Wat is een exploot? (inclusief voorbeeld)
06-02-2024 Door Geen categorie

Wat is een exploot? (inclusief voorbeeld)

De betekenis van een exploot

Een exploot is een schriftelijk document (akte) dat wordt opgesteld door een gerechtsdeurwaarder waarin bijvoorbeeld staat beschreven wat de ambtelijke handeling van de gerechtsdeurwaarder is geweest.

Het bekendste voorbeeld van een deurwaardersexploot is de betekening van een voor u belangrijke brief door de gerechtsdeurwaarder. U kunt dan denken aan het opzeggen van een (huur) overeenkomst per deurwaardersexploot. De ontvangende partij kan dan niet betwisten dat de voor u belangrijke brief niet ontvangen zou zijn. Klik hier voor een voorbeeld hoe zo’n exploot er uit ziet.

Een ander voorbeeld van een veel voorkomend deurwaardersexploot is een sommatie-exploot. De gerechtsdeurwaarder bezoekt dan uw schuldenaar persoonlijk op zijn woon- of zakelijk adres en sommeert hem te betalen door middel van een schriftelijke akte, het deurwaardersexploot, te overhandigen.

De gerechtsdeurwaarder schrijft altijd de locatie, tijd en datum op in zijn deurwaardersexploot wanneer hij de ontvangende partij uw belangrijke brief heeft afgegeven. Daarnaast beschrijft de deurwaarder aan wie hij uw belangrijke brief heeft afgegeven, bijvoorbeeld aan de schuldenaar persoonlijk, of aan zijn echt- of huisgenote.

Mocht het de gerechtsdeurwaarder niet lukken om uw belangrijke brief persoonlijk af te geven, bijvoorbeeld omdat er niet open wordt gedaan, dan mag de gerechtsdeurwaarder uw brief in een gesloten deurwaardersenvelop achter laten. Uw brief is dan evengoed rechtsgeldig betekend en de ontvangst kan niet worden ontkend. De rechters gaan er namelijk vanuit dat degene voor wie de brief bestemd is, de kans heeft gekregen om kennis te kunnen nemen van de inhoud van uw brief. Daarmee voorkomt u dat u ongewild aan een nieuwe huurperiode vast zit omdat de verhuurder ontkent uw opzeggingsbrief te hebben ontvangen. Het deurwaardersexploot ondersteunt u dan in uw bewijsvoering dat u tijdig de huur heeft opgezegd.

Deurwaardersexploot heeft een bijzondere status

Het deurwaardersexploot is een zogenaamde “authentieke” akte, wat betekent dat dit een officieel (gerechtelijk) document is, dat als het ware vergelijkbaar is met een notariële akte. Wanneer een notaris een notariële akte opmaakt, twijfelt niemand aan de echtheid, de inhoud of de strekking van deze akte. Zo werkt dat ook bij een deurwaardersexploot. Niemand zal twijfelen aan hetgeen de gerechtsdeurwaarder in zijn deurwaardersexploot heeft opgeschreven. Zowel de notaris als de gerechtsdeurwaarder hebben een eed afgelegd en zijn beëdigd door een rechter. Daardoor hebben zij de status van onafhankelijk openbaar ambtenaar. Zij dienen daardoor altijd onafhankelijk te zijn bij het opstellen van hun aktes.

Kosten deurwaardersexploot

De kosten om door ons uw belangrijke brief per deurwaardersexploot te betekenen beginnen bij € 159,- exclusief btw. Wij nemen uw brief dan mee in de wekelijkse route als een van onze gerechtsdeurwaarders bij de ontvanger van uw brief in de buurt komt. De kosten kunnen oplopen als u met spoed uw brief betekend wil hebben. Wanneer u op een specifiek tijdstip of op een bepaalde dag uw brief betekend wil hebben, kan het zijn dat wij u daarvoor extra kosten in rekening brengen. De kosten die wij u in rekening brengen, mogen helaas niet verhaald worden op de ontvanger van uw brief. Wij kunnen in heel Nederland uw belangrijke brief per deurwaardersexploot betekenen.

Deurwaardersexploot versus aangetekende brief

Een deurwaardersexploot heeft een enorme meerwaarde en extra zekerheid ten opzichte van het aangetekend opsturen van uw belangrijke brief. Het aangetekend opsturen van uw brief, zegt alleen iets over de envelop, maar zegt niets over de inhoud van uw aangetekende brief. Daar zijn inmiddels diverse gerechtelijke procedures op stuk gelopen of juist gewonnen. Er kon namelijk niet worden aangetoond dat de betreffende brief (die aangetekend was verstuurd) daadwerkelijk de ontvangende partij (tijdig) had bereikt. Dit voorkomt u als u uw belangrijke brief laat betekenen per deurwaardersexploot.

De betekenis van een exploot

De betekenis van een exploot is groot. Dat komt omdat het een authentieke akte is.  Authentieke aktes zullen tijdens een gerechtelijke procedure niet snel terzijde geschoven kunnen worden. Dat is dan ook de kracht van een deurwaardersexploot.

Praktijkvoorbeeld deurwaardersexploot

Een voorbeeld waar dit sterk tot uiting komt is het proces verbaal van constatering. Als een gerechtsdeurwaarder ergens een bepaalde constatering doet, die objectief waarneembaar is. Wordt er bijvoorbeeld een bepaalde voetbalwedstrijd op een bepaald tijdstip in een café live uitgezonden ja of nee? Wanneer een gerechtsdeurwaarder ziet dat de voetbalwedstrijd live op de tv in het café wordt getoond, kan hij dit opschrijven in zijn deurwaardersexploot en wordt het daarmee een authentieke akte.

De eigenaar van het café kan dan tijdens de gerechtelijke procedure alsnog ontkennen dat de voetbalwedstrijd live werd uitgezonden en verklaren dat dit per ongeluk tijdens het “zappen” naar een ander kanaal “eventjes” werd getoond. Wanneer de gerechtsdeurwaarder heeft geconstateerd dat vanaf het eerste fluitsignaal tot aan de rust de voetbalwedstrijd live te zien was, zal de rechter niet om de verklaring van de gerechtsdeurwaarder heen kunnen. De Licentiehouder, bijvoorbeeld Fox Sports kan dan tijdens de gerechtelijke procedure bewijzen dat de café eigenaar geen officiële licentie heeft afgenomen en daardoor illegaal wedstrijden uitzendt. Dit is verboden en daardoor wordt de café eigenaar schadeplichtig. De gerechtsdeurwaarder kan bedrijven zodoende helpen om de bewijsvoering rond te krijgen, dankzij zijn onafhankelijke deurwaardersexploot.

Een exploot is schriftelijk bewijs van de gerechtsdeurwaarder

Iedere ambtelijke handeling van een gerechtsdeurwaarder wordt vastgelegd in een exploot. Het maakt voor de gerechtsdeurwaarder niet uit waar die ambtelijke handeling betrekking op heeft. De gerechtsdeurwaarder zal altijd de datum voluit schrijven met eventueel de tijd van aanvang er bij. Vervolgens zal hij beschrijven wie hem heeft verzocht de ambtelijke handeling te verrichten en zal hij beschrijven waar hij zijn ambtelijke handeling heeft verricht.

Zo worden bijvoorbeeld mensen voor een gerechtelijke procedure opgeroepen per dagvaarding, wat ook een exploot is. Het vonnis dat daar op volgt wordt eveneens door de gerechtsdeurwaarder afgegeven aan de veroordeelde partij. Daarvan zal de gerechtsdeurwaarder een exploot van “Betekening & Bevel” opmaken. De veroordeelde partij kan dan niet meer ontkennen dat het vonnis aan hem is afgegeven. Het is niet noodzakelijk dat de ontvangende partij het exploot ook daadwerkelijk zelf aanneemt van de gerechtsdeurwaarder. Wordt er niet open gedaan, of wanneer een huisgenoot het deurwaardersexploot aanneemt van de gerechtsdeurwaarder, is het toch officieel afgegeven. Belangrijke wettelijke termijnen (om bijvoorbeeld in verzet of hoger beroep te gaan) beginnen dan ook te lopen. Het deurwaardersexploot is dan ook het officiële bewijs dat belangrijke documenten (uw brief, een dagvaarding of vonnis) zijn afgegeven of de (beslaglegging of ontruiming) procedure is begonnen.

Meer info?

Wilt u graag meer weten over een deurwaardersexploot of uw belangrijke brief laten betekenen per deurwaardersexploot? Vanaf € 159,- exclusief btw betekenen wij per deurwaardersexploot uw belangrijke brief. Bel ons op telefoonnummer 073 203 22  22 of stuur ons een e-mail.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies