Proces-verbaal van constatering

De Voordeligste Deurwaarder kan 24/7 voor u op pad gaan

Heeft u een proces-verbaal van constatering nodig als ondersteunend bewijs in een gerechtelijke procedure? Is er een hotelkamer gesloopt, wordt uw woning opgeleverd met gebreken of houden uw buren zich niet aan de erfafscheiding?

Een gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder kan al binnen enkele uren aanwezig zijn om feiten vast te leggen in een proces-verbaal van constatering. De waargenomen feiten worden zo neutraal mogelijk opgeschreven, zonder gevoelens of een waardeoordeel toe te voegen of te speculeren over wat er gebeurd zou kunnen zijn.

De nader beschreven bevindingen over een handeling of situatie zijn puur feitelijke constateringen. Zo kunnen we beschrijven hoe een overhoop gehaalde huiskamer eruitziet, maar niet concluderen dat er ingebroken is. De zintuiglijke waarnemingen zijn objectief en onbevooroordeeld, en enkel gebaseerd op zicht, reuk of gehoor. Een gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder gaat graag voor u op pad, ook buiten kantooruren, in het weekend of ’s nachts als dat nodig is.

Een proces-verbaal van constatering Bewijs officieel laten vastleggen

Een proces-verbaal van constatering Bewijs officieel laten vastleggen

Waarheidsgetrouw bewijs

De schriftelijke verklaring van de gerechtsdeurwaarder heeft dwingende bewijskracht. Bij veel gerechtelijke procedures heeft het proces-verbaal van constatering bijgedragen aan de waarheidsvinding, waardoor de gerechtelijke procedure eenvoudiger gewonnen kon worden. De rechter hecht namelijk veel waarde aan het geschreven proces-verbaal van constatering, juist omdat de gerechtsdeurwaarder onafhankelijk is en een neutraal en waarheidsgetrouw beeld van de specifieke situatie beschrijft en vastlegt.

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd bij koninklijk besluit en door de rechtbank beëdigd. Voor de door ons opgestelde processen-verbaal zijn wij tuchtrechtelijk aansprakelijk. Een rechter zal hier dan ook niet zomaar aan voorbijgaan en het proces-verbaal van constatering als bewijs meenemen in de gerechtelijke procedure.

Het proces-verbaal van constatering kan ondersteund worden door bijvoorbeeld foto’s en videomateriaal, eveneens door De Voordeligste Deurwaarder verzorgd. Voorbeelden van rechtsgeldige constateringen zijn de staat van een verbouwing, overtredingen van regels, schade na een storm, een boedelbeschrijving of het gebruik van online content.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van een proces-verbaal van constatering vrijblijvend contact met ons op. De Voordeligste Deurwaarder verzorgt zowel voor particulieren als bedrijven feitelijke constateringen. Dankzij ons landelijk netwerk en een snelle, flexibele en daadkrachtige werkwijze kunnen wij snel ter plaatse zijn, zelfs op meerdere locaties tegelijk!

Wij scoren gemiddeld een 9,5 op basis van 41 recensies