Conservatoir beslag

Win kostbare tijd en zorg voor een verrassingseffect

Heeft u toestemming gekregen van de rechter om conservatoir beslag te leggen of wilt u de rechter hiertoe een verzoek doen? Met meer dan 10 jaar ervaring weet De Voordeligste Deurwaarder precies hoe wij u het beste kunnen helpen conservatoir beslag te leggen.

Conservatoir beslag kenmerkt zich doordat er nog geen definitief vonnis door de rechter is uitgesproken. Met een conservatoir (voorlopig) beslag wint men kostbare tijd. Het heeft bovendien een verrassingseffect op degene die met het conservatoire beslag wordt geconfronteerd. Conservatoir beslag leggen wordt vaak gedaan om te voorkomen dat er goederen verdwijnen of geld wordt weggesluisd.

Waarop kan men conservatoir beslag leggen?

De gerechtsdeurwaarder mag alleen (conservatoir) beslag leggen op alle roerende en onroerende goederen of geld dat de rechter heeft goedgekeurd in het verzoekschrift. Het verzoekschrift dient door een advocaat ingediend te worden bij de president van de rechtbank.

Men zou kunnen zeggen dat de goederen (of het geldbedrag) waarop conservatoir beslag is gelegd, als het ware worden bewaard totdat de rechter door middel van een eindvonnis duidelijk heeft gemaakt wat er met het betreffende goed of geldbedrag dient te gebeuren. Een schuldeiser mag niet zomaar via een gerechtsdeurwaarder conservatoir beslag laten leggen. De eisende partij zal hiervoor toestemming moeten vragen bij de rechter. Wij kunnen u helpen met dit verzoek.

Bepaalt de rechter dat u gelijk heeft, dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in executoriaal beslag en kan er overgegaan worden tot uitkering van de in beslag genomen gelden of openbare verkoop van de in conservatoir beslag genomen goederen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over beslaglegging, de werkwijze en de mogelijkheden van De Voordeligste Deurwaarder vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag snel, professioneel en daadkrachtig voor u aan de slag!

Gerelateerde artikelen aan conservatoir beslag

Wij scoren gemiddeld een 9,4 op basis van 28 recensies