Maritaal beslag

Voorkom dat waardevolle spullen ‘verdwijnen’!

Bij een echtscheiding speelt vaak de angst dat de andere partner waardevolle spullen ‘verduistert’ om deze voor de verdeling van de inboedel veilig te stellen. U moet er natuurlijk niet aan denken dat uw ex een bijzonder schilderij waar u emotionele herinneringen aan heeft voor u achterhoudt! Dankzij de hulp van De Voordeligste Deurwaarder hoeft u hier niet bang voor te zijn. Wij kunnen dit door het leggen van maritaal beslag voor u voorkomen!

Wat is maritaal beslag?

Met maritaal beslag voorkomt u dat goederen vervreemd kunnen worden door uw ex-partner. Door het leggen van maritaal beslag heeft uw ex geen kans om goederen waar beslag op ligt te vervreemden.

Alleen op goederen die tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren kan maritaal beslag gelegd worden als er sprake is geweest van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Op privégoederen die buiten de huwelijksgoederengemeenschap vallen kan geen maritaal beslag gelegd worden. Bovendien kunnen we alleen maritaal beslag leggen als dit door de rechter goedgekeurd is en als het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend is of binnenkort ingediend zal worden. Keurt de rechter het goed, dan zullen we het goedgekeurde verzoekschrift betekenen bij uw ex-partner en maritaal beslag leggen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over beslaglegging en maritaal beslag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Niet alleen onze naam is ‘De Voordeligste deurwaarder’, wij zijn qua kosten ook daadwerkelijk de voordeligste deurwaarder van Nederland!

Veelgestelde vragen

Maritaal beslag is een juridische maatregel die wordt genomen tijdens een echtscheiding. Het kan worden aangevraagd door één van de partners. Het doel is om te voorkomen dat de andere partner gezamenlijke bezittingen weghaalt voordat deze eerlijk verdeeld zijn. Bij maritaal beslag wordt er beslag gelegd op bezittingen die onder de huwelijkse goederengemeenschap vallen. Bijvoorbeeld de huisraad, gezamenlijke bankrekeningen, vermogen en aandelen. Na de verdeling van de bezittingen kan het maritaal beslag worden opgeheven. Maritaal beslag is alleen van toepassing op gezamenlijke bezittingen en dus niet op persoonlijke bezittingen van de partners.

Ja, dat kan. Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op spullen van uw (huwelijks) partner. Maar dit mag alleen als de veroordeelde in gemeenschap van goederen in gehuwd. De gerechtsdeurwaarder mag dan beslag leggen op goederen, vermogen of het salaris van de huwelijkspartner. Voor beslaglegging is wel een beschikking/vonnis van de rechter nodig.

Bij een scheiding is de verdeling van schulden afhankelijk van de afspraken die vooraf zijn gemaakt. Ook spelen de voorwaarden van het huwelijk of geregistreerde partnerschap een rol. Als er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen, worden het vermogen en de schulden samengevoegd en gedeeld door twee. Bij huwelijkse voorwaarden behoudt elke partner zijn of haar eigen vermogen en schulden. In het geval van een geregistreerd partnerschap geldt een vergelijkbare regeling. Een mediator kan helpen om de partijen tot een gezamenlijke oplossing te laten komen.

Gerelateerde artikelen aan maritaal beslag

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies