Betekening van uw brief per deurwaardersexploot

Uw belangrijke brief kunt u per deurwaardersexploot laten betekenen. Een van onze gerechtsdeurwaarders overhandigt uw brief dan officieel aan de geadresseerde. Zo weet u honderd procent zeker dat uw brief de geadresseerde bereikt. Als u niet weet waar de geadresseerde woont of verblijft, kan de gerechtsdeurwaarder dit voor u onderzoeken. Nadat de gerechtsdeurwaarder uw brief heeft overhandigd, ontvangt u een authentieke akte. Daarmee kunt u rechtsgeldig bewijzen dat de geadresseerde uw brief heeft ontvangen.

In de authentieke akte die u ontvangt, staat precies beschreven op welke dag, tijd, plaats en aan wie de gerechtsdeurwaarder uw brief heeft overhandigd. De akte geldt als officieel bewijs. Als de geadresseerde niet opendoet, laat onze gerechtsdeurwaarder uw belangrijke brief op het betreffende adres achter in een speciale deurwaardersenvelop. Ook dan is uw brief rechtsgeldig betekend en ontvangt u de authentieke akte. Opent een huisgenoot de deur en is de geadresseerde niet thuis? Dan overhandigt de gerechtsdeurwaarder de brief rechtsgeldig aan deze huisgenoot.

Raadplegen Basisregistratie Personen

De gerechtsdeurwaarder controleert altijd de actuele adresgegevens van uw geadresseerde door de Basisregistratie Personen (BRP) te raadplegen. Daar is de gerechtsdeurwaarder toe bevoegd. Als u zelf niet weet waar de persoon voor wie uw brief bestemd is, woont of verblijft, dan onderzoekt de gerechtsdeurwaarder dit voor u. De BRP bevat niet alleen persoonsgegevens van inwoners van Nederland, maar ook van personen die Nederland hebben verlaten. Bij het raadplegen van de BRP controleert de gerechtsdeurwaarder of uw geadresseerde naar het buitenland is verhuisd of is overleden. Heeft uw geadresseerde een geheim adres? Ook dan mag de gerechtsdeurwaarder het adres opzoeken in de BRP. Zo kan uw brief toch officieel worden betekend. Het geheime adres van de ontvanger wordt in dat geval niet opgenomen in de authentieke akte die u ontvangt.

De kosten

Vanaf € 159,- exclusief btw en legeskosten overhandigt een van onze gerechtsdeurwaarders uw belangrijke brief officieel aan de geadresseerde. Legeskosten variëren van € 5,- tot € 10,-. Dit zijn kosten voor het raadplegen van de Basisregistratie Personen (BRP), het Digitaal Beslagregister (DBR) en eventueel de Kamer van Koophandel (KvK). Ook vallen de kosten die wij innen volgens de ‘Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen’ hieronder.

Betekenen van een brief per deurwaardersexploot

Betekenen van een brief per deurwaardersexploot

Voorbeelden van belangrijke brieven

Wilt u rechtsgeldig bewijs dat uw belangrijke brief officieel is overhandigd aan de geadresseerde, dan kiest u voor betekening per deurwaardersexploot. Hier volgen enkele voorbeelden van brieven waarbij een officieel rechtsgeldig ontvangstbewijs van pas kan komen:

 • Een ontslagbrief
 • Een ingebrekestellingsbrief
 • Een huuropzeggingsbrief
 • Een brief met een sommatie om te betalen
 • Een schuld-opeisingsbrief
 • Een brief met betrekking tot het eerste recht van koop
 • Een brief waarmee een getuige wordt opgeroepen
 • Een brief met betrekking tot dringend onderhoud bij een (naburig) pand waarvan de eigenaar onbekend is
 • Een brief over de aanvaarding van een nalatenschap
 • Een brief waarmee een (zakelijke) overeenkomst wordt opgezegd
 • Een brief met betrekking tot een familiereünie, voor uit het oog verloren familie
 • Een belangrijke liefdesbrief!

Mail ons uw belangrijke brief als pdf-bestand

Uw ondertekende brief ontvangen wij graag per e-mail; u mag de brief inscannen en als pdf-bestand toesturen. Het is niet nodig om de originele versie per post toe te sturen. Zet links bovenaan uw brief de naam en de (eventueel voormalige) adresgegevens van de ontvanger, voor zover die bij u bekend zijn. Vermeld in de brief ook de datum en plaats van schrijven.

Haast of een deadline?

Wij kunnen uw brief vóór een specifieke datum of met spoed betekenen. Voor spoedopdrachten hanteren wij een spoedtarief. Bel of mail ons om te informeren naar de mogelijkheden en bijkomende kosten. Is er geen sprake van grote spoed, dan overhandigen wij uw brief binnen anderhalve week na ontvangst van uw betaling. Een van onze gerechtsdeurwaarders neemt uw brief mee in de eerstvolgende geschikte route in de omgeving van de geadresseerde van uw belangrijke brief.

Onvindbare geadresseerde

Uit ons onderzoek kan blijken dat de persoon aan wie uw brief is gericht, niet meer in Nederland woont. Ook kan blijken dat deze is overleden of onvindbaar is. Helaas kunnen wij uw brief dan niet overhandigen. In een dergelijk geval krijgt u van ons € 49,- exclusief btw teruggestort op uw bankrekening.

Duidelijkheid

Na het overhandigen van uw brief aan de geadresseerde, neemt onze gerechtsdeurwaarder telefonisch contact met u op. Hij vertelt dan aan wie of op welke wijze uw brief is overhandigd. Binnen enkele werkdagen ontvangt u per e-mail de digitale versie van de deurwaardersakte. De originele deurwaardersakte ontvangt u vervolgens per post. Deze originele akte is het officiële bewijs dat uw brief is overhandigd aan de geadresseerde.

Honderd procent zekerheid

Rechters hechten veel waarde aan authentieke deurwaardersakten. Een aangetekende brief zegt slechts iets over een envelop en niets over de inhoud van die envelop. Met een officiële deurwaardersakte kunt u echter eenvoudig en rechtsgeldig aantonen dat uw brief juist en tijdig aan de geadresseerde is overhandigd. Ontkent de ontvanger dit en raakt u daardoor verwikkeld in een gerechtelijke procedure, dan staat u met onze authentieke akte ijzersterk. Het kan u veel ellende en kosten besparen. Kies dus voor honderd procent zekerheid en laat onze gerechtsdeurwaarder uw belangrijke brief per deurwaardersexploot overhandigen.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies