Dagvaarding

Dagvaarding

De Voordeligste Deurwaarder biedt u extra service

Wat is een dagvaarding? En wat zijn de kosten voor uitbrengen van een dagvaarding? De Voordeligste Deurwaarder vertelt u graag over de mogelijkheden over hoe wij snel en professioneel uw dagvaarding kunnen opstellen en betekenen.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproeping voor een gerechtelijke procedure die bij de rechtbank gevoerd wordt. De gerechtelijke procedure wordt gevoerd bij de Kantonrechter, de civiele rechter of in bijvoorbeeld een kort geding. In de dagvaarding staat beschreven waarom de schuldeiser van mening is dat de schuldenaar bijvoorbeeld zijn rekening moet betalen. Alleen een gerechtsdeurwaarder kan en mag de dagvaarding betekenen. Dit houdt in dat de dagvaarding officieel wordt overhandigd aan de gedaagde partij.

En wat is dan een Verzetdagvaarding?

Als de gedaagde partij niet reageert, betaalt en eveneens niet komt opdagen tijdens de zitting, dan wijst de rechter meestal een verstekvonnis en is de gedaagde partij aldus veroordeeld. Alleen bij verstek kan een verzetdagvaarding worden opgesteld en worden betekend door de gerechtsdeurwaarder. Wanneer de gedaagde partij wel is verschenen of schriftelijk heeft gereageerd vóór de zittingsdatum of tijdens de zitting bij de Kantonrechter, dan dient de partij die het niet eens is met het vonnis in hoger beroep te gaan en kan niet in verzet worden gegaan door middel van een verzetdagvaardingsprocedure.

Lees ook: Wat is een appeldagvaarding?

De betekenis van een dagvaarding betekenen

De betekenis van een dagvaarding betekenen is groot en heeft grote impact voor de gedaagde partij. De gedaagde partij moet zich namelijk vanaf het moment dat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding heeft betekend gaan verweren tegen en reageren op de vordering van de eisende partij. Wanneer de gedaagde partij de door de deurwaarder betekende dagvaarding weggooit of naast zich neerlegt, wordt gedaagde namelijk bijna altijd automatisch veroordeeld tot betaling van de proceskosten en hetgeen wat de eisende partij heeft gevorderd in de dagvaarding. De betekenis van de betekende dagvaarding kan zodoende grote financiële gevolgen hebben voor zowel de eisende partij (die recht heeft op het geld) als de gedaagde partij (die is veroordeeld te betalen).

Nederlandse gerechtsdeurwaarder mag dagvaarding alleen in Nederland betekenen

De Nederlandse gerechtsdeurwaarder mag de dagvaarding betekenen op alle plaatsen in Nederland. Nederlandse gerechtsdeurwaarders zijn alleen bevoegd om in Nederland dagvaardingen te betekenen. Zij mogen geen dagvaardingen betekenen over de Nederlandse grens. Zo mogen Nederlandse gerechtsdeurwaarders niet in België of Duitsland een dagvaarding betekenen. Normaal gesproken zal de gerechtsdeurwaarder gedaagde bezoeken op zijn woonadres (in Nederland) en wanneer de gedaagde partij een onderneming betreft, zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding betekenen op het zakelijke adres (in Nederland).

Maar wat nu als de gedaagde partij net over de grens in België of Duitsland woont en bijvoorbeeld wekelijks boodschappen doet in Nederland of in een Nederlands restaurant gaat lunchen? Dan mag de Nederlandse gerechtsdeurwaarder de dagvaarding persoonlijk overhandigen aan de Nederlander die in België woont maar toevallig op dat moment in Nederland aan het shoppen of aan het lunchen is. De gerechtsdeurwaarder zal dan in de dagvaarding beschrijven op welke (parkeer)plaats, in welke winkel of welk restaurant hij gedaagde heeft aangesproken en de te betekenen dagvaarding heeft overhandigd of heeft willen overhandigen.

Wanneer is een dagvaarding rechtsgelding betekend?

De dagvaarding is ook rechtsgeldig betekend als gedaagde zou weigeren om de te betekenen dagvaarding in ontvangst te nemen. Op deze manier heeft gedaagde kennis kunnen nemen van de betekende dagvaarding en is de dagvaarding aldus rechtsgeldig betekend. De gerechtsdeurwaarder zal dan vermelden dat gedaagde partij weigerde de te betekenen dagvaarding in ontvangst te nemen. De gerechtsdeurwaarder zal door de weigering van gedaagde in de betekende dagvaarding beschrijven dat hij de dagvaarding “in de macht” van gedaagde heeft achter gelaten, door de betekende dagvaarding “voor de voeten” van gedaagde neer te leggen. Op deze manier heeft gedaagde kennis kunnen nemen van de betekende dagvaarding en is de dagvaarding aldus rechtsgeldig betekend.

Dagvaarding per e-mail?

Dagvaardingen kunnen nooit rechtsgeldig per e-mail worden verstuurd naar de gedaagde partij. Sommige incassobureaus en advocaten sturen wel eens per e-mail een opgestelde “concept” dagvaarding naar de gedaagde partij. Dit kunt u als puur informatief beschouwen. Vaak is in een dergelijke conceptdagvaarding alvast de zittingsdatum en zittingstijd van de gerechtelijke procedure ingevuld en wordt er aangegeven dat de gerechtelijke procedure voorkomen kan worden als bedrag X wordt betaald vóór datum Y.

Dit is toegestaan maar heeft geen enkele juridische waarde of betekenis. De dagvaarding is in dat geval niet rechtsgeldig betekend. De conceptdagvaarding krijgt pas wettelijke betekenis als de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding heeft betekend.

De dagvaardingsprocedure

Hoe de dagvaardingsprocedure verloopt hangt af van het onderwerp van uw vordering en bij welke rechter u uw dagvaardingsprocedure wilt opstarten. Wilt u zelf een dagvaardingsprocedure bij de Kantonrechter opstarten? In dat geval dient uw vordering lager te zijn dan € 25.000,- of betrekking te hebben op het huurrecht dan wel het arbeidsrecht. In de laatste twee gevallen mag uw vordering namelijk hoger zijn dan € 25.000,- en is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u de dagvaardingsprocedure bij de Kantonrechter wilt voeren. Vanzelfsprekend mag u als de dagvaardingsprocedure bij de Kantonrechter wordt gevoerd zelf bepalen of u juridische hulp wilt hebben en wie u daarbij het beste kan assisteren. U bent wel verplicht om een advocaat in de armen te nemen als u een dagvaardingsprocedure wilt opstarten als uw vordering geen arbeidsrechtelijke of huur gerelateerde vordering betreft en u meer dan € 25.000,- wilt vorderen.

Uitstel is mogelijk

Als de dagvaardingsprocedure is opgestart door betekening van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, dan mag de gedaagde partij om “uitstel om te mogen reageren” verzoeken bij de Kantonrechter. De Kantonrechter zal dan automatisch 4 tot 6 weken uitstel verlenen. Dit uitstel kan de Kantonrechter tot drie maal toe verlenen als daar om wordt gevraagd door de gedaagde partij. Advocaten proberen voor hun cliënt vaak de dagvaardingsprocedure te rekken door om uitstel te verzoeken. Hierdoor kan de gedaagde partij geld of waardevolle goederen wegsluizen of “gratis” blijven huren. Dit kan voorkomen worden door een Kort geding dagvaardingsprocedure op te starten of door conservatoire beslaglegging op de bankrekening dan wel op de waardevolle goederen van de gedaagde partij door de gerechtsdeurwaarder.

Comparitie van partijen

Als de dagvaardingsprocedure is opgestart en u wordt door de rechtbank opgeroepen om aanwezig te zijn bij een comparitie van partijen, dan wil de rechter inhoudelijk het geschil met de eisende partij en de gedaagde partij bespreken. Wordt de dagvaardingsprocedure gevoerd bij de Kantonrechter, dan mag u zelf de vragen van de rechter beantwoorden, eventueel samen met de door u ingeschakelde hulppersoon (gerechtsdeurwaarder, jurist of handige neef). Wanneer de dagvaardingsprocedure wordt gevoerd bij de Civiele Rechtbank dan bent u verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. Het is verstandig om ook zelf bij de zitting aanwezig te zijn omdat rechters vaak de partijen zelf vragen wil stellen. Wanneer u samen met uw advocaat niet aanwezig bent bij de comparitie van partijen en de andere partij is er wel, dan pakt het meestal niet gunstig uit voor de partij die niet komt opdagen.

Uitspraak van de rechter wordt vastgelegd in een vonnis

Meestal doet de rechter na het horen van beide partijen tijdens de comparitie van partijen uitspraak. De dagvaardingsprocedure is dan beëindigd en wordt opgevolgd door een vonnis. Soms komt het voor dat er nog een geschil van inzicht is of onduidelijkheid bestaat over ingebrachte stellingen, argumenten of beweringen. De dagvaardingsprocedure kan dan worden opgevolgd door een getuigenverhoor of deskundigen onderzoek. In dat geval zal een onafhankelijke deskundige moeten worden benaderd om zijn/haar professionele mening te geven over het geschil. De deskundige zal dan de bevindingen die ter plaatse zijn aangetroffen in een rapport beschrijven en daaruit een conclusie trekken of advies geven en toesturen naar de rechtbank. De rechter kan dan de dagvaardingsprocedure beëindigen en vonnis wijzen.

Kosten dagvaarding per 1 januari 2024  €269,- ex btw

De kosten voor een dagvaarding bestaan uit verschillende onderdelen. Wij hebben hiervoor een “packagedeal” samengesteld:

Onze packagedeal omvat:

  • Uitbrengen/betekenen dagvaarding aan gedaagde partij:
  • Legeskosten voor controle adres in de Gemeentelijke Basis Administratie (BRP):
  • Eventuele controle bij de KvK:
  • Raadpleging Digitaal Beslag Register:
  • Wij berekenen de te vorderen rente voor u:
  • Verplichte wettelijke bijdrage voor Toezicht & Tuchtrecht van Gerechtsdeurwaarders:
  • Portokosten om uw dagvaarding per post naar u toe te sturen:
  • Eventueel kunnen wij inhoudelijk uw dagvaarding helpen opstellen of corrigeren. Dit doen we op uurbasis en kost u € 149,- ex btw* per uur extra.

* Deze kosten mogen wettelijk gezien niet in rekening gebracht worden bij de gedaagde partij.

Lees ook: De kosten voor een dagvaarding uitgelegd

Extra zekerheid

Voordat we een dagvaardingsprocedure opstarten, kijken we of dat überhaupt zinvol is. Daarmee bieden we u extra zekerheid. Hiervoor raadplegen we het Digitaal Beslag Register, ook wel het DBR genoemd. Hierin staan alle privaatrechtelijke schulden geregistreerd van natuurlijke personen die op dit moment in behandeling zijn bij een gerechtsdeurwaarderskantoor en waarvoor periodiek beslag is gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Voordat we de dagvaarding opstellen, kijken we dus altijd of het zin heeft om de dagvaarding uit te brengen. Dat doen we om te voorkomen dat er geen verhaalsmogelijkheden voor u zijn als u de dagvaardingsprocedure heeft gewonnen. Zo kunnen wij zien of uw schuldenaar al meerdere schulden heeft en wat de hoogte hiervan is. Hiermee voorkomen we dat u kosten voor betekening van een dagvaarding maakt om een gerechtelijke procedure te voeren, die achteraf bezien beter voorkomen had kunnen worden.

Heeft u nog vragen over wat een dagvaarding is of wilt u meer weten over onze werkwijze en hoe wij ook u kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen over dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen. De gerechtelijke procedure wordt gevoerd bij de kantonrechter, civiele rechter of voorzieningenrechter, die ook wel kort-geding-rechter wordt genoemd. In de dagvaarding staat beschreven wat de reden is dat je wordt opgeroepen en hoe je de rechter tekst en uitleg kunt geven omtrent het geschil. Vaak gaat het om een openstaande factuur of afspraken die niet zijn nagekomen. Een dagvaarding is pas rechtsgeldig wanneer deze is betekend door een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder heeft de dagvaarding dan officieel overhandigd aan de gedaagde partij.

De dagvaarding bevat gegevens met betrekking tot de rechtszaak die zal plaatsvinden en persoonlijke gegevens van de betrokken partijen. Ook wordt het geschil erin omschreven. In de dagvaarding staat wat de eisende partij wil waarover de rechter beslist. In de dagvaarding staat of de gedaagde per advocaat moet verschijnen, persoonlijk mag antwoorden, of iemand anders mag sturen, zoals een gemachtigde. De dagvaarding moet aan formele eisen voldoen: ontbreken er cruciale wettelijke gegevens, dan is de dagvaarding niet geldig. In de dagvaarding staat een optelsom van alle kosten die de deurwaarder heeft gemaakt om de dagvaarding te kunnen overhandigen aan de gedaagde partij. De dagvaarding wordt afgesloten met de handtekening van de deurwaarder.

Een dagvaarding mag je niet weigeren. Als de deurwaarder een dagvaarding komt overhandigen, kun je deze het beste gewoon in ontvangst nemen. Het heeft geen zin om te doen alsof je niet thuis bent: de deurwaarder laat de dagvaarding dan in een gesloten deurwaardersenvelop achter in de brievenbus. Ook dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend. Nadat je een dagvaarding hebt gekregen, kun je het verweer voorbereiden dat je wenst te voeren. Hierbij kun je hulp inschakelen van een advocaat, jurist, familielid, kennis of het Juridisch Loket. Voer je geen verweer, dan gaat de rechter ervan uit dat je instemt met de vordering. Je wordt dan dus veroordeeld.

Een dagvaarding moet minimaal 8 dagen voorafgaand aan de start van de zittingsdatum worden overhandigd aan de gedaagde partij (door een gerechtsdeurwaarder). Wanneer bijvoorbeeld de zittingsdatum op woensdag is, dan dient de dagvaarding uiterlijk de week er voor op dinsdag te zijn overhandigd aan de gedaagde partij. Is de zitting op een maandag, dan dient uiterlijk de dagvaarding te zijn overhandigd op de zaterdag een week er voor.

Lees ook:

Als de gedaagde partij de dagvaarding niet wil aannemen, niet open doet, of niet aanwezig is, mag en zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan iemand anders op het bewuste adres afgeven, zoals bijvoorbeeld een huisgenoot, gezinslid of medewerker (receptioniste) van het bedrijf dat is gedagvaard. Mocht de deurwaarder voor een gesloten deur staan en doet er niemand open? Dan mag de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding op dat adres achterlaten in een gesloten (bijzondere) deurwaardersenvelop. De dagvaarding is dan toch rechtsgeldig betekend.

In de dagvaarding legt de eiser uit wat het conflict precies is, wat hij van de gedaagde wil en welke bewijzen hij daarvoor heeft. In de dagvaarding staat eveneens beschreven op welke dag, op welk tijdstip en op welke locatie de zaak inhoudelijk zal worden behandeld door de rechter. In de dagvaarding staat ook genoteerd op welke wijze er verweer gevoerd kan worden door gedaagde op de argumenten die in de dagvaarding staan beschreven.

Als gedaagde partij niet (tijdig) schriftelijk reageert op de eis zoals geformuleerd in de dagvaarding en ook niet op de zitting verschijnt, verleent de rechtbank de gedaagde partij verstek. Dit gebeurt op de eerste zittingsdag of binnen enkele weken na de eerste zitting. Als de rechtbank verstek verleent, neemt de rechter meestal de eis van eiser in zijn vonnis over. De gedaagde wordt dan de veroordeelde partij genoemd en moet in dat geval bijna altijd de proceskosten betalen. Het gaat dan om de kosten van de gerechtelijke procedure, de kosten die de eiser eventueel heeft betaald aan rechtsbijstand, mogelijk de incassokosten, wettelijke rente en vanzelfsprekend de hoofdsom waarom de eiser de gerechtelijke procedure is opgestart.

Gedaagde heeft tot twee weken na afloop van de zittingsdatum alsnog de kans om zijn verstek te zuiveren. Hij kan ook om uitstel om te mogen reageren vragen. Als het uitstel maar uiterlijk op de zittingsdatum is aangevraagd, zal de rechter dit verzoek bijna altijd inwilligen. De gedaagde krijgt hierdoor extra tijd om zich op de gerechtelijke procedure voor te bereiden en om een inhoudelijke reactie te kunnen geven.

Gerelateerde artikelen aan dagvaarding

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies