Executoriaal beslag

De Voordeligste Deurwaarder legt daadkrachtig beslag.

Bij beslaglegging maken we onderscheid tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Executoriaal beslag wordt gelegd als de gerechtelijke procedure is afgrond en de wederpartij is veroordeeld tot betalen. Vanzelfsprekend helpen we u het geld te krijgen waar u recht op heeft.

Bij De Voordeligste Deurwaarder gaan we snel en daadkrachtig te werk, met vanzelfsprekend respectvol contact richting uw schuldenaar. De rechter heeft immers het vonnis al uitgesproken en aldus dient de schuldenaar over te gaan tot betaling. Met het vonnis (executoriale titel) kunnen we overgaan tot executoriaal beslag, bijvoorbeeld door beslaglegging op loon of door beslaglegging op de inboedel en eventuele andere bezittingen (banktegoed). Een executoriale titel kan een notariële akte, vonnis of beschikking van de rechtbank zijn, of een dwangbevel van de Officier van Justitie, met bovenaan de woorden ‘In naam van de Koning.’

Werkwijze

Wanneer we over mogen gaan tot executoriaal beslag, zullen we allereerst het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij. We geven (een kopie van) de executoriale titel persoonlijk aan de veroordeelde partij of laten deze in de brievenbus achter als de veroordeelde partij niet thuis is of niet open doet. De schuldenaar krijgt hierna nog een wettelijke termijn twee werkdagen om alsnog alles te betalen, de zogenaamde beveltermijn. Betaalt de schuldenaar niet binnen deze termijn? Dan kunnen we executoriaal beslag leggen op al zijn of haar bezittingen, van de inboedel tot bankrekeningen.

Wilt u meer informatie over hoe wij te werk gaan, onze scherpe tarieven en mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook voor u treden we graag voortvarend op!

Veelgestelde vragen

Executoriaal beslag is het leggen van beslag op iemands vermogen, bezittingen of inkomen nadat de rechter hem of haar heeft veroordeeld om te betalen. De veroordeelde heeft tijdens de zitting de kans gehad om zichzelf te verdedigen en is toch veroordeeld. Na de rechtszaak krijgt de veroordeelde het vonnis en het bevel om te betalen. Betaalt de veroordeelde niet en treft deze ook geen betalingsregeling? Dan mag de gerechtsdeurwaarder executoriaal beslag leggen op bijvoorbeeld bankrekeningen, het salaris of kostbare goederen. Daarmee kan de gerechtsdeurwaarder de schuld innen. De gerechtsdeurwaarder legt alleen executoriaal beslag als er geen andere oplossing mogelijk is.

Conservatoir beslag is beslag dat de gerechtsdeurwaarder legt voordat de rechter uitspraak heeft gedaan in een zaak. Voor de persoon of partij bij wie beslag wordt gelegd komt dit geheel onverwacht. Het doel van conservatoir beslag is om geld of waardevolle spullen van de tegenpartij alvast veilig te stellen. Dit voorkomt dat de eisende partij na de rechtszaak met lege handen komt te staan als hij of zij de rechtszaak wint. De wederpartij kan zijn of haar geld en kostbare goederen dan immers niet meer opzettelijk wegsluizen. Op het moment dat de eiser in het gelijk wordt gesteld door de rechter, wordt het conservatoir beslag pas definitief en verandert dit automatisch in een executoriaal beslag. In tegenstelling tot conservatoir beslag, wordt executoriaal beslag pas gelegd nádat de rechter uitspraak heeft gedaan en de veroordeelde alsnog weigert te betalen. De gerechtsdeurwaarder mag dan beslag leggen op vermogen, bezittingen of inkomen van de schuldenaar. Zo wordt alsnog het geld geïnd dat hij of zij verschuldigd is.

Executoriaal derdenbeslag op salaris wordt ook wel loonbeslag genoemd. De gerechtsdeurwaarder neemt dan contact op met de werkgever van de veroordeelde. De salarismedewerker van de werkgever moet het bedrag dat in het vonnis staat inhouden op het salaris van de veroordeelde. Dit bedrag moet de werkgever vervolgens afdragen aan de gerechtsdeurwaarder, die ervoor zorgt dat het bij de schuldeiser terechtkomt. Wel moet er voor de veroordeelde een minimumbedrag overblijven om van te leven. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd.

Bij executoriaal bankbeslag legt de gerechtsdeurwaarder beslag op de bankrekening(en) van de veroordeelde partij. Dit is een administratief traject dat de gerechtsdeurwaarder digitaal kan uitvoeren. De bank moet hier altijd verplicht aan meewerken. De gerechtsdeurwaarder mag alleen beslag leggen op het bedrag dat op het exacte moment van de beslaglegging op alle rekeningen van de betreffende persoon staan. Dit kan gaan om een eigen rekening, een en-of-rekening, maar ook om rekeningen van minderjarige kinderen van de veroordeelde. Het bedrag dat de veroordeelde partij volgens het vonnis moet betalen, keert de bank na de wettelijke periode van maximaal vier weken uit aan de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zorgt er vervolgens voor dat hiermee de schuld van de veroordeelde wordt voldaan. Bij executoriaal bankbeslag moet de gerechtsdeurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet: er moet een minimumbedrag overblijven op de bankrekening waarvan de veroordeelde kan leven.

De gerechtsdeurwaarder kan executoriaal beslag leggen op waardevolle spullen. Bijvoorbeeld op een kostbare auto. In het register van de RDW kan de gerechtsdeurwaarder kijken wat voor auto de schuldenaar op zijn of haar naam heeft staan. Vroeger moest de gerechtsdeurwaarder de auto daadwerkelijk zien voordat deze in beslag kon worden genomen. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. De gerechtsdeurwaarder kan, zowel op een auto als op veel andere kostbare spullen, beslag leggen door middel van een administratieve handeling. Vervolgens stelt de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde hiervan in kennis. De eigenaar mag iets wat in beslag is genomen, blijven gebruiken. Zo mag een veroordeelde dus nog gewoon in de in beslag genomen auto blijven rijden. Is er beslag gelegd op een huis, dan mogen de bewoners er dus blijven wonen. Pas op het moment dat een bezitting in gerechtelijke bewaring wordt gesteld, wordt deze voor de veroordeelde bewaard (op een locatie waar de veroordeelde niet bij kan, totdat hij of zij de openstaande schuld heeft betaald.

Gerelateerde artikelen aan executoriaal beslag

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies