Dagvaarding uitbrengen

Een dagvaarding uitbrengen betekent dat uw dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder wordt overhandigd aan de gedaagde partij. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag wettelijk gezien uw dagvaarding uitbrengen. U mag dus niet zelf uw dagvaarding uitbrengen of opsturen naar de gedaagde partij. Dit moet altijd door een gerechtsdeurwaarder worden gedaan. De Voordeligste Deurwaarder kan overal in Nederland uw geschreven dagvaarding uitbrengen.

Kosten dagvaarding uitbrengen

De kosten om uw geschreven dagvaarding door onze deurwaarders uit te laten brengen, kan vanaf € 249,- ex btw en dat is € 301,29 inclusief btw.

Lees ook: De kosten voor een dagvaarding uitgelegd

Packagedeal dagvaarding uitbrengen

Vanaf € 269,- exclusief btw

Mensen die geen juridische achtergrond hebben en voor de eerste keer zelf een dagvaarding gaan schrijven, doen er verstandig aan te kiezen voor de packagedeal, die wij hun kunnen aanbieden.

U hoeft dan niet na te denken bij welke rechtbank, op welk tijdstip en op welke dag u moet gaan procederen. Dit regelen wij allemaal voor u. Bovendien controleren wij de adresgegevens en de financiële haalbaarheid van de gedaagde partij. Dit kunnen wij voor u doen indien uw vordering lager is dan € 25.000,-.

Klik hier voor de instructies én een voorbeeld dagvaarding. Zo kunt u eenvoudig uw eigen dagvaarding schrijven, die wij dan voor u uitbrengen.

Kiest u voor de Packagedeal van € 269,-?

Dan doen wij het volgende voor u:

  1. De door u te betalen kosten aan ons, proberen wij bij de rechter voor u vergoed te krijgen.
  2. Controle op juistheid van adresgegevens van gedaagde.
  3. Gedaagde personen worden door ons financieel gescreend. Dit vergroot de kans op inning.
  4. Wij berekenen voor u de te vorderen wettelijke rente.
  5. De juiste rechtbank, de zittingslocatie en zittingstijd worden door ons ingepland en vermeld in uw dagvaarding (u hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn).
  6. Onze deurwaarder overhandigt uw dagvaarding aan gedaagde partij. (dit is wettelijk verplicht)
  7. U krijgt een scan van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail.
  8. U ontvangt per post de originele uitgebrachte dagvaarding.

Controle op financiële haalbaarheid vóór uitbrengen dagvaarding

Wij als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn als enige instantie bevoegd om in het Digitaal Beslag Register te controleren of uw gedaagde partij al schulden heeft. Indien wij signaleren dat uw gedaagde partij “een kale kip” is, dan heeft het geen zin om een gerechtelijke procedure te starten en uw dagvaarding uit te brengen. Van een “kale kip” kun je immers geen veren plukken. Wij behoeden u in dat geval voor te maken (proces) kosten en besparen u tijd, kosten en energie. In een dergelijk geval, overleggen wij altijd eerst met u. Pas na uw instemming sluiten wij uw dossier. Wij berekenen u dan € 99,95 exclusief btw, in plaats van de gehele kosten voor de “package deal”.

Juridische Ondersteuning & Meer Zekerheid

(tegen extra betaling)

Heeft u nog twijfels over de inhoudelijke argumenten die u heeft beschreven in uw dagvaarding? Dan kunnen wij u ook helpen om uw dagvaarding juridisch te finetunen en de grondslag van uw vordering te benadrukken en aan te vullen met eventuele jurisprudentie.

Op uw verzoek en in overleg kunnen wij deze juridische service (tegen extra betaling) aanbieden. Per half uur berekenen wij u € 79,50 exclusief btw om uw dagvaarding inhoudelijk te verbeteren.

Met spoed uw dagvaarding uitbrengen?

Verloopt uw dagvaardingstermijn of heeft u haast? Wij kunnen én mogen met spoed uw dagvaarding uitbrengen. Zelfs op zaterdag of in de avonduren tot 20:00 uur, mag een gerechtsdeurwaarder uw geschreven dagvaarding uitbrengen in elke plaats in Nederland. Alleen op zondag mag een deurwaarder geen dagvaarding uitbrengen. In zeer spoedeisende zaken kan de rechter verlof geven om de dagvaarding toch op alle uren en dagen uit te brengen. Dit is overigens zeer zeldzaam.

In bijzondere situaties kunnen wij soms al binnen één uur uw dagvaarding uitbrengen. Dit hangt af van het spoedeisende belang én van de plaats in Nederland waar de dagvaarding uitgebracht moet worden.

Normaal gesproken betekenen (overhandigen) wij binnen twee weken uw dagvaarding . Als wij met spoed uw dagvaarding uitbrengen, kunnen wij daarvoor extra kosten in rekening brengen. Deze extra kosten mogen niet bij de gedaagde partij in rekening worden gebracht.

