Alles over de dagvaardingstermijn
11-01-2022 Door Dagvaarding

Alles over de dagvaardingstermijn

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Dat verzoek komt af van de eisende partij en is gericht aan de gedaagde partij, ofwel de tegenpartij. In de dagvaarding, vaak opgesteld door de gerechtsdeurwaarder, staat precies beschreven wat het conflict of geschil tussen de eisende partij en de tegenpartij inhoudt. Ook maakt de eisende partij erin bekend wat het uiteindelijk wil bereiken. Meestal is dat betaling van een geldsom. Na ondertekening reikt de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uit aan de tegenpartij, wat ook wel het  ‘betekenen’ van de dagvaarding wordt genoemd. Vanaf dat moment is de gerechtelijke procedure officieel gestart en gaat de rechter oordelen over het geschil.

Waar alle betrokken partijen rekening mee moeten houden, is de dagvaardingstermijn. Dat is de termijn tussen het uitbrengen of betekenen van de dagvaarding en de zitting. Een belangrijk begrip binnen de dagvaardingsprocedure, want als deze termijn niet correct in acht wordt genomen, dan kan dat gevolgen hebben voor het verloop van de gehele gerechtelijke procedure. Maar wat is de wettelijke dagvaardingstermijn nu precies? En welke regels gelden er bijvoorbeeld bij een kort geding of hoger beroep? We leggen het in deze blog graag aan je uit.

De reguliere dagvaardingstermijn

De termijn van een dagvaarding is minimaal een week. De dag dat de dagvaarding wordt uitgebracht, telt daarbij niet als een van die zeven dagen. Belangrijk om te onthouden is dat u bij de dagvaardingstermijn vooruit én terug kunt rekenen. Rekent u vooruit, dan telt u vanaf de dag nadat de dagvaarding is overhandigd aan de gedaagde partij zeven dagen op. Wordt de dagvaarding bijvoorbeeld op een maandag overhandigd aan de gedaagde partij? Dan telt u vanaf de dag erna, dinsdag dus, zeven dagen door. De zitting kan dan op de dinsdag in de week erna plaatsvinden. Terugrekenen doet u daarentegen vanaf de dag dat de zitting plaatsvindt. Ook hier gaat het weer om zeven dagen en telt u de dag van de zitting zelf niet mee. Is de zitting bijvoorbeeld op dinsdag 4 januari gepland? Dan moet de dagvaarding uiterlijk maandag 27 december worden betekend.

De zeven dagen is een minimale termijn. De zitting kan dus bijvoorbeeld ook pas drie maanden na betekening van de dagvaarding plaatsvinden. Tot uiterlijk 1 jaar na betekening van de dagvaarding kan de zitting worden ingepland.

Zittingen kunnen altijd van maandag tot en met vrijdag plaatsvinden. Iedere rechtbank heeft een “rol regelement” en daarin staan de zittingsdagen vermeld.  Het komt dus voor dat de ene rechtbank op dinsdagen en woensdagen zittingen heeft en de andere rechtbank op donderdagen en vrijdagen.  Een dagvaarding mag van maandag tot en met zaterdag betekend worden. Niet op zondag, want dan mogen gerechtsdeurwaarders geen ambtelijke handelingen verrichten.

Verkorting van de dagvaardingstermijn

In sommige gevallen kan de rechter beslissen om de dagvaardingstermijn te verkorten. Dat gebeurt eigenlijk alleen als de nood rondom de dagvaarding hoog genoeg wordt geacht door de rechter. De termijn kan dan worden verkort naar bijvoorbeeld één dag, de minimale mogelijke termijn. Er moet dan een gerechtsdeurwaarder worden gezocht die met spoed de dagvaarding kan uitreiken aan de gedaagde partij. Ook zal de rechter aparte instructies geven aan de eisende partij, zoals over de manier waarop de tegenpartij moet worden opgeroepen. De dagvaarding zal dan vóór een bepaald tijdstip moeten worden betekend. Dat zou (in uitzonderlijke gevallen dan ook) op alle dagen en uren mogen en kunnen, dus ook na 20:00 uur of op zondag.

De dagvaardingstermijn bij een kort geding

Een kort geding wordt ook wel een spoedprocedure genoemd. Daarbij wordt de rechter om een snelle (voorlopige) beslissing gevraagd. Bij een kort geding geldt eigenlijk ook altijd de minimale dagvaardingstermijn van een week. Echter, omdat een kort geding altijd een spoedeisend karakter heeft, wordt vaak een termijn opgesteld van rond de twee á drie weken. Er wordt dan dus geprobeerd om ongeveer twee tot drie weken na de aanvraag tot een kort geding een zitting in te plannen. De reguliere regels voor een dagvaardingtermijn moeten verder wel gewoon worden gehonoreerd bij een kort geding. Bovendien betekent het feit dat er een kort geding wordt gevoerd, niet automatisch dat er een verkorting van de dagvaardingstermijn van toepassing is.

Dagvaardingstermijn in hoger beroep

U kunt tot drie maanden na het vonnis in hoger beroep gaan. Daarbij maakt het niet uit of het vonnis betekend is door een gerechtsdeurwaarder of niet. Als de rechter bijvoorbeeld op 1 februari uitspraak doet, dan heeft u tot 30 april de tijd om in hoger beroep te gaan. Op uiterlijk die datum moet de appèldagvaarding dus betekend zijn. De zittingsdatum mag daarentegen ook pas een halfjaar later gepland zijn. Valt de laatste datum van de termijn op een weekenddag of een erkende feestdag? Dan wordt de dagvaardingstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Reguliere zittingsdata vinden nooit in het weekend of op feestdagen plaats.

De minimale dagvaardingstermijn is ook voor zaken in hoger beroep een week. Als de eerstvolgende zittingsdatum bijvoorbeeld op 12 januari valt en u wilt voor deze datum gaan, dan moet de gerechtsdeurwaarder uiterlijk 4 januari de dagvaarding betekenen. 5 januari en elke datum tot aan 12 januari is in dit geval te kort dag. Het komt in de praktijk echter niet vaak voor dat de eisende partij besluit zo snel in hoger beroep te gaan. Vaak wil de advocaat zich nog beter verdiepen in de zaak, om zo met goede juridische argumenten te komen. Verstrijkt de termijn van drie maanden? Dan kan de eisende partij niet meer in hoger beroep gaan. Een goede advocaat zal u in ieder geval altijd op de hoogte houden van de aflopende termijn.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over de dagvaardingstermijn of wilt u weten hoe De Voordeligste Deurwaarder u bij een dagvaarding kan helpen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen. U kunt Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman bereiken via sales@devoordeligstedeurwaarder.nl of via telefoonnummer 073 203 22 22.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,5 op basis van 34 recensies