Bankbeslag

Laat beslag leggen op een bank- of spaarrekening

Wil of kan de veroordeelde partij na het vonnis van de rechter niet betalen? Dan mag de gerechtsdeurwaarder beslag op de bankrekening leggen of op het spaargeld van de schuldenaar. Dit zogenaamde ‘bankbeslag’ voeren we snel en zorgvuldig voor u uit, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Beslag op bankrekening: hoe werkt het?

De gerechtsdeurwaarder van de Voordeligste Deurwaarder gaat op het moment van het bankbeslag met het vonnis en het bankbeslagexploot naar de bank van de schuldenaar en noteert het tijdstip waarop hij de bank binnenstapt. Dat tijdstip is erg belangrijk, omdat het geld dat op dat moment op de betaal- en spaarrekening (maar ook de en/of rekening van de schuldenaar) staat onder het bankbeslag valt.

De bank bevriest op dat moment alle tegoeden van de schuldenaar. Dat betekent dat de schuldenaar vanaf dat moment niet meer kan pinnen of geld kan overboeken. De bank is wettelijk verplicht om alle tegoeden gedurende minimaal vier weken onder zich te houden. Na deze vier weken maakt de bank het bedrag waarvoor bankbeslag is gelegd over naar het gerechtsdeurwaarderskantoor. Met dit bedrag wordt indien een toereikend saldo is aangetroffen het verschuldigde bedrag betaald. Komen er na het moment van beslaglegging op de bankrekening nog geldbedragen binnen? Dan vallen deze gelden niet onder het bankbeslag, daar kan de schuldenaar wettelijk gezien vrij over beschikken.

Staat de tegenpartij op het moment van beslaglegging rood op de bankrekening, dan treft het beslag geen doel en heeft het beslag op de bankrekening geen effect gehad.

Meer informatie

Wilt u beslag op een bankrekening laten leggen? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn als er uit de beslaglegging blijkt dat de schuldenaar rood stond op de bankrekening? De Voordeligste Deurwaarder vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Waarom kiezen voor De Voordeligste Deurwaarder

Veelgestelde vragen over bankbeslag

Een deurwaarder gaat met een vonnis en een bankbeslagexploot naar de bank van de schuldenaar. Op dat moment worden alle tegoeden van de schuldenaar bevroren door de bank. De schuldenaar kan vanaf dat moment dus niet meer pinnen of geld overmaken.

Bankbeslag duurt minimaal 4 weken, dat is de wettelijk vastgelegde minimum duur. Na 4 weken maakt de bank het bedrag, waarvoor beslag gelegd is, over naar een deurwaarderskantoor.

De kosten van bankbeslag zijn afhankelijk van de werkzaamheden en stukken die moeten worden uitgevoerd en aangeleverd. Daaronder vallen het beschikken van het vonnis, het opstellen van een bankbeslagexploot en het overhandigen van dit exploot aan de bank van de schuldenaar. De kosten zijn dus onder andere:

  • Betekenen deurwaardersexploot vanaf €99,-
  • Betekenen vonnis vanaf €99,- (+10% van het te innen bedrag)

Voor een vrijblijvende inschatting van de kosten kunt u contact met ons opnemen.

Een deurwaarder kan niet zomaar geld van een bankrekening halen, daar is namelijk een vonnis voor nodig. Dat vonnis volgt nadat een schuldenaar de rekening(en) van de schuldeiser niet betaalt en een rechter deze uitspraak doet. De deurwaarder moet vervolgens de uitspraak aan de schuldenaar overhandigen. Als de uitspraak “uitvoerbaar bij voorraad” is, mag er direct bankbeslag gelegd worden, is de uitspraak “niet uitvoerbaar bij voorraad”, dan dient de deurwaarder minimaal 8 dagen te wachten met het leggen van bankbeslag. Een bankbeslag kan om deze redenen dus in principe nooit zomaar worden uitgevoerd, en wordt in principe vooraf aangekondigd.

Gerelateerde artikelen aan bankbeslag

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies