Alles over de dagvaardingstermijn
11-01-2022 Door Dagvaarding

Alles over de dagvaardingstermijn

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Dat verzoek komt af van de eisende partij en is gericht aan de gedaagde partij, ofwel de tegenpartij. In de dagvaarding, vaak opgesteld door de gerechtsdeurwaarder, staat precies beschreven wat het conflict of geschil tussen de eisende partij en de tegenpartij inhoudt. Ook maakt de eisende partij erin bekend wat het uiteindelijk wil bereiken. Meestal is dat betaling van een geldsom. Na ondertekening reikt de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uit aan de tegenpartij, wat ook wel het  ‘betekenen’ van de dagvaarding wordt genoemd. Vanaf dat moment is de gerechtelijke procedure officieel gestart en gaat de rechter oordelen over het geschil.

Waar alle betrokken partijen rekening mee moeten houden, is de dagvaardingstermijn. Dat is de termijn tussen het uitbrengen of betekenen van de dagvaarding en de zitting. Een belangrijk begrip binnen de dagvaardingsprocedure, want als deze termijn niet correct in acht wordt genomen, dan kan dat gevolgen hebben voor het verloop van de gehele gerechtelijke procedure. Maar wat is de wettelijke dagvaardingstermijn nu precies? En welke regels gelden er bijvoorbeeld bij een kort geding of hoger beroep? We leggen het in deze blog graag aan je uit.

De reguliere dagvaardingstermijn

De termijn van een dagvaarding is minimaal een week. De dag dat de dagvaarding wordt uitgebracht, telt daarbij niet als een van die zeven dagen. Belangrijk om te onthouden is dat u bij de dagvaardingstermijn vooruit én terug kunt rekenen. Rekent u vooruit, dan telt u vanaf de dag nadat de dagvaarding is overhandigd aan de gedaagde partij zeven dagen op. Wordt de dagvaarding bijvoorbeeld op een maandag overhandigd aan de gedaagde partij? Dan telt u vanaf de dag erna, dinsdag dus, zeven dagen door. De zitting kan dan op de dinsdag in de week erna plaatsvinden. Terugrekenen doet u daarentegen vanaf de dag dat de zitting plaatsvindt. Ook hier gaat het weer om zeven dagen en telt u de dag van de zitting zelf niet mee. Is de zitting bijvoorbeeld op dinsdag 4 januari gepland? Dan moet de dagvaarding uiterlijk maandag 27 december worden betekend.

De zeven dagen is een minimale termijn. De zitting kan dus bijvoorbeeld ook pas drie maanden na betekening van de dagvaarding plaatsvinden. Tot uiterlijk 1 jaar na betekening van de dagvaarding kan de zitting worden ingepland.

Zittingen kunnen altijd van maandag tot en met vrijdag plaatsvinden. Iedere rechtbank heeft een “rol regelement” en daarin staan de zittingsdagen vermeld.  Het komt dus voor dat de ene rechtbank op dinsdagen en woensdagen zittingen heeft en de andere rechtbank op donderdagen en vrijdagen.  Een dagvaarding mag van maandag tot en met zaterdag betekend worden. Niet op zondag, want dan mogen gerechtsdeurwaarders geen ambtelijke handelingen verrichten.

Verkorting van de dagvaardingstermijn

In sommige gevallen kan de rechter beslissen om de dagvaardingstermijn te verkorten. Dat gebeurt eigenlijk alleen als de nood rondom de dagvaarding hoog genoeg wordt geacht door de rechter. De termijn kan dan worden verkort naar bijvoorbeeld één dag, de minimale mogelijke termijn. Er moet dan een gerechtsdeurwaarder worden gezocht die met spoed de dagvaarding kan uitreiken aan de gedaagde partij. Ook zal de rechter aparte instructies geven aan de eisende partij, zoals over de manier waarop de tegenpartij moet worden opgeroepen. De dagvaarding zal dan vóór een bepaald tijdstip moeten worden betekend. Dat zou (in uitzonderlijke gevallen dan ook) op alle dagen en uren mogen en kunnen, dus ook na 20:00 uur of op zondag.

De dagvaardingstermijn bij een kort geding

Een kort geding wordt ook wel een spoedprocedure genoemd. Daarbij wordt de rechter om een snelle (voorlopige) beslissing gevraagd. Bij een kort geding geldt eigenlijk ook altijd de minimale dagvaardingstermijn van een week. Echter, omdat een kort geding altijd een spoedeisend karakter heeft, wordt vaak een termijn opgesteld van rond de twee á drie weken. Er wordt dan dus geprobeerd om ongeveer twee tot drie weken na de aanvraag tot een kort geding een zitting in te plannen. De reguliere regels voor een dagvaardingtermijn moeten verder wel gewoon worden gehonoreerd bij een kort geding. Bovendien betekent het feit dat er een kort geding wordt gevoerd, niet automatisch dat er een verkorting van de dagvaardingstermijn van toepassing is.

Dagvaardingstermijn in hoger beroep

U kunt tot drie maanden na het vonnis in hoger beroep gaan. Daarbij maakt het niet uit of het vonnis betekend is door een gerechtsdeurwaarder of niet. Als de rechter bijvoorbeeld op 1 februari uitspraak doet, dan heeft u tot 30 april de tijd om in hoger beroep te gaan. Op uiterlijk die datum moet de appèldagvaarding dus betekend zijn. De zittingsdatum mag daarentegen ook pas een halfjaar later gepland zijn. Valt de laatste datum van de termijn op een weekenddag of een erkende feestdag? Dan wordt de dagvaardingstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Reguliere zittingsdata vinden nooit in het weekend of op feestdagen plaats.

De minimale dagvaardingstermijn is ook voor zaken in hoger beroep een week. Als de eerstvolgende zittingsdatum bijvoorbeeld op 12 januari valt en u wilt voor deze datum gaan, dan moet de gerechtsdeurwaarder uiterlijk 4 januari de dagvaarding betekenen. 5 januari en elke datum tot aan 12 januari is in dit geval te kort dag. Het komt in de praktijk echter niet vaak voor dat de eisende partij besluit zo snel in hoger beroep te gaan. Vaak wil de advocaat zich nog beter verdiepen in de zaak, om zo met goede juridische argumenten te komen. Verstrijkt de termijn van drie maanden? Dan kan de eisende partij niet meer in hoger beroep gaan. Een goede advocaat zal u in ieder geval altijd op de hoogte houden van de aflopende termijn.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over de dagvaardingstermijn of wilt u weten hoe De Voordeligste Deurwaarder u bij een dagvaarding kan helpen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen. U kunt Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman bereiken via sales@devoordeligstedeurwaarder.nl of via telefoonnummer 073 203 22 22.

Veelgestelde vragen

De termijn om iemand te dagvaarden is minimaal acht dagen. De zitting moet dus minstens een week na de dagvaarding plaatsvinden. De dag van betekening, dus de dag waarop de dagvaarding wordt overhandigd, telt daarin niet mee. Dagvaardingen worden in principe alleen op werkdagen betekend, maar de deurwaarder mag de dagvaarding eventueel ook op zaterdag betekenen. Voorbeeld minimale dagvaardingstermijn Wanneer de gedaagde partij op een woensdag wordt gedagvaard, dan moet de dagvaarding de week er voor uiterlijk op dinsdag zijn betekend aan alle gedaagde partijen. Is de zitting op maandag? Dan dient de dagvaarding uiterlijk op de zaterdag de week er voor te zijn betekend. Zittingen bij de Rechtbank vinden normaal gesproken alleen op werkdagen plaats. Voor gedaagden met een bekende woon- en verblijfplaats in een ander Europees land moet de termijn tussen de dagvaarding en de zitting minimaal één maand zijn. Voor gedaagden zonder bekende woon- en verblijfplaats in het buitenland is de minimale termijn drie maanden. In de praktijk zijn die termijnen echter vaak langer. De maximale termijn is altijd één jaar. Je kunt een rechtszitting dus maximaal één jaar vooruitplannen.

Omdat iedereen recht heeft op een spoedige gerechtelijke procedure, bestaat er een maximale termijn tussen het betekenen van de dagvaarding en de eerste dag van de rechtszitting. Deze maximale termijn is één kalenderjaar. De rechtbank wil daarmee voorkomen dat iemand ver voordat de rechtszitting plaatsvindt wordt gedagvaard. Het risico dat de gedagvaarde partij de rechtszaak vergeet is dan namelijk groot. In dat geval zou er een verstekvonnis worden gewezen, waarmee de eisende partij in het gelijk wordt gesteld omdat de gedaagde partij niet op de dagvaarding heeft gereageerd.

Tot binnen twee weken na de zittingsdatum, kun je nog verweer voeren. Dat kan echter alleen als de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan (het vonnis heeft gewezen). Meestal doet de rechter pas na twee weken (gerekend vanaf de zittingsdatum) uitspraak. Heeft de rechter al wel uitspraak gedaan? Dan kun je binnen vier weken nadat je het vonnis hebt ontvangen van de deurwaarder in verzet gaan door een verzet-dagvaarding op te stellen. Daarmee start je een verzet-procedure.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies