Wat is een appeldagvaarding?
30-01-2022 Door Dagvaarding

Wat is een appeldagvaarding?

Ook wel hoger beroep dagvaarding genoemd

Een appeldagvaarding, ook wel hoger beroep dagvaarding genoemd, is een dagvaarding om in hoger beroep te gaan tegen een eerder uitgesproken vonnis, waartegen al eerder verweer is gevoerd. Dat kan bijvoorbeeld indien u kunt bewijzen dat de wederpartij valse documenten heeft gebruikt en u de waarheid heeft gesproken.

Appellant en geïntimeerde

De eisende partij wordt bij een appeldagvaarding ‘appellant’ genoemd, terwijl de verweerder wordt aangesproken als ‘geïntimeerde’. Indien een appellant een appeldagvaarding wil starten, moet hij hiervoor binnen drie maanden na de uitspraak van het vonnis door de rechter in beroep gaan. De appeldagvaarding wordt opgesteld door de advocaat van de appellant, die hem vervolgens laat betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Door de dagvaarding wordt de verdachte verteld wanneer de zitting plaatsvindt en natuurlijk waar dit gaat gebeuren. Het is wettelijk vastgesteld dat de dagvaarding moet worden betekend door een gerechtsdeurwaarder.

Advocaat verplicht

De gerechtsdeurwaarder stelt de geïntimeerde op de hoogte van de appeldagvaarding door deze aan hem te overhandigen. Een voorwaarde om als appellant via een appeldagvaarding in hoger beroep te kunnen gaan, is dat er een minimaal financieel belang van 1.750 euro mee is gemoeid. Is het financiële belang lager dan € 1.750,-? Dan kan ervoor worden gekozen om in cassatie te gaan, maar dat is meestal een kostbare procedure. Ook moeten bij een appeldagvaarding zowel de appellant als de geïntimeerde zich verplicht laten bijstaan door een advocaat

Memorie van Antwoord

Indien u geïntimeerde bent in de appeldagvaarding, dan wordt uw schriftelijke reactie in juridische termen ook wel een “memorie van antwoord” genoemd. In dit document voert u verweer tegen het hoger beroep en kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de gang van zaken en de grieven die tegen u zijn geuit.

Verstek zuiveren

Het kan gebeuren dat een geïntimeerde wordt verrast door de appeldagvaarding of hoger beroep dagvaarding en vergeet hierop te reageren. Indien een geïntimeerde niet reageert op een appèl dagvaarding in hoger beroep en zijn advocaat ook geen uitstel vraagt, dan gaat het gerechtshof de zaak opnieuw beoordelen aan de hand van het dossier en wordt opnieuw uitspraak gedaan. Dit wordt een verstekarrest genoemd. Deze uitspraak volgt meestal na zo’n vier tot zes weken na de zittingsdatum als de geïntimeerde niet reageert. Indien de geïntimeerde in deze periode van vier tot zes weken via zijn advocaat alsnog reageert op de uitspraak, dan zuivert hij het verstek en wordt de procedure alsnog inhoudelijk beoordeeld door het gerechtshof. Maar als de reactie binnenkomt nadat het gerechtshof uitspraak heeft gedaan, dan is het niet meer mogelijk voor geïntimeerde om nog in beroep te gaan.

Herstelexploot

Het komt ook wel eens voor dat een appellant een appeldagvaarding wil indienen bij de rechtbank, maar dat dit verzoek niet tijdig bij de rechtbank binnenkomt. Door het uitbrengen van een herstelexploot heeft de appellant in zo’n geval nog de tijd om binnen twee weken na de oorspronkelijke zittingsdatum een “herstel” dagvaarding in te dienen, zodat de zaak alsnog inhoudelijk kan worden behandeld door het gerechtshof.

Vonnis wordt vernietigd of bekrachtigd

Het gerechtshof vermeldt na afloop in haar arrest of zij het vonnis vernietigt of bekrachtigt. Als het gerechtshof het vonnis vernietigt, dan heeft het hoger beroep dus succes gehad en bepaalt het gerechtshof hoe de kwestie definitief moet worden opgelost. Als het hof in het arrest het vonnis bekrachtigt, dan geeft het gerechtshof daarmee aan dat de eerste rechter het bij het rechte eind had. Als u het niet eens bent met het arrest van het gerechtshof, dan kunt u tegen dit arrest in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog of wilt u meer weten over een appel of hoger beroep dagvaarding? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies