Beslaglegging huis & inboedel? Zo doe je dat!        
07-01-2022 Door Beslaglegging

Beslaglegging huis & inboedel? Zo doe je dat!        

Wilt u beslag leggen op huis en inboedel van uw schuldenaar? Dan heeft u een gerechtelijk vonnis, beschikking (bij alimentatie achterstanden) of notariële akte nodig. Dan kan de gerechtsdeurwaarder -als de schuldenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt- voor u de beslaglegging regelen. Alleen gerechtsdeurwaarders zijn naast belastingdeurwaarders bevoegd om beslag te leggen op roerende zaken (inboedel, boot, auto of motor) en onroerende zaken (een “vakantie” huis, appartement of woonboot).

Wettelijke termijn van toepassing

De gerechtsdeurwaarder zal eerst de schuldenaar formeel informeren over de financiële verplichting die de rechter hem heeft opgelegd. Veelal heeft de rechter geoordeeld dat de schuldenaar een bepaald bedrag verschuldigd is aan de schuldeiser. Deze gerechtelijke uitspraak is meestal in een vonnis vastgelegd. De betalingsverplichting gaat pas in zodra de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft overhandigd aan de veroordeelde partij. De veroordeelde partij heeft daarna nog twee dagen de tijd (de dag van overhandiging van het vonnis niet meegerekend) om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Betaalt de schuldenaar niet? Dan mag de gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslaglegging op huis, of op de auto van de schuldenaar.

Toegang tot Overheidsregisters

Voor beslaglegging op auto’s wordt allereerst het register van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Bij beslaglegging op (vakantie) huizen, appartementen of woonboten wordt eerst het register van het Kadaster geraadpleegd. Gerechtsdeurwaarders hebben toegang tot alle Overheidsregisters zoals bijvoorbeeld het register van de RDW en het Kadaster. Gerechtsdeurwaarders kunnen daardoor zien welke vervoersmiddelen (snorfiets, brommer, auto, motor, bestelbus, camper, aanhanger of caravan) dan wel onroerende zaken, (vakantie)huizen) appartementen of woonboten, de schuldenaar op zijn naam heeft staan.

Beslaglegging auto

De gerechtsdeurwaarder kan en mag alleen beslag leggen op een auto als hij de auto ook daadwerkelijk ziet en het kenteken van de betreffende auto kan lezen. Kan de gerechtsdeurwaarder het kenteken niet lezen, of heeft de auto geen kenteken? Dan zal de gerechtsdeurwaarder op een andere manier zich moeten laten overtuigen dat de betreffende auto die hij ziet vermoedelijk van de schuldenaar is.

Hoe neemt de gerechtsdeurwaarder een auto in beslag?

De meeste auto’s worden in beslag genomen vóór het huis van de schuldenaar of in de directe omgeving daarvan. Dat komt omdat de meeste mensen hun auto voor de deur van hun woning hebben staan. De gerechtsdeurwaarder zal dan de datum, tijd, locatie, kleur, merk, type en kenteken van de auto registreren en vermelden in zijn exploot van beslaglegging roerende zaken. Dit is een schriftelijk document met alle gegevens van de schuldeiser, de grondslag van de vordering en de gegevens van de veroordeelde partij met daarin een overzicht van het totaal verschuldigde bedrag dat de schuldenaar nog moet betalen. Nadat de auto in beslag is genomen, moet de gerechtsdeurwaarder binnen drie dagen zijn exploot aan de schuldenaar overhandigen. Doet de gerechtsdeurwaarder dit niet, dan komt het gelegde beslag automatisch te vervallen.

In beslag genomen en/of in gerechtelijke bewaring gesteld?

Er is een groot verschil tussen beslaglegging en in gerechtelijke bewaring stellen. Bij in gerechtelijke bewaringstelling wordt de auto (of inboedel) direct door een berger of verhuizer meegenomen naar het depot van de berger of verhuizer en kan de schuldenaar niet meer in zijn auto rijden. Wanneer de gerechtsdeurwaarder alleen beslag legt op een auto, mag de schuldenaar gewoon in zijn auto blijven rijden. Er komt (meestal) geen sticker, stuurslot, wielklem of ander vertrek beperkende maatregel aan te pas. De schuldenaar heeft dan nog één maand de tijd om een betalingsregeling met het gerechtsdeurwaarderskantoor te treffen, of alles te betalen. Maakt de schuldenaar hier geen gebruik van dan mag de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen auto openbaar verkopen aan de hoogste bieder.

Auto verstopt?

Omdat het wel eens voorkomt dat de schuldenaar zijn auto verstopt voor de gerechtsdeurwaarder om verkoop van de in beslag genomen auto te voorkomen, mag de gerechtsdeurwaarder er voor kiezen om direct bij de beslaglegging of op een later moment de auto in gerechtelijke bewaring te stellen. In de praktijk zal de gerechtsdeurwaarder dan een berger bellen die de auto komt ophalen. Dit gebeurt dan onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder. Hier kan de schuldenaar zich niet met succes tegen verzetten. De schuldenaar kan op de motorkap gaan zitten, om te voorkomen dat de auto wordt meegenomen, maar de politie zal hem dan verwijderen om de gerechtsdeurwaarder toch de auto in gerechtelijke bewaring te kunnen laten stellen. Over het algemeen zal de gerechtsdeurwaarder de verkoopwaarde van de auto afwegen tegen de te maken kosten van het wegslepen van de auto. Betaalt de schuldenaar niets? Dan mag na één maand de auto in het openbaar worden verkocht.

Executieverkoop van in beslag genomen inboedel

Formeel mag de gerechtsdeurwaarder vier weken na het moment van beslaglegging alle roerende zaken verkopen. Wanneer de inboedel, een computer, mobiele telefoon of een iPad betreft, zal de verkoop meestal plaatsvinden op de plek waar de gerechtsdeurwaarder deze roerende zaken in beslag heeft genomen. Wanneer het een auto betreft mag de gerechtsdeurwaarder er voor kiezen om de auto voor de deur van de schuldenaar te verkopen. De gerechtsdeurwaarder mag er ook voor kiezen om de auto bij het autobedrijf te verkopen, als hij de auto eerder in gerechtelijke bewaring heeft gesteld.

Beslaglegging auto opgeheven?

Betaalt de schuldenaar (vóór de openbare verkoop) alle gemaakte kosten van de berger, de beslaglegging en wat er verder nog voldaan moet worden? Dan krijgt de schuldenaar zijn auto terug en zal de beslaglegging op de auto door de gerechtsdeurwaarder worden opgeheven. In de praktijk zal de schuldenaar aan het gerechtsdeurwaarderskantoor vragen welk bedrag er totaal verschuldigd is. Als alles wordt betaald, zal het beslag op de auto worden opgeheven. De schuldenaar mag dan zijn auto ophalen bij het depot van de berger waar de auto naar toe is gebracht. Iedere dag dat een auto in het depot van de berger staat, dient de schuldenaar daar gemiddeld € 15,- voor te betalen (naast alle andere gemaakte kosten).

Beslaglegging op huis (onroerend)

De gerechtsdeurwaarder kan en mag alleen beslag leggen op een Nederlands huis, appartement, bedrijfspand of woonboot als deze op naam staat van de schuldenaar en hij er dus eigenaar van is. Huurt de schuldenaar zijn huis, appartement, bedrijfspand of woonboot, dan kan en mag daar geen beslag op worden gelegd door een  gerechtsdeurwaarder. De onroerende zaak is in dat geval geen eigendom van de schuldenaar. Zolang een schuldenaar zijn huur betaalt, kan hij dus nooit uit zijn woning worden gezet (overlast situaties uitgezonderd). Staat de onroerende zaak in het buitenland? Dan kan en mag de Nederlandse gerechtsdeurwaarder daar geen beslag op leggen. Beslaglegging op buitenlandse huizen dient te gebeuren door de gerechtsdeurwaarder van het land waar de onroerende zaak staat.

Beslaglegging op huis, zo doe je dat (als deurwaarder)

In tegenstelling tot beslag op de inboedel (bij beslag roerende zaken), waarbij de gerechtsdeurwaarder daadwerkelijk op pad gaat naar het in beslag te nemen goed en bijvoorbeeld de auto zelf moet zien, legt de gerechtsdeurwaarder van achter zijn bureau beslag op onroerende zaken. Daarvoor zal de gerechtsdeurwaarder eerst controleren in het register van het Kadaster of de schuldenaar onroerende zaken op zijn naam heeft staan. Als dat het geval is, zal de gerechtsdeurwaarder een akte opmaken. In deze beslagleggingsakte zal hij de betalingsverplichting van de schuldenaar, de datum van het vonnis, de gegevens van de veroordeelde partij met daarin een overzicht van wat de schuldenaar nog moet betalen en om welke onroerende zaak het gaat (dus welke woning het betreft) die in beslag wordt genomen, vermelden. Vervolgens logt de gerechtsdeurwaarder in op een beveiligd gedeelte van de website van het Kadaster en informeert het Kadaster door middel van zijn akte dat een bepaalde woning door hem in beslag is genomen. Het kadaster registreert vervolgens de beslaglegging in haar openbare register, zodat de notaris en ieder ander kan zien dat er beslag op de woning is gelegd. Daardoor kan het huis niet zonder de schuld te erkennen worden verkocht.

Huis staat te koop, is beslaglegging op huis mogelijk?

Wanneer de schuldeiser concludeert dat het huis van de schuldenaar te koop staat, bijvoorbeeld omdat het op de website van Funda staat, is haast geboden. Toch zal er aan de wettelijke vereisten voldaan moeten worden. Zo moet er een titel zijn, bijvoorbeeld een vonnis van een rechter, beschikking (bij alimentatie achterstanden) of notariële akte waarin een schuld vermeldt staat. Daarnaast moet de schuldenaar in kennis zijn gesteld