Terug naar alle vragen

Wat doet een deurwaarder?

Kies voor extra zekerheid door de deurwaarder in te schakelen!

Wilt u niet langer wachten op het geld waar u recht op heeft? Een deurwaarder is als enige in Nederland bevoegd om beslag te leggen op inkomsten, loon of salaris, op banktegoeden of op roerende en onroerende zaken. Ook mogen wij tot ontruiming van woningen en bedrijfspanden overgaan. Schakel daarom direct de hulp in van De Voordeligste Deurwaarder en maak kennis met onze snelle en daadkrachtige werkwijze.

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar. De deurwaarder heeft daardoor wettelijke bevoegdheden om betaling af te dwingen. Hij zorgt ervoor dat schuldeisers het geld krijgen waar zij volgens de rechter recht op hebben. De deurwaarder legt vonnissen ten uitvoer. Wanneer iemand door de rechter veroordeeld is om een bedrag te betalen en dit weigert, dan kan en mag de deurwaarder, tegen de wil van veroordeelde in, beslag leggen op zijn vermogen, inkomen, roerende of onroerende zaken. Als gevolg van dit beslag kan het verschuldigde bedrag voldaan worden en is aldus uitvoering aan het gerechtelijk vonnis gegeven. De gerechtsdeurwaarder is de enige persoon die dit in Nederland mag doen.

Wat is een deurwaarder? De betekenis

Een deurwaarder, beëdigd door de Rechtbank en benoemd door de Koning, is de enige bevoegde persoon in Nederland die daadwerkelijk schulden door middel van beslaglegging mag en kan incasseren. Incassobureaus mogen alleen verzoeken/sommeren om te betalen, verder kunnen ze zonder deurwaarder niets uitrichten. De deurwaarder mag ‘bevel’ doen tot betaling. Bij wet heeft hij/zij daartoe zeer verregaande bevoegdheden gekregen, waarmee hij/zij betaling kan afdwingen door middel van beslaglegging.

De bevoegdheden van een deurwaarder

Om ervoor te zorgen dat (financiële) afspraken worden nagekomen, heeft de deurwaarder wettelijke bevoegdheden gekregen om betaling af te dwingen. Deze bevoegdheden maken het mogelijk om zogenaamde ambtelijke handelingen, ambtshandelingen genoemd, te verrichten. Mits in het bezit van een vonnis of beschikking, kan en mag de deurwaarder beslag leggen op inkomsten, loon of salaris, op banktegoeden en op roerende en onroerende zaken. Bij huurachterstanden kan de deurwaarder tot ontruiming overgaan. Dit betekent dat het gehuurde pand ontruimd wordt en de huurders op straat gezet worden.

Incassotraject

Ieder nieuw incassotraject bestaat uit twee fases, het vóór-gerechtelijke traject en het na-gerechtelijke traject. We spreken ook wel van de fase voor vonnis en na vonnis. De fase vóór vonnis bestaat uit incassowerkzaamheden zoals het sturen van aanmaningen en sommatieverzoeken aan de schuldenaar. De fase na vonnis bestaat uit het nemen van wettelijke dwangmaatregelen, waartoe alleen een deurwaarder bevoegd is.

De deurwaarder of het incassobureau?

Het incassobureau heeft geen wettelijke status of wettelijke bevoegdheid, waardoor het zich alleen mag bezighouden met incassowerkzaamheden in de fase vóór-vonnis. Daarna houdt het op en moet een incassobureau alsnog een deurwaarder inschakelen om verdere juridische stappen te ondernemen. De deurwaarder heeft wel de status en bevoegdheden om het gehele incassoproject uit te voeren. Een deurwaarderskantoor houdt zich dus bezig met dezelfde voor-gerechtelijke incassowerkzaamheden als een incassobureau, maar kan en mag ook in het na-gerechtelijk traject alle dwangmaatregelen toepassen die de wet hem ter beschikking heeft gesteld. Alleen de deurwaarder kan het gehele incassotraject uitvoeren, van eerste incassobrief tot en met het te gelde maken van het vonnis.

Kies voor extra zekerheid door de deurwaarder in te schakelen!

Toegang tot overheidsregisters

Een belangrijk verschil tussen deurwaarderskantoren en incassobureaus is dat medewerkers van een deurwaarderskantoor toegang hebben tot overheidsregisters vanwege hun publieke taak. Hierbij moet men denken aan de registers van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer), het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en het Beslagregister. Medewerkers van een incassobureau hebben geen toegang tot deze wettelijke registers.

Ontvangen gelden zijn altijd gewaarborgd bij de deurwaarder

Op grond van de wet is een deurwaarderskantoor verplicht om minimaal één derdengeldenrekening, ook wel kwaliteitsrekening genoemd, te hebben. Alle betalingen van schuldenaren of ‘derden’ komen automatisch terecht op deze derdengeldrekening. Bij een eventueel faillissement van het deurwaarderskantoor blijven deze gelden buiten het faillissement en zijn aldus gereserveerd voor de schuldeisers. Gerechtsdeurwaarderskantoren staan onder financieel toezicht van het BFT (Bureau Financieel Toezicht) Dit is een extra waarborg dat de betaalde gelden veilig zijn bij een gerechtsdeurwaarderskantoor.

Gerechtsdeurwaarders staan onder toezicht van de KBvG

De KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) heeft tot taak om goede beroepsuitoefening en vakbekwaamheid te bevorderen bij haar leden. Deze beroepsorganisatie ziet erop toe dat gerechtsdeurwaarders hun vakbekwaamheid op niveau houden. Gerechtsdeurwaarders voldoen daaraan door jaarlijkse bijscholing, permanente educatie genoemd, te volgen. Zo blijven zij op de hoogte van recente wetswijzigingen en ontwikkelingen in de branche, hetgeen noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening.

Voor een uitgebreider antwoord op vragen als ‘Wat is een deurwaarder?’ en ‘Wat doet een deurwaarder?’ kunt u vrijblijvend contact opnemen met De Voordeligste Deurwaarder.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Ja108 Nee6

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen beantwoorden.

Neem contact op

Meer dan 2.000 klanten gingen je voor

Hans Robijn
Meppel

Na een eerste uiterst plezierig telefoontje met de heer Zuurman ben ik met hem in zee gegaan. Het dossier werd vervolgens adequaat opgepakt door zijn kantoorgenoot waarmee het ook prettig was contact te hebben. Het belangrijkste van alles, het correct en tijdig uitvoeren van de gemaakte afspraken mankeerde ook niets aan. Na het betekenen van de dagvaarding werd ik keurig netjes gebeld dat dit was gebeurd waarna 1 werkdag later per e-mail de stukken bij mij binnen kwamen met uitleg hoe verder te handelen. Kortom keurig en tijdig afgehandeld allemaal tegen een alleszins redelijk tarief. Ik hoop het niet maar wanneer nodig . iets dat ik niet uitsluit, weet ik De voordeligste deurwaarder zeker weer te vinden.

Aywan Soerdjbalie
YourCash & Euronet Worldwide, Rotterdam

Op advies van mijn broertje heb ik, na de rechterlijke uitspraak, contact gelegd met Jurgen betreft woningontruiming en vordering van de achterstanden.
Al meteen na het eerste gesprek werden er acties ondernomen en zat Jurgen er bovenop.
Dit heeft geleidt tot een hardhandig maar vooral een rechtvaardige manier van ontruiming van de woning.

Noemenswaardig is de beschikbaarheid van Jurgen. Er kan op elk moment van de dag overleg plaatsvinden zonder daarbij rekening te houden met “kantoortijden”. Dit heb ik dan ook als zeer prettig ervaren.

Kortom, onze ervaring met Jurgen van de voordeligste deurwaarder is zeer goed.
Over de werkwijze van Jurgen zeg ik dan ook ” de harde aanpak met een zacht G”

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies