Ontruiming

Laat De Voordeligste Deurwaarder daadkrachtig achterstallige huur incasseren

Heeft u recht op achterstallige huurpenningen? Is uw huurder de afgelopen maanden ‘vergeten’ de huur te betalen? De gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder kan u helpen het pand te ontruimen en achterstallige huurpenningen te innen. De Voordeligste Deurwaarder werkt landelijk. Daardoor kunnen wij snel en daadkrachtig optreden bij een ontruiming. Op korte termijn kunnen wij uw woning ontruimen, uw bedrijfspand, garagebox of uw chalet ontruimen.

Een woning ontruimen met vonnis

Als de huurder tot ontruiming wordt veroordeeld in een vonnis, moet het vonnis aan de huurder betekend worden, anders is er geen verplichting voor de huurder om de woning te verlaten. De gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder zal het vonnis aan de huurder overhandigen en bevel doen om uw woning te verlaten. Vertrekt de huurder niet vrijwillig uit uw woning, dan mag de gerechtsdeurwaarder de huurder uit uw woning zetten. Alleen een gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om tot gedwongen ontruiming over te gaan. Een incassobureau of advocatenkantoor hebben deze bevoegdheid niet.

De daadwerkelijke ontruiming moet door een deurwaarder worden verricht. Het incasseren van de achterstallige huurpenningen mag pas na betekening van het vonnis. Het ontruimingsvonnis is pas rechtsgeldig na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder. Dus niet meteen na de uitspraak van de rechter. Pas na betekening van het vonnis mogen we uw woning ontruimen en de voormalige huurder op straat zetten. Zo nodig met behulp van de politie en een slotenmaker.

Onze werkwijze bij een ontruiming

Onze werkwijze bij een ontruiming

Een woning ontruimen zonder vonnis

We kunnen geen woning ontruimen als er geen vonnis is. Voor een ontruiming hebben we altijd toestemming nodig van de rechter, waarbij de huurovereenkomst is ontbonden en de ontruiming van het bewoonde object of bedrijfspand toegewezen is. We kunnen u eveneens ondersteunen bij het voeren van een gerechtelijke procedure om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te vorderen. Een rechter zal een ontruiming in de regel pas toewijzen vanaf 3 maanden huurachterstand.

Heeft de rechter de ontruiming al toegewezen in een vonnis? Neem dan vrijblijvend contact op met De Voordeligste Deurwaarder. Met persoonlijke aandacht en een respectvol contact met de huurder zorgen wij ervoor dat de ontruiming daadkrachtig uitgevoerd wordt. We ontzorgen u volledig bij de ontruiming en zorgen samen met een verhuisbedrijf voor de volledige en zorgvuldige opslag en het afvoeren van de inboedel tijdens de ontruiming.

Veelgestelde vragen over ontruiming

De verhuurder van het pand of de ruimte waar u woont, kan de deurwaarder inschakelen om u uit huis te laten zetten. Dit kan gebeuren als u een grote huurachterstand heeft en uw huur lange tijd niet (minimaal 3 maanden) of regelmatig te laat betaalt. Uithuiszetting is wel het meest ingrijpende ‘executiemiddel’. Vaak wordt u eerst door de deurwaarder benaderd om de achterstallige huur ineens te betalen of om een betalingsregeling overeen te komen.

Als de deurwaarder wordt ingezet om de ontruiming in gang te zetten, dan wordt een dagvaarding voor de rechtbank opgesteld. Hierin staat een aanvraag voor ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning. De rechter bepaalt vervolgens of de ontruiming door kan gaan. Deze beslissing maakt hij aan de hand van de hoogte van de huurachterstand (die hij eerst grondig controleert) en de aanwezigheid van andere zaken tijdens de huurovereenkomst, zoals overlast. Beslist de rechter dat de uithuiszetting door mag gaan? Dan wordt u door de deurwaarder verzocht om uw woning binnen drie dagen te verlaten. Als u dit weigert, dan komt de deurwaarder samen met de politie en slotenmaker u uit uw huis zetten. De woning wordt vervolgens ontruimd.

Uw inboedel wordt in eerste instantie na de ontruiming op de openbare weg gezet. Omdat spullen niet te lang op straat mogen liggen van de gemeente, wordt vaak een verhuisbedrijf ingeschakeld om de spullen op te halen en mee te nemen. Uw inboedel wordt vervolgens naar een opslagruimte gebracht.

Een woning kan worden ontruimd als u een grote huurachterstand heeft en uw huur lange tijd niet (minimaal 3 maanden) of regelmatig te laat betaalt. Het is een ingrijpende procedure die vaak pas wordt ingezet als u (bijvoorbeeld met de deurwaarder) eerder niet tot een afspraak tot betaling of betalingsregeling kwam. Een woningontruiming mag ook alleen doorgaan nadat u een ontruimingsvonnis heeft ontvangen.

De duur van de ontruimingsprocedure verschilt per zaak. De procedure bij de rechtbank duurt vaak minimaal een maand, maar het totale proces (van de aanvraag tot de daadwerkelijke uithuiszetting) kan soms oplopen tot wel een half jaar. Hoe lang het proces duurt, is van allerlei factoren afhankelijk: van de drukte bij de rechtbank tot de medewerking van de persoon die uit huis wordt gezet.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies