Dagvaarding betekenen

Wij garanderen een extra controle!

Wilt u een dagvaarding laten betekenen? Wij verzorgen in heel Nederland de betekening van uw dagvaarding. Dat doen we snel, correct en deskundig. Voordat we tot betekening van een dagvaarding overgaan, kijken we altijd eerst in het Digitaal Beslag Register, het DBR. We controleren dan of het überhaupt zinvol is om een gerechtelijke procedure op te starten. Het kan namelijk zo zijn dat gedaagde al velen schulden heeft en er daardoor weinig tot geen verhaalsmogelijkheden voor u zijn. Daarmee bieden we u extra zekerheid. Ook controleren we de dagvaarding op eventuele nietigheden en vormfouten. Zodat u zeker weet dat u bij de juiste rechtbank gaat procederen op de juiste dag en het juiste tijdstip, wel zo prettig.

In Nederland mag alleen een beëdigd gerechtsdeurwaarder een dagvaarding betekenen. Dit is zo bij wet bepaald. Wij zijn De Voordeligste Deurwaarder en kunnen de betekening van uw dagvaarding snel, correct en vakkundig voor u verzorgen.

Wat is een dagvaarding? De betekenis.

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. De verzoeker heeft hierin schriftelijk uiteengezet waarom hij/zij van mening is dat het geschil aan de rechter voorgelegd dient te worden. De gedaagde kan zijn/haar reactie (mondeling of schriftelijk) geven op het juridische geschil dat de wederpartij aan de rechter heeft voorgelegd. Iemand anders mag ook namens de gedaagde bij de kantonrechter het woord voeren. Deze uitnodiging, dagvaarding genoemd, is een juridisch stuk, dat aan door de wet gestelde eisen dient te voldoen. Voldoet de dagvaarding daar niet aan, dan wordt de dagvaarding nietig verklaard en wordt de eis op voorhand afgewezen op grond van vormfouten.

In veel gevallen gaat het om een financiële vordering. Reageert gedaagde (de opgeroepen persoon) niet? Dan wordt hij bij verstek veroordeeld en wordt de eisende partij in het gelijk gesteld.

Dagvaarding betekenen? Wij garanderen een extra controle in het beslagregister

Bij een nieuwe opdracht tot dagvaarden, controleren we altijd of uw gedaagde(n) voorkomt in het zogenaamde beslagregister. Als dit zo is, kunnen de verhaalsmogelijkheden beperkt zijn. In dat geval waarschuwt de gerechtsdeurwaarder u eerst en laat aan u de keuze om alsnog de dagvaarding te betekenen, dan wel daarvan af te zien wegens te beperkte verhaalsmogelijkheden in verband met een hoge schuldenlast van gedaagde(n).

Kosten betekening dagvaarding 2023

De kosten voor de betekening van een dagvaarding vanaf 1 augustus 2023 (uitreiken dagvaarding aan gedaagde) zijn bij ons € 249,- exclusief btw als het één gedaagde betreft. Zijn er meerdere gedaagden op verschillende adressen, dan komen er extra kosten bij. Wij informeren u daar graag over.

Wat zijn verschotten bij dagvaarding door een deurwaarder?

Dit zijn kosten die iedere gerechtsdeurwaarder moet maken voor het opvragen of controleren van adresgegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), bedrijfsgegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK) en voor het verkrijgen van inzage in het digitaal beslagregister. De gerechtsdeurwaarder moet er namelijk zeker van zijn dat hij op het juiste en actuele adres staat, waar betrokkene staat ingeschreven.

Lees ook: De kosten voor een dagvaarding uitgelegd

Dagvaarding opstellen?

Bovenstaande tarieven gelden voor de betekening van een kant-en-klaar aangeleverde dagvaarding. De dagvaarding kan ook door ons opgesteld worden. Wij beschrijven of finetunen dan uw geschil in de dagvaarding en zorgen ervoor dat alle juridische formaliteiten in acht worden genomen. U voorkomt hiermee dat er vorm- of procedurefouten optreden. De tijd die het ons kost om uw dagvaarding op te stellen, wordt op uurbasis aan u doorberekend. Ons uurtarief bedraagt € 149,- exclusief btw.

Neem voor meer informatie over de betekenis van een dagvaarding of de betekening van een dagvaarding vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen bij dagvaarding betekenen

De kosten voor het betekenen van een kant-en-klare dagvaarding zijn wettelijk bepaald in het Btag (besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders) en worden jaarlijks aangepast. Zo zijn de wettelijk vastgelegde kosten voor het betekenen van een dagvaarding per 1 januari 2022 €103,33.

Ja, u kunt een dagvaarding door een deurwaarder laten betekenen. Echter kan een dagvaarding alleen betekend worden door een beëdigd gerechtsdeurwaarder. De Voordeligste Deurwaarder is wettelijk bevoegd om een dagvaarding als deurwaarder te betekenen.

Wanneer een dagvaarding wordt betekend, kunnen belangrijke document als bijlage worden opgenomen. Zo’n bijlage wordt een productie genoemd. Alle producties worden genummerd en meebetekend met de dagvaarding, zodat deze officieel zijn vastgelegd en meegenomen in de dagvaarding.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies