Loonbeslag

Wij laten geen beslagmogelijkheid onbenut om uw geld te incasseren!

Heeft de rechter u in het gelijk gesteld in een financieel geschil en heeft u een vonnis of beschikking gekregen en heeft u daarmee recht op betaling? De gerechtsdeurwaarders van De Voordeligste Deurwaarder mogen namens u de beslaglegging doen op het loon, uitkeringen of pensioen van de veroordeelde partij, om zo het geld te incasseren waar u al zo lang recht op heeft. Door een daadkrachtig optreden van onze kant, hoeft u niet langer dan noodzakelijk op uw geld te wachten!

Beschikt u over een notariële akte? Maar kan of wil de tegenpartij u niet betalen? Dan mag de gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder na betekening van de notariële akte ook beslag leggen op het salaris, de uitkering of het pensioen van de schuldenaar. Dat noemen we loonbeslag.

Beslaglegging loon? Beslagvrije voet

Een gerechtsdeurwaarder kan geen loonbeslag leggen op het volledige inkomen van de schuldenaar. Bij beslaglegging op loon dient de gerechtsdeurwaarder altijd rekening te houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat de schuldenaar mag behouden om de kosten van zijn/haar primaire levensbehoefte te kunnen betalen.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en hangt onder andere af van de gezinssamenstelling van de schuldenaar. De beslagvrije voet is minimaal 95% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Vakantiegeld valt dus ook onder het loonbeslag.

Daarnaast zijn er twee andere belangrijke kostenposten: woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. Hierdoor kan de beslagvrije voet aldus hoger uitvallen dan het wettelijke minimum. Als gerechtsdeurwaarder kunnen we in principe geen loonbeslag leggen op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en studiefinanciering. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • De zorgverzekeraar kan wel beslag laten leggen op de zorgtoeslag, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Dit geldt dus niet voor schulden op de premie voor de aanvullende verzekering.
  • De verhuurder mag wel beslag laten leggen op de huurtoeslag zolang de huurder nog in zijn woning verblijft.
  • Een kinderopvangorganisatie kan eveneens beslag laten leggen op de kinderopvangtoeslag zolang het kind opgevangen wordt door het kinderdagverblijf

De werkgever of uitkeringsinstantie van de schuldenaar is verplicht aan beslaglegging op loon mee te werken. Het geldbedrag tot aan de beslagvrije voet wordt maandelijks door de werkgever of uitkerende organisatie overgemaakt naar de schuldenaar. De rest van het salaris of uitkering gaat naar het gerechtsdeurwaarderskantoor dat als eerste beslag heeft gelegd, totdat de schuld volledig is voldaan.

Loonbeslag laten leggen

Beschikt u over een vonnis, dwangbevel of notariële akte en wilt u zo snel mogelijk loonbeslag laten leggen? Neem dan contact op met De Voordeligste Deurwaarder. Als voordeligste deurwaarder van Nederland kunnen wij snel en professioneel voor u optreden!

Veelgestelde vragen over loonbeslag

Wanneer u in een financieel geschil gelijk heeft gekregen van de rechter, heeft u recht op betaling. Maar het komt voor dat de tegenpartij dit niet kan of wil opbrengen. Een deurwaarder mag dan beslag leggen op het salaris, de uitkering of het pensioen van de schuldenaar.

Dit wordt loonbeslag genoemd. Een deurwaarder mag het loonbeslag in gang zetten zodra de schuldeiser beschikt over een vonnis, beschikking of notariële akte vanuit de rechter. Ook moet de deurwaarder eerst de schuldenaar de gelegenheid hebben gegeven om het verschuldigde bedrag vrijwillig te betalen én om zichzelf te verweren (na ontvangst van de dagvaarding).

Het loonbeslagproces begint met een informatieverzoek van de deurwaarder aan de werkgever van de debiteur. Alle gegevens omtrent het salaris van de schuldenaar moeten daarbij worden gedeeld. Na officieel contact met de deurwaarder moet de werkgever vervolgens maandelijks, bij elke salarisuitbetaling, alles wat boven de beslagvrije voet uitkomt overboeken naar de derdenrekening van de deurwaarder. Deze uitbetaling stopt zodra de schuld volledig is weggewerkt.

Heeft u van de rechter gelijk gekregen bij een financieel geschil? En beschikt u over een vonnis, beschikking of notariële akte? Dan kunt u een deurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder inschakelen om het loonbeslag in gang te zetten.

Wij incasseren ruim 90% van alle zaken die wij toegewezen krijgen. U maakt een afspraak met ons via ons contactformulier, telefoonnummer of e-mailadres.

De maximale hoogte van het loonbeslag dat gelegd mag worden, hangt af van drie factoren: de hoogte van uw loon of uitkering, uitgezonderde inkomsten en de beslagvrije voet. Onder uitgezonderde inkomsten vallen onder meer de bijzondere bijstand, studiefinanciering en de meeste sociale verzekeringen. De beslagvrije voet omvat 90% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld, gecorrigeerd met woon- en ziektekosten en soms het kindgebonden budget. U berekent het maximale loonbeslag door uw loon of uitkering, de uitgezonderde inkomsten en de voor u geldende beslagvrije voet van elkaar af te trekken.

Een schuldenaar komt van het loonbeslag af als de schuld volledig is weggewerkt. Zodra dit het geval is, neemt de deurwaarder contact op met de werkgever van de schuldenaar, waarna het loonbeslag stopt. Het loonbeslag kan ook eindigen als het dienstverband van de werknemer (de schuldenaar) bij de werkgever eindigt. De werkgever mag nooit uit zichzelf het loonbeslag stopzetten. Een schuldenaar kan ook via een rechter proberen om van het loonbeslag af te komen, maar deze pogingen zijn vaak niet succesvol: het staat immers vast dat de schuldeiser zijn of haar geld moet terugkrijgen.

Er zijn gevallen waardoor loonbeslag niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen van de schuldenaar. De schuldenaar houdt in dit geval maandelijks te weinig inkomen over om van te leven. Als kan worden aangetoond dat loonbeslag niet kan en/of een overdreven maatregel is, dan dient de rechter of invorderingsambtenaar te worden ingeschakeld. Er moet vervolgens een andere regeling worden getroffen tussen de schuldeiser en schuldenaar, vaak in samenwerking met een tussenpartij.

Het vakantiegeld valt ook onder het loonbeslag. Echter geldt hier één uitzondering op, namelijk wanneer uw loon of uitkering (inclusief vakantiegeld) lager is dan uw beslagvrije voet. De beslagvrije voet wordt in dit geval berekend alsof er elke maand 1/12e deel vakantiegeld aan het loon is toegevoegd. Komt dit bedrag alsnog onder de beslagvrije voet uit? Dan mag de deurwaarder er geen beslag op leggen. Als de schuldenaar volgens deze berekening meer blijkt te verdienen dan de beslagvrije voet, dan mag de deurwaarder beslag leggen op dat deel dat boven de beslagvrije voet uitkomt. Dit bedrag mag pas in de maand mei worden geïnd. De schuldenaar krijgt het vakantiegeld immers pas in mei uitbetaald.

Gerelateerde artikelen aan loonbeslag

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies