Opzegging huurovereenkomst per deurwaardersexploot

De opzegging van uw huurovereenkomst kunt u per deurwaardersexploot laten betekenen. Een van onze gerechtsdeurwaarders overhandigt uw huuropzeggingsbrief dan officieel aan uw (ver)huurder. Daarmee verkrijgt u absolute zekerheid dat uw (ver)huurder uw opzeggingsbrief tijdig ontvangt. Bovendien kan uw (ver)huurder dan nooit met succes betwisten dat u de huur correct en op tijd heeft opgezegd. 

Als u kiest voor betekening per deurwaardersexploot, dan ontvangt u na het overhandigen van uw huuropzeggingsbrief een authentieke akte van onze gerechtsdeurwaarder. In deze akte is onomstotelijk vastgelegd op welke dag en tijd u de huurovereenkomst heeft beëindigd én dat uw huuropzeggingsbrief officieel is overhandigd. Als uw (ver)huurder niet opendoet, zal onze gerechtsdeurwaarder uw huuropzeggingsbrief op het betreffende adres achterlaten in een gesloten deurwaardersenvelop. Ook dan is uw huurovereenkomst geheel rechtsgeldig opgezegd en ontvangt u de authentieke akte.

Uw huurovereenkomst opzeggen per deurwaardersexploot

Onze kosten

Vanaf € 159,- exclusief btw en legeskosten overhandigt een van onze gerechtsdeurwaarders uw huuropzeggingsbrief officieel aan uw (ver)huurder. Legeskosten variëren van € 5,- tot € 10,-. Dit zijn kosten voor het raadplegen van de Basisregistratie Personen (BRP), het Digitaal Beslagregister (DBR) en eventueel de Kamer van Koophandel (KvK). Ook vallen de kosten die wij innen volgens de ‘Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen’ hieronder.

Mail ons uw huuropzeggingsbrief als pdf-bestand

Uw ondertekende huuropzeggingsbrief ontvangen wij graag per e-mail; u mag de brief inscannen en als pdf-bestand toesturen. Het is niet nodig om de originele versie per post toe te sturen. Na ontvangst van uw e-mail controleren wij of uw huuropzeggingsbrief aan de wettelijke vereisten voldoet. Dient uw brief juridisch te worden verbeterd? Dan nemen wij contact met u op met het aanbod om dit voor u te doen. Wij laten u uiteraard vooraf weten hoeveel tijd wij daar ongeveer voor nodig hebben.

Kies voor gemak

Heeft u liever dat wij uw huuropzeggingsbrief opstellen? Ook dat is mogelijk. U weet dan zeker dat uw huuropzeggingsbrief aan alle wettelijke vereisten voldoet, duidelijk is en dat concreet wordt verwoord per wanneer u de huurovereenkomst opzegt. Meestal lukt het ons om een huuropzeggingsbrief in één uur op te stellen. In dat geval zijn de kosten voor het schrijven van de huuropzeggingsbrief € 149,- exclusief btw.

Haast of een deadline?

Wij kunnen uw huuropzeggingsbrief vóór een specifieke datum, of met spoed voor u betekenen. Voor spoedopdrachten hanteren wij een spoedtarief. Bel of mail ons om te informeren naar de mogelijkheden en bijkomende kosten. Is er geen sprake van grote spoed, dan overhandigen wij uw huuropzeggingsbrief binnen anderhalve week na ontvangst van uw betaling. Een van onze gerechtsdeurwaarders neemt uw huuropzeggingsbrief mee in de eerstvolgende geschikte route in de omgeving van uw (ver)huurder.

Duidelijkheid

Na het overhandigen van de huuropzeggingsbrief aan uw (ver)huurder, neemt onze gerechtsdeurwaarder telefonisch contact met u op. Hij vertelt aan wie of op welke wijze uw huuropzeggingsbrief is overhandigd. Binnen enkele werkdagen ontvangt u per e-mail de digitale versie van de deurwaardersakte. De originele deurwaardersakte ontvangt u vervolgens per post. Deze originele deurwaardersakte is het officiële bewijs dat uw huuropzeggingsbrief is overhandigd aan uw (ver)huurder.

Honderd procent zekerheid

Rechters hechten veel waarde aan authentieke deurwaardersakten. Een aangetekende brief zegt slechts iets over een envelop en niets over de inhoud van die envelop. Met een officiële deurwaardersakte kunt u echter eenvoudig en rechtsgeldig aantonen dat de huuropzeggingsbrief juist en tijdig aan de (ver)huurder is overhandigd. Ontkent uw (ver)huurder dit en raakt u daardoor onverhoopt verwikkeld in een gerechtelijke procedure, dan staat u met onze authentieke akte ijzersterk. Het kan u veel ellende en kosten besparen. Kies dus voor honderd procent zekerheid bij het opzeggen van uw huurovereenkomst en laat onze gerechtsdeurwaarder uw huuropzeggingsbrief per deurwaardersexploot overhandigen.

Meer dan 2.000 klanten gingen je voor

Emiel Hulshof | Hulshof, Kroonen & Groen
Rosmalen

Jurgen is een vakkundige persoon, die ervoor kan zorgen dat datgene waar je recht op hebt, op een snelle, correcte en menselijke wijze ook daadwerkelijk aan je toekomt.

Kim Lindeman | Bus van Zus
Veghel

Jurgen is een erg toegankelijk persoon, zeer duidelijk en open. Geeft de verschillende mogelijkheden duidelijk aan.
De voordeligste deurwaarder raad ik zeker aan.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies