Wat is een beslagvrije voet?
03-01-2022 Door Beslaglegging

Wat is een beslagvrije voet?

Laat de beslagvrije voet berekenen!

Wilt u loonbeslag laten leggen op het volledige inkomen van de schuldenaar? In sommige gevallen is het mogelijk om op het volledige salaris of uitkering beslag te leggen, bijvoorbeeld als de schuldenaar geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in Nederland of in het buitenland woont dan wel daar langdurig verblijft.

De gerechtsdeurwaarder dient in beginsel altijd rekening te houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen waar de schuldenaar wettelijk gezien recht op heeft om van te kunnen leven, dan wel zijn noodzakelijke financiële verplichtingen van te kunnen betalen. Ofwel, het minimumbedrag waar de schuldenaar recht op heeft om in zijn of haar primaire levensonderhoud te kunnen voorzien.

Als gerechtsdeurwaarder kunnen we vanwege de beslagvrije voet niet vaak beslag leggen op het volledige inkomen of de volledige uitkering van de schuldenaar. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en wordt twee keer per jaar door de overheid opnieuw vastgesteld. Door de beslagvrije voet te berekenen, weet u welk bedrag de schuldenaar maandelijks nog krijgt van zijn salaris of uitkering. Tevens kunt u dan zien welk bedrag per maand overblijft ter aflossing van de schuld. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het gerechtsdeurwaarderskantoor dat als eerste beslag heeft gelegd.

Beslagvrije voet berekenen

De beslagvrije voet is van diverse factoren afhankelijk:

 • de gezinssamenstelling van de schuldenaar
 • het inkomen van een eventuele echtgenoot of partner
 • de maandelijkse woonlasten
 • de premie van de zorgverzekering
 • de leeftijd van de schuldenaar
 • heeft de schuldenaar kinderen
 • de woonplaats van de schuldenaar, woont hij in Nederland of in het buitenland
 • verblijft de schuldenaar in een zorginstelling

De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. De beslagvrije voet is alleen van toepassing op periodieke inkomsten, zoals loon, uitkering of pensioen en niet op eenmalige uitkeringen. Bij beslaglegging op een bankrekening is vooralsnog geen beslagvrije voet van toepassing. Er is wetgeving in de maak om dit aan te passen. De beslagvrije voet is anders voor een alleenstaande dan voor iemand met een partner of kind. Ook wanneer iemand 65 jaar wordt of jonger is dan 21 jaar is de beslagvrije voet anders. De Voordeligste Deurwaarder kan de beslagvrije voet berekenen voor u, maar u kunt dit ook zelf berekenen op de website van de KBVG.

Hoe hoger de beslagvrije voet, hoe meer de schuldenaar overhoudt om maandelijks van te leven. Hoe lager de beslagvrije voet, hoe gunstiger voor u als schuldeiser, omdat u meer geld krijgt per maand en de schuld aldus sneller kan worden afgelost.

Kostenposten die de beslagvrije voet beïnvloeden

De beslagvrije voet kan hoger uitvallen dan het wettelijke minimum door bijvoorbeeld de woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. Op andere inkomsten van de schuldenaar, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en studiefinanciering, kan in beginsel geen beslag gelegd worden, enkele uitzonderingen daar gelaten:

 • De zorgverzekeraar kan beslag laten leggen op zorgtoeslag als er een premieschuld is op de basisverzekering, niet als er een schuld is op de premie voor aanvullende verzekeringen.
 • Een verhuurder kan beslag laten leggen op huurtoeslag zolang de huurder in de woning verblijft.
 • Een kinderopvangorganisatie kan beslag laten leggen op kinderopvangtoeslag zolang het kind of de kinderen opgevangen wordt door het kinderdagverblijf.
  Indien de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar in Nederland onbekend is of wanneer hij of zij in het buitenland woont, is er geen sprake van een beslagvrije voet. Het gehele salaris of de gehele uitkering kan dan gebruikt worden voor aflossing van de schuld.

Het geldbedrag tot aan de beslagvrije voet zal iedere maand door de werkgever of uitkerende organisatie overgemaakt worden naar de schuldenaar. Het gerechtsdeurwaarderskantoor dat als eerste beslag heeft gelegd, krijgt de rest van het salaris of de uitkering, totdat de schuld volledig is voldaan. Indien een andere gerechtsdeurwaarder ook beslag legt op hetzelde inkomen van de schuldenaar, dan gaan de gerechtsdeurwaarderskantoren het geldbedrag dat gebruikt kan worden ter aflossing van de schuld (dus het geldbedrag na aftrek van de beslagvrije voet) met elkaar delen, naar rato van de hoofdsom. Het is niet zo dat de gerechtsdeurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd geluk heeft en alles boven de beslagvrije voet krijgt tot dat zijn vordering is betaald.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor beslaglegging of wilt u De Voordeligste Deurwaarder de beslagvrije voet laten berekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies