Ontruiming

Laat De Voordeligste Deurwaarder daadkrachtig achterstallige huur incasseren

Heeft u recht op achterstallige huurpenningen? Is uw huurder de afgelopen maanden ‘vergeten’ de huur te betalen? De gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder kan u helpen het pand te ontruimen en achterstallige huurpenningen te innen. De Voordeligste Deurwaarder werkt landelijk. Daardoor kunnen wij snel en daadkrachtig optreden bij een ontruiming. Op korte termijn kunnen wij uw woning ontruimen, uw bedrijfspand, garagebox of uw chalet ontruimen.

Een woning ontruimen met vonnis

Als de huurder tot ontruiming wordt veroordeeld in een vonnis, moet het vonnis aan de huurder betekend worden, anders is er geen verplichting voor de huurder om de woning te verlaten. De gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder zal het vonnis aan de huurder overhandigen en bevel doen om uw woning te verlaten. Vertrekt de huurder niet vrijwillig uit uw woning, dan mag de gerechtsdeurwaarder de huurder uit uw woning zetten. Alleen een gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om tot gedwongen ontruiming over te gaan. Een incassobureau of advocatenkantoor hebben deze bevoegdheid niet.

De daadwerkelijke ontruiming moet door een deurwaarder worden verricht. Het incasseren van de achterstallige huurpenningen mag pas na betekening van het vonnis. Het ontruimingsvonnis is pas rechtsgeldig na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder. Dus niet meteen na de uitspraak van de rechter. Pas na betekening van het vonnis mogen we uw woning ontruimen en de voormalige huurder op straat zetten. Zo nodig met behulp van de politie en een slotenmaker.

Een woning ontruimen zonder vonnis

We kunnen geen woning ontruimen als er geen vonnis is. Voor een ontruiming hebben we altijd toestemming nodig van de rechter, waarbij de huurovereenkomst is ontbonden en de ontruiming van het bewoonde object of bedrijfspand toegewezen is. We kunnen u eveneens ondersteunen bij het voeren van een gerechtelijke procedure om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te vorderen. Een rechter zal een ontruiming in de regel pas toewijzen vanaf 3 maanden huurachterstand.

Heeft de rechter de ontruiming al toegewezen in een vonnis? Neem dan vrijblijvend contact op met De Voordeligste Deurwaarder. Met persoonlijke aandacht en een respectvol contact met de huurder zorgen wij ervoor dat de ontruiming daadkrachtig uitgevoerd wordt. We ontzorgen u volledig bij de ontruiming en zorgen samen met een verhuisbedrijf voor de volledige en zorgvuldige opslag en het afvoeren van de inboedel tijdens de ontruiming.

Wij scoren gemiddeld een 9,4 op basis van 29 recensies