Uitbrengen dagvaarding termijn

De wettelijke termijn voor het uitbrengen van een dagvaarding is tenminste één week. Daarbij wordt de dag dat de deurwaarder de dagvaarding uitbrengt niet meegerekend. Dit zou ook onterecht zijn daar gerechtsdeurwaarders van ’s-morgens 07:00 uur tot ‘s-avonds 20:00 uur dagvaardingen mogen uitbrengen bij de gedaagde partij. Degenen die de dagvaarding dan ’s-morgens zouden ontvangen, hebben dan een voordeel ten opzichte van hen die de dagvaarding ‘s- avonds ontvangen. Vandaar dat de uitbrengtermijn van één week voor een dagvaarding pas de volgende dag begint te lopen.

Voorbeeld termijn uitbrengen dagvaarding

Wanneer de vermelde zittingsdatum in de dagvaarding op een woensdag valt, dan dient de deurwaarder uiterlijk de week daarvoor op dinsdag de dagvaarding uitgebracht te hebben. Als deze dinsdag een erkende feestdag, zoals bijvoorbeeld “Koningsdag” is, dan dient de deurwaarder de dagvaarding minimaal één dag daarvóór uit te brengen.

Op erkende feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag mag de deurwaarder geen dagvaardingen uitbrengen. Voor gerechtsdeurwaarders bestaan zogenaamde “aan feestdagen gelijkgestelde dagen”, zoals “Bevrijdingsdag” en vaak de vrijdag na Hemelvaartsdag. Ook op deze dagen mogen deurwaarders dan geen dagvaardingen uitbrengen.

Uitbrengen en aanbrengen dagvaarding

Eerst dient de deurwaarder de dagvaarding uit te brengen. Daarna kun je de dagvaarding pas aanbrengen bij de rechtbank. Mensen die voor onze Packagedeal kiezen, krijgen duidelijke instructies van ons hoe zij hun dagvaarding kunnen aanbrengen bij de rechtbank.

De dagvaarding aanbrengen bij de rechtbank kan door de originele betekende dagvaarding (met handtekening van de deurwaarder) aan de griffie van de rechtbank (waar de gerechtelijke procedure gaat dienen) af te geven. Dat noemt men in juridische termen “de dagvaarding aanbrengen”. U kunt dit eenvoudig zelf doen en u ontvangt van de rechtbank een ontvangstbewijs.

U mag de uitgebrachte dagvaarding ook per (aangetekende) post opsturen naar de rechtbank; u krijgt dan echter geen ontvangstbewijs van de rechtbank.

Meer weten over het uitbrengen van een dagvaarding?

Wilt u meer weten over het uitbrengen van een dagvaarding? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman, specialist op het gebied van de dagvaarding, heeft deze tekst geschreven. Pieter Taal, onze ervaren jurist, corrigeert uw geschreven dagvaarding.

Veelgestelde vragen

De deurwaarderskosten die in rekening worden gebracht voor het uitbrengen van een dagvaarding beginnen bij 106,73 euro exclusief btw. Dit geldt als er sprake is van één gedaagde met een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland. Zijn er meerdere gedaagden die op een ander adres wonen? Dan kan het zijn dat de deurwaarder je per extra te bezoeken adres deze € 106,73 in rekening brengt. Er komen ook altijd nog enkele kosten bij, zoals de legeskosten voor de Basisregistratie Personen (BRP); deze zijn ongeveer twee euro per gedaagde. De legeskosten voor toezicht en tuchtrecht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bedragen ongeveer drie euro per dagvaarding. De Voordeligste Deurwaarder raadpleegt het Digitaal Beslagregister (DBR) voordat de dagvaarding wordt betekend; dit kost ongeveer twee euro. Er wordt dan gecontroleerd of de gedaagde partij al andere schulden heeft, want van een kale kip kun je niet plukken. Daarnaast kunnen er enkele andere kosten bijkomen, zoals portokosten à zeven euro of kosten voor een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK), die ongeveer zes euro bedragen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Een dagvaarding moet aan de gedaagde partij worden overhandigd door een gerechtsdeurwaarder. Pas dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend. Als er niemand thuis is of niet open wordt gedaan, mag de deurwaarder de dagvaarding betekenen door deze in de brievenbus achter te laten. Na het betekenen van de dagvaarding, stuurt of brengt de eisende partij de originele betekende dagvaarding met alle producties, naar de rechtbank, zodat de rechter kennis kan nemen van het geschil.

Iemand die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten heeft, kan wel worden gedagvaard. De eisende partij dient dan openbaar te dagvaarden, via de officier van justitie van de rechtbank in Den Haag. De deurwaarder betekent de dagvaarding aan de griffiemedewerker en de officier van justitie checkt of de adresgegevens van de gedaagde daadwerkelijk onbekend zijn. De wet schrijft voor dat de deurwaarder de openbare dagvaarding in de Nederlandse Staatscourant moet vermelden. De zittingstermijn is dan minimaal drie maanden. Meestal vloeit er een verstekvonnis voort uit een openbare dagvaarding, doordat de gedaagde de oproep in de Staatscourant niet leest en dus niet bij de zitting aanwezig is. Omdat geen verweer wordt gevoerd, wordt de eisende partij vaak in het gelijk gesteld.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies