Incasso

Of rechtstreeks schakelen met een gerechtsdeurwaarder?

Heeft u te maken met onbetaalde facturen of andere bedragen die niet betaald worden en denkt u erover een incassobureau te gaan inschakelen? We vertellen u hieronder graag wat een incassobureau voor u kan betekenen, wat het verschil is met een gerechtsdeurwaarderskantoor en hoe we voortvarend voor u aan de slag kunnen gaan.

Incasso uitbesteden aan incassobureau

Een incassobureau kan een schuldenaar verzoeken of sommeren om te betalen. Andere acties mag een incassobureau niet ondernemen, omdat zij daar wettelijk niet bevoegd voor zijn. Een gerechtsdeurwaarder heeft meer bevoegdheden als het gaat om een incasso uitbesteden. Voor het betekenen van een dagvaarding of vonnis moet een incassobureau altijd een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Gerechtsdeurwaarder voor een incasso inschakelen

Om bij een incasso een gerechtelijke procedure op te kunnen starten, heeft u altijd een gerechtsdeurwaarder nodig om de dagvaarding of het vonnis te betekenen aan de tegenpartij. Daarnaast kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om een Nederlands vonnis te verzilveren en de achterstallige betaling te incasseren. Wij mogen alle door de wet beschikbaar gestelde dwangmaatregelen gebruiken om een schuldenaar tot betaling te dwingen.

Eerst een incassobureau inschakelen alvorens een gerechtsdeurwaarder in te schakelen is niet nodig. U kunt rechtstreeks met een gerechtsdeurwaarder schakelen over uw incasso. Uitbesteden is bovendien erg eenvoudig. U hoeft hiervoor alleen ons contactformulier in te vullen. U kunt dus met één persoon over uw incasso schakelen, wat u tijd en kosten bespaart. Heeft u nog vragen over de mogelijkheden of over onze scherpe tarieven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen over incasso

Een incassotraject wordt opgestart wanneer een factuur onbetaald blijft of wanneer bijvoorbeeld een geldlening niet wordt terugbetaald zoals afgesproken. Meestal zal de schuldenaar eerst per e-mail of schriftelijk in gebreke worden gesteld, om vervolgens als betaling uit blijft een sommatie-brief per post naar hem te sturen. De schuldenaar is dan ook verplicht om incassokosten te betalen. Klik hier voor een voorbeeld ingebrekestellingsbrief.

De eerste stap is contact te leggen met de schuldenaar door het sturen van een dwingende sommatiebrief om de openstaande vordering(en) alsnog betaald te krijgen. Indien hierop niet wordt gereageerd, dan kan een sommatie-exploot dat wordt overhandigd door een gerechtsdeurwaarder uitkomst bieden. Dit sommatie-exploot wordt door de gerechtsdeurwaarder (indien mogelijk) persoonlijk overhandigd aan de schuldenaar op zijn woonadres. Een sommatie-exploot is vaak een laatste poging om betaling buiten de rechter om te bewerkstelligen. De volgende stap is dan ook om een gerechtelijke procedure op te starten. Dit begint met het opstellen van een dagvaarding. Dat mag in veel gevallen de schuldeiser zelf doen.

Een incassoprocedure kun je ook opstarten voor relatief lage bedragen van bijvoorbeeld minder dan € 50,-. Alleen veel incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren vragen aan hun opdrachtgever dossierkosten van minimaal € 33,- exclusief btw. Dat is inclusief btw bijna € 40,-. Wanneer zodoende een niet betaalde factuur uit handen worden gegeven van € 45,- en het lukt het incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor om deze vordering te incasseren, dan houd je er iets meer dan € 5,- aan over.

Veel partijen zullen er in zo’n geval voor kiezen om het erbij te laten zitten en de vordering af te boeken. Maar gaat het om meerdere klanten met een openstaande vordering van enkele honderden euro’s (per dag), dan kan het zeker de moeite lonen om te beginnen met zelf een goede sommatiebrief te sturen naar de desbetreffende schuldenaren.

Er zijn ondernemers die principieel vinden dat klanten hun facturen moeten betalen. Zij moeten er rekening mee houden dat deze principes hen ook geld kunnen kosten, als zij kosten wat kost een vordering betaald willen krijgen.

Aan een incasso gaat vaak al een vervelende periode vooraf. Veel partijen starten een incassoprocedure omdat zij de smoesjes van hun schuldenaar beu zijn. Maar het uit handen geven van een incasso brengt kosten met zich mee voor de schuldeiser en biedt lang niet altijd de zekerheid dat een vordering ook daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Als De Voordeligste Deurwaarder vinden wij het belangrijk om onze klanten hierop te wijzen.

Een incassoprocedure bestaat uit drie delen: een buitengerechtelijk incassotraject, een gerechtelijke procedure en een executie traject (het incasseren/ten uitvoer leggen van het vonnis.

Incassobureaus mogen schuldenaren alleen verzoeken of sommeren te betalen en hebben geen wettelijke bevoegdheden zoals gerechtsdeurwaarders die wel hebben.

Voor een gerechtelijke procedure dient te allen tijde een gerechtsdeurwaarder te worden ingeschakeld om de dagvaarding te betekenen (overhandigen) aan de schuldenaar. Als u de gerechtelijke procedure heeft gewonnen, dan mogen alleen gerechtsdeurwaarders uw vonnis overhandigen aan de veroordeelde partij. Gerechtsdeurwaarders noemen dit “het betekenen van het vonnis”.

Als betaling door de veroordeelde partij achterwege blijft na betekening van het vonnis, mogen gerechtsdeurwaarders overgaan tot beslaglegging. Zij doen dit om betaling door de veroordeelde partij af te dwingen. Dit mag tegen de wil in van de veroordeelde partij.

Lees meer over de incassoprocedure

De eerste stap is zorgen voor een goed overzicht in je debiteurenportefeuille, zodat je weet bij welke klanten de (meeste betalings-) problemen zitten. Vervolgens kun je proberen om met deze klanten goede afspraken te maken en kort op de bal te blijven zitten.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies