Dagvaardingsprocedure

Professionele werkwijze en zeer scherpe tarieven

Bij De Voordeligste Deurwaarder bent u aan het juiste adres voor professionele ondersteuning tijdens een dagvaardingsprocedure. Op een snelle en daadkrachtige wijze kunnen wij een dagvaarding voor u opstellen en betekenen.

Wat is een dagvaardingsprocedure?

Een dagvaardingsprocedure wordt gestart om het oordeel van een rechter te vragen in een conflict. De gerechtelijke procedure start met het opstellen en betekenen van de dagvaarding. De Voordeligste Deurwaarder kan de dagvaarding voor u opstellen. Eén van onze gerechtsdeurwaarders zorgt ervoor dat nadat de dagvaarding is opgesteld deze wordt betekend. Wat wil zeggen dat de dagvaarding op een rechtsgeldige manier wordt uitgereikt aan de gedaagde partij(en).

De dagvaarding is de uitnodiging of oproep voor de gerechtelijke procedure. In de dagvaarding staat waarom en wanneer de zitting is, waarom de schuldeiser van mening is dat de schuldenaar bijvoorbeeld zijn rekening moet betalen. De wederpartij krijgt vervolgens de mogelijkheid verweer te voeren. In het geval dat de wederpartij niet reageert wordt de eis in de dagvaarding door de rechter toegewezen, tenzij de rechter de vordering ongegrond of onrechtmatig acht.

Lees ook:

Extra zekerheid via het DBR

Voordat we een dagvaardingsprocedure opstarten, kijken we altijd in het Digitaal Beslag Register, het DBR. Hierin staat welke schulden de schuldenaar nog meer heeft en wat de hoogte hiervan is. Door in het DBR te kijken, weten we of het zin heeft om de dagvaarding uit te brengen of dat er geen verhaalsmogelijkheden voor u zijn. Op deze manier voorkomen we dat u onnodig hoge kosten maakt voor een dagvaarding. U bepaalt vervolgens zelf of u de dagvaarding alsnog wilt laten betekenen. Het betekenen dient altijd door een beëdigd gerechtsdeurwaarder van bijvoorbeeld De Voordeligste Deurwaarder, te gebeuren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze professionele werkwijze of over de kosten voor het starten van een dagvaardingsprocedure? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen over de dagvaardingsprocedure

Meestal zorgt de deurwaarder voor het inplannen van de zitting bij de rechtbank. De eisende partij mag hierbij een voorkeur aangeven. Vervolgens informeert de deurwaarder alle betrokken partijen over de zittingsdatum door deze -en alle andere benodigde gegevens- in de dagvaarding te vermelden.

Als er meerdere gedaagden tegelijk worden gedagvaard, krijgen zij afzonderlijk een dagvaarding van de deurwaarder. De deurwaarder betekent de dagvaarding per gedaagde op diens woonadres. Als de gedaagde partijen bijvoorbeeld deel uitmaken van een vennootschap onder firma (VOF), mag de deurwaarder de dagvaardingen die voor de VOF zijn alsmede alle vennoten, op het adres van het (hoofd)kantoor van de vennootschap betekenen.

Als je het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kun je verweer voeren door een verzetprocedure te starten. Je start een verzetprocedure door een verzetdagvaarding op te stellen en die door een deurwaarder te laten betekenen. Dit kan echter alleen als je niet hebt gereageerd tijdens de dagvaardingsprocedure én je niet aanwezig was tijdens de zitting. Een verzetprocedure kun je starten binnen vier weken nadat je bekend bent geraakt met het vonnis. Is de deurwaarder echter al begonnen met beslag leggen en is er al geld overgemaakt naar het gerechtsdeurwaarderskantoor? Dan kun je niet meer in verzet komen tegen het vonnis.

De eisende partij betaalt eerst alle kosten voor de dagvaardingsprocedure. Als de eisende partij de rechtszaak wint, dan spreekt de rechter in het vonnis een proceskostenveroordeling uit. Daarin staat de hoogte van het bedrag aan proceskosten dat op de veroordeelde partij (door een gerechtsdeurwaarder) mag worden verhaald. Als je besluit om te gaan dagvaarden, houd er dan rekening mee dat een gedeelte van de kosten meestal voor eigen rekening is. Het kost dus geld om je gelijk te halen bij de rechter én om het geld waar je recht op hebt (terug) te krijgen.

Een verzoekschriftprocedure is niet hetzelfde als een dagvaardingsprocedure. Bij een verzoekschriftprocedure vraagt de initiatief nemende partij de rechter om een wijziging van de huidige situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek tot echtscheiding, een aanvraag voor een vergunning, faillissement of bewindvoerder, een ondercuratelestelling, een verzoek om ouderlijk gezag of een verzoek om beëindiging van het dienstverband van een werknemer. Bij een dagvaardingsprocedure is er sprake van een geschil tussen beide partijen. Ook is de dagvaardingprocedure meer aan wettelijke regels gebonden. Een verzoekschriftprocedure kent daarentegen minder formaliteiten. Een verzoekschrift hoeft, in tegenstelling tot een dagvaarding, niet door een deurwaarder te worden uitgebracht. Toch is het aan te bevelen om een verzoekschrift per deurwaardersexploot te laten betekenen. Daarvan wordt een akte opgemaakt die de rechter zal inzien. Zo krijgt de rechter de zekerheid dat de wederpartij het verzoekschrift heeft ontvangen en kan dan, indien er geen verweer wordt gevoerd, makkelijker het verzoek van de eisende partij , bij verstek honoreren.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies