Executoriaal beslag

De Voordeligste Deurwaarder legt daadkrachtig beslag.

Bij beslaglegging maken we onderscheid tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Executoriaal beslag wordt gelegd als de gerechtelijke procedure is afgrond en de wederpartij is veroordeeld tot betalen. Vanzelfsprekend helpen we u het geld te krijgen waar u recht op heeft.

Bij De Voordeligste Deurwaarder gaan we snel en daadkrachtig te werk, met vanzelfsprekend respectvol contact richting uw schuldenaar. De rechter heeft immers het vonnis al uitgesproken en aldus dient de schuldenaar over te gaan tot betaling. Met het vonnis (executoriale titel) kunnen we overgaan tot executoriaal beslag, bijvoorbeeld door beslaglegging op loon of door beslaglegging op de inboedel en eventuele andere bezittingen (banktegoed). Een executoriale titel kan een notariële akte, vonnis of beschikking van de rechtbank zijn, of een dwangbevel van de Officier van Justitie, met bovenaan de woorden ‘In naam van de Koning.’

Werkwijze

Wanneer we over mogen gaan tot executoriaal beslag, zullen we allereerst het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij. We geven (een kopie van) de executoriale titel persoonlijk aan de veroordeelde partij of laten deze in de brievenbus achter als de veroordeelde partij niet thuis is of niet open doet. De schuldenaar krijgt hierna nog een wettelijke termijn twee werkdagen om alsnog alles te betalen, de zogenaamde beveltermijn. Betaalt de schuldenaar niet binnen deze termijn? Dan kunnen we executoriaal beslag leggen op al zijn of haar bezittingen, van de inboedel tot bankrekeningen.

Wilt u meer informatie over hoe wij te werk gaan, onze scherpe tarieven en mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook voor u treden we graag voortvarend op!

Gerelateerde artikelen aan executoriaal beslag

Wij scoren gemiddeld een 9,5 op basis van 41 recensies