelijk te krijgen en op papier te zetten, zodat u zelf een gerechtelijke procedure kan opstarten en daardoor het recht kan laten zegevieren.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies