Wat is een authentieke akte?
09-02-2022 Door Geen categorie

Wat is een authentieke akte?

De term authentieke akte heb je vast wel eens voorbij horen komen. Bijvoorbeeld toen je je Besloten Vennootschap moest registreren bij de notaris toen je voor jezelf begon te werken of toen je een testament liet beschrijven. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld?

Als we deze twee woorden los bekijken bestaat deze term authentieke akte uit het woord:  authentiek en het woord akte. Wanneer we vervolgens de Dikke van Dale erbij pakken geeft deze als betekenis aan: betrouwbaar, geloofwaardig; = echt. Een authentieke akte is dan ook een ‘echt’ bevonden document. Wanneer we naar het woord akte kijken geeft het woordenboek hier ‘wettig bewijsstuk’ als betekenis aan.  Als we deze twee conclusies samenvoegen komen we uit op een letterlijke betekenis van ‘echt wettig bewijsstuk’.

Wanneer we het hebben over een authentieke akte spreken we dus over een rechtsgeldig document wat door een bevoegd persoon volgens de Nederlandse wet, ook wel een openbaar ambtenaar genoemd, is opgemaakt en ondertekend.

Wie maakt deze authentieke akte op?

De meest bekende authentieke aktes worden opgesteld door een notaris. Wanneer de rechter een vonnis wijst, is dit ook een authentieke akte. Maar ook een deurwaarder is bevoegd om authentieke aktes op te maken en te overhandigen. Zelfs de politie maakt authentieke aktes op, bijvoorbeeld als zij een bekeuring uitdelen. Er zijn zodoende veel verschillende vormen van authentieke aktes.

Authentieke aktes opgemaakt door een notaris

Sta je op het punt de overdracht van je koophuis af te ronden? Dan is de laatste stap het tekenen van de koopakte bij de notaris. Deze zet vervolgens zijn of haar handtekening onder de koopakte waardoor de overdracht van het pand op dat moment vastgelegd is en ook meteen rechtsgeldig is. Een ander voorbeeld, is het testament bij de notaris. Wanneer je bepaalde wensen hebt na je overlijden en je wilt bijvoorbeeld je kinderen of je partner al je bezittingen nalaten, dan laat je dit vaak vast leggen in een testament. De notaris maakt hier een authentieke akte van op en ondertekend hem. Op deze manier ben je er 100% zeker van dat jouw wensen worden uitgevoerd zoals jij dat hebt gewild en beschreven in je testament, voor na je overlijden.

Authentieke aktes opgemaakt door een rechter

Bij authentieke aktes die worden opgemaakt door een rechter, moet je denken aan bijvoorbeeld een vonnis, of een proces-verbaal van comparitie. Als bepaalde personen een geschil hebben en zij staan voor het gerecht dan probeert de rechter eerst samen met hen tot een schikking te komen zodat een vonnis wordt voorkomen. Lukt dit en zijn de twee partijen tot een schikking gekomen dan wordt er door de griffier een proces-verbaal van comparitie opgemaakt die vervolgens door de rechter wordt ondertekend. De overeengekomen schikking is nu rechtsgeldig en beide partijen dienen zich hieraan te houden. Het heeft dan ongeveer dezelfde waarde als een vonnis.

Voorbeeld Authentieke Aktes opgemaakt door een Deurwaarder

Wanneer er bijvoorbeeld door een deurwaarder goederen in beslag zijn genomen omdat er een schuld niet betaald kon worden en deze heb jij op een veiling gekocht, dan krijg je van de deurwaarder een proces-verbaal van verkoop.  Dit komt voor wanneer er bijvoorbeeld een auto via een executie verkoop is verkocht en deze koper wil de auto vervolgens op naam zetten bij de RDW. Omdat deze auto van iemand was die niet aan zijn of haar betalingsverplichting kon voldoen, is deze auto in beslag genomen door de deurwaarder. De deurwaarder probeert via een executieverkoop de auto geld op te laten brengen, zodat de schuldeiser toch nog (een gedeelte van) het openstaande bedrag kan ontvangen. Deze auto kan echter alleen maar op naam van de koper worden gezet met een bewijs dat deze rechtmatig is gekocht op een executieveiling. Dit bewijs heet een proces-verbaal van verkoop en wordt door de deurwaarder opgesteld en ondertekend. Nu kan de koper de auto legitiem op zijn of haar naam over laten schrijven bij de Rijksdienst voor het Weg Verkeer, (RDW) omdat hij een authentieke akte krijgt van de deurwaarder omtrent zijn aankoop.

Een proces verbaal van constatering opgemaakt door de deurwaarder = Authentieke akte

Een ander voorbeeld van een authentieke akte die door een deurwaarder kan worden opgemaakt is wanneer je bijvoorbeeld een nieuw huis laat bouwen en de aannemer houdt zich niet aan de afgesproken deadline(s) voor het opleveren van de woning. Hierdoor word je op extra kosten gejaagd, waar je niet op zit te wachten. Je kunt dan een kort geding aanspannen tegen de aannemer om de extra schadeposten te verhalen. Maar hoe bewijs je dat je huis nog niet af is? In dit geval laat je de deurwaarder een proces-verbaal van constatering opmaken. Met deze authentieke akte stel je vast wat de huidige situatie is van je in aanbouw zijnde woning. Zitten er al kozijnen in het huis? Zit het dak er al op? Zijn de ramen al geplaatst etc. De deurwaarder maakt dan een beschrijving en foto’s van hetgeen hij ziet. Dit wordt dan in een proces verbaal van constatering vastgelegd en ondertekend door de gerechtsdeurwaarder. Daarmee wordt zijn akte een authentieke akte. De rechter kan dan met behulp van het proces verbaal van comparitie een beter en onafhankelijk inzicht krijgen in de status van het huis in aanbouw, zonder dat de rechter zelf een kijkje hoeft te nemen. Vervolgens kan de rechter een vonnis uitspreken waarin de aannemer wordt veroordeeld omdat hij zijn deadline heeft overschreden.

Verrassende Authentieke akte

Wat je misschien niet zou verwachten is dat wanneer je een bekeuring krijgt van een agent, deze bekeuring officieel ook een authentieke akte is. De politie heeft de bevoegdheid namelijk om bekeuringen uit te delen, ook al zit je hier niet op te wachten. Een uitgeschreven bekeuring, wordt namelijk nooit door de rechter betwist. Hij kan echter wel beslissen dat je hem niet hoeft te betalen.

Wat kost een authentieke akte?

Als we het hebben over de prijzen voor het laten opmaken van een authentieke akte, dan is het niet zo gemakkelijk om daar een vast bedrag voor te noemen. Het hangt namelijk enorm af van de situatie waar de akte voor moet worden opgemaakt, of de inhoud waaraan de akte moet voldoen. Zo krijg je “gratis” een bekeuring en moet je bij de notaris betalen om een testament op te laten stellen. Je kan ook de deurwaarder inschakelen om een proces verbaal van constatering op te laten maken. Deze kosten beginnen meestal bij € 500,- exclusief btw. Bij de aankoop van een auto op de executie-veiling, krijg je weer gratis van de deurwaarder de akte van deze aankoop. Afhankelijk van je wensen en welke authentieke akte je wilt of (ongevraagd) krijgt, moet er voor betaald worden.

Vragen over een authentieke (Deurwaarders) akte?

Wil je een deurwaarder inschakelen voor het beschrijven van een bepaalde situatie en het opmaken van een proces verbaal van constatering in een authentieke akte? Neem dan contact op met Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij weet alles over authentieke deurwaardersakten.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies