Factuur niet betaald?

Uw openstaande facturen zijn bij De Voordeligste Deurwaarder in goede handen.

Heeft uw klant na de zoveelste herinnering of aanmaning zijn factuur nog niet betaald? Heeft u zelfs al een ingebrekestelling gestuurd voor de openstaande facturen? Dan is het tijd om De Voordeligste Deurwaarder in te schakelen. Wij gaan daadkrachtig te werk en zorgen ervoor dat u het geld krijgt waar u recht op heeft.

Nadat u uw deel van de overeenkomst naar tevredenheid uitgevoerd heeft, wilt u vanzelfsprekend dat de tegenpartij daar netjes voor betaalt. Uw openstaande facturen zijn bij De Voordeligste Deurwaarder in goede handen. In tegenstelling tot een incassobureau mogen wij wel overgaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen. Dat mag als de schuldenaar na meerdere sommaties en in gebreke te zijn gesteld zijn factuur nog niet betaald heeft.

Hoe gaan wij bij openstaande facturen te werk?

Als eerste proberen we in contact te komen met de schuldenaar door het sturen van een dwingende sommatiebrief. Dit doen we om uw openstaande facturen betaald te krijgen. Indien de schuldenaar niet reageert of betaalt proberen we actief met hem in contact te komen door hem te bellen, te mailen of brengen wij een huisbezoek en overhandigt onze gerechtsdeurwaarder hem een sommatie-exploot. Als de schuldenaar uw vordering betwist, kunnen wij dat verweer juridisch voor u weerleggen zodat het ook stand kan houden bij een eventuele gerechtelijke procedure. In het geval dat de schuldenaar de vordering niet betwist of betaalt kunnen wij een gerechtelijke procedure voor u opstarten. Dit begint met het opstellen van de dagvaarding.

Kosten

Wij kunnen openstaande facturen op no cure no pay basis incasseren. Het kost u niets om deze ter incasso aan ons uit handen te geven en uw incasso op no cure no pay basis te laten verzilveren in klinkende munt. Bij een succesvolle incasso brengen we 10% afwikkelingskosten excl. btw over de geïnde gelden in rekening bij de opdrachtgever.

Heeft u als ondernemer een factuur die niet betaald is? Weet u na diverse pogingen niet meer wat u moet doen? Neem dan contact op met De Voordeligste Deurwaarder. Met persoonlijke aandacht voor u en uw openstaande facturen en een respectvol en professioneel contact met de schuldenaar werken wij laagdrempelig, landelijk, snel en daadkrachtig!

Veelgestelde vragen

Als je te maken hebt met onbetaalde facturen, moet je allereerst een herinnering sturen. Wordt niet betaald, stuur dan een aanmaning. Wordt er vervolgens nog steeds niet betaald, stuur dan een ingebrekestelling. Voer de correspondentie altijd schriftelijk, zodat je het kunt bewijzen als dat nodig is. Het plegen van een telefoontje heeft juridisch gezien geen enkele waarde. Werken al deze stappen niet? Schakel dan een professionele partij in, zoals een gerechtsdeurwaarderskantoor. Op die manier kun je zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

Er zijn twee verschillende verjaringstermijnen voor facturen: één van twee jaar en één van vijf jaar. Voor bedrijven geldt over het algemeen een verjaringstermijn van vijf jaar. Voor consumenten geldt een verjaringstermijn van twee jaar. Een uitzondering hierop is dienstverlening, want daarvoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Welke termijn van toepassing is, hangt dus af van of de schuldenaar een particulier of een bedrijf is en van wat er precies geleverd is. Hoewel je juridisch gezien maar tot vijf jaar na de vervaldatum kunt afdwingen, kun je wel vragen om betaling tot bijvoorbeeld tien jaar terug.

De Voordeligste Deurwaarder adviseert om maximaal één herinnering te sturen. Na de herinnering kun je een aanmaning sturen waarin je duidelijk maakt dat je niet langer wilt wachten op de betaling. Stuur maximaal één aanmaning waarin je ook meteen een ingebrekestelling opneemt en vermeld daarbij een termijn. Het is niet nodig om herinneringen te nummeren; het is beter om te spreken van de ‘laatste herinnering’ of ‘laatste aanmaning’. Dat schept meer duidelijkheid. Als er nog steeds niet wordt betaald, kun je de schuldenaar in verzuim stellen en wettelijke rente eisen. Wordt daarna weer niet betaald? Schakel dan een gerechtsdeurwaarder in. Deze kan je kan helpen om je geld alsnog te krijgen.

Soms is het zinvol om telefonisch contact op te nemen met je klant over een openstaande factuur. Als je al een herinnering hebt gestuurd en de betaling blijft uit, kun je vragen of de klant de factuur en de herinnering wel heeft ontvangen. Vervolgens kun je informeren naar eventuele onvrede of financiële problemen en wanneer de betaling kan worden verwacht. Als je samen met de klant een betalingsafspraak maakt, bevestig dit dan per e-mail. Vraag in die e-mail ook altijd om een antwoord met een akkoord van de klant. Het betreft altijd maatwerk en het is verstandig om de gerechtsdeurwaarder in te schakelen als betaling uitblijft.

Gerelateerde artikelen aan niet betaalde facturen

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies