Griffierecht: Dit zijn de kosten in 2024
03-01-2024 Door Geen categorie

Griffierecht: Dit zijn de kosten in 2024

Een overzicht van griffiekosten

Hieronder treft u een overzicht aan van de griffiekosten die de rechtbank aan griffiegeld vraagt aan de verzoeker, dan wel de eisende partij die zijn vordering aan de rechter wil voorleggen.

Griffierecht 2024 Rechtbank Sector Kanton (kantonrechter) 2024

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen
Van onbepaalde waarde € 128 € 87
Van € 0,01 t/m € 500,00 € 128 € 87
Van € 500,01 t/m € 1.500,00 € 328 € 224
Van € 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 372 € 248
Van € 2.500,01 t/m € 5.000,00 € 496 € 248
Van € 5000,01 t/m € 12.500,00 € 524 € 248
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00 € 1409 €706

Griffierecht 2023 Rechtbank Sector Civiel 2023 (verplicht met advocaat)

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen
Van onbepaalde waarde € 688 € 320
Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00 € 2.889 € 1.325
Van € 100.000,01 t/m 1.000.000,00 € 6.617 € 2.626
Vanaf € 1.000.000,01 9 .825 € 2.626

Griffierecht, Griffiegeld, Griffiekosten of Vast Recht?

De juiste naam is griffierecht. Dit wordt zo genoemd omdat de kosten voor het opstarten van de gerechtelijke procedure moeten worden betaald aan het secretariaat van de rechtbank waar de gerechtelijke procedure wordt gevoerd. Het secretariaat van de rechtbank wordt de griffie genoemd. Men kan dus zijn recht pas halen, door de griffie te betalen, vandaar de naam griffierecht.

Wat is griffierecht?

Griffierecht is een ander woord voor kosten die aan de rechtbank betaald moeten worden, door (in eerste instantie) de eisende partij, om een uitspraak in een gerechtelijke procedure te krijgen. In sommige gevallen dient de gedaagde partij ook griffierechten te betalen. Dat hangt af bij welke rechtbank, (Kanton, Civiel, het Gerechtshof of de Hoge Raad) wordt geprocedeerd. Bij Kantonzaken hoeft alleen de verzoeker, dus de eisende partij, griffierecht te betalen.

Wie betaalt de griffierechten?

Bij de Kantonrechter, waar de meeste gerechtelijke procedures van Nederland worden gevoerd, hoeft alleen de eisende partij, dus de partij op wiens initiatief de gerechtelijke procedure wordt opgestart, de griffierechten te betalen. Wordt de gerechtelijke procedure gewonnen? Dan mogen de gemaakte proceskosten, waaronder de griffierechten, worden verhaald op de veroordeelde partij. Als de veroordeelde partij niet vrijwillig (op eerste verzoek) betaalt, dan is alleen een gerechtsdeurwaarder bevoegd om uw toegewezen vordering inclusief de proceskosten en de griffiegelden, te verhalen op de veroordeelde partij.

Uitzondering!

Het strafrecht kent geen griffierecht. Wordt u opgeroepen om voor de strafrechter te verschijnen? Dan hoeft u geen griffierecht te betalen. Mogelijk wel een boete als u wordt veroordeeld.

Griffierecht 2024

De griffiekosten voor het opstarten van een gerechtelijke procedure hangen af van vier factoren:

 1. Of u als natuurlijk persoon een gerechtelijke procedure opstart of als bedrijf
 2. Bij welke rechtbank u gaat procederen
 3. De aard van uw vordering
 4. De hoogte van uw vordering

1. Natuurlijk persoon of bedrijf?

Natuurlijke personen, particulieren, consumenten en zzp’ers (zelfstandige ondernemers zonder personeel, die in de uitoefening van hun beroep een vordering op iemand hebben) betalen minder griffierechten dan bedrijven, als ze hun geschil aan de rechter willen voorleggen. Daarnaast kunnen natuurlijke personen als zij een gering inkomen hebben een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat wordt in de juridische wereld “procederen onder een toevoeging” genoemd. Alleen advocaten kunnen namens de rechtzoekende een beroep daarop doen. Bedrijven kunnen geen beroep doen op een toevoeging en betalen altijd een hoger bedrag aan griffierecht dan natuurlijke personen.

2. Bij welke rechtbank gaat u procederen?

De meeste gerechtelijke procedures vinden plaats bij de rechtbank, sector Kanton. Gaat u echter in hoger beroep tegen het door u uitgesproken vonnis? Dan betaalt u bij het Gerechtshof meer griffierechten dan bij de Kantonrechter. Dat is ook het geval als u in cassatie gaat en uitkomt bij de Hoge Raad der Nederlanden, dan betaalt u een hoger bedrag aan griffierecht dan bij het Gerechtshof.

3. De aard van uw vordering

De aard van uw vordering is afhankelijk voor het bedrag dat u aan griffierechten dient te betalen. Zo maakt het verschil of u een verzoek tot echtscheiding indient, een belasting vordering betwist of dat u een geschil heeft met de overheid over een bestuursrechtelijke kwestie. Heeft u geld uitgeleend en krijgt u dat niet terug of wordt u niet betaald voor de door u geleverde dienst? Dan worden de griffierechten bepaald door de hoogte van uw vordering.

4. De hoogte van uw vordering

De hoogte van uw vordering is het meest bepalend voor het bedrag dat u aan griffierechten verschuldigd bent aan de rechtbank. Om uw geschil aan de rechter voor te leggen wordt er namelijk gekeken naar de hoogte van uw vordering.

Voor bedragen tot € 500,- wordt een lager bedrag aan griffierechten berekend dan voor vorderingen die hoger zijn dan € 500,- maar weer lager zijn dan € 12.500,-. Voor vorderingen tot € 25.000,- en voor vorderingen die hoger zijn dan € 25.000,- maar weer lager dan € 100.000,- geldt een ander bedrag aan griffierecht. Tot slot geldt het hoogste bedrag aan griffierechten dat betaald dient te worden aan de rechtbank voor vorderingen die hoger zijn dan € 100.000,-.

Wanneer dient het griffierecht betaalt te worden?

In de praktijk zal de rechter geen vonnis wijzen of de gerechtelijke procedure aanhouden als het griffierecht door de eisende partij niet betaald is. Officieel dient het griffierecht door de eisende partij betaald te worden binnen vier weken na de datum waarop de gedaagde partij is opgeroepen (de roldatum) te verschijnen in de gerechtelijke procedure. Als de gedaagde partij griffierecht verschuldigd is, gaat de termijn van vier weken in zodra de gedaagde partij van zich laat horen (stelt of verschijnt) in de gerechtelijke procedure in persoon, of via zijn advocaat.

Griffierechten vrij van BTW

Griffierechten zijn vrijgesteld van btw. Dus over het bedrag dat u betaalt aan griffiekosten hoeft geen btw afgedragen of geheven te worden.

Heeft u nog vragen over griffierecht, griffiegeld of griffiekosten?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen? Twijfel dan niet om contact op te nemen met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman van De Voordeligste Deurwaarder. Hij legt u graag uit wanneer in uw situatie griffiegeld betaald dient te worden en hoe hoog het bedrag zal zijn dat de rechtbank u in rekening zal brengen, wanneer u een gerechtelijke procedure wilt opstarten.

U kunt ons kantoor bereiken via telefoonnummer 073 203 22 22 of via de e-mail info@devoordeligstedeurwaarder.nl

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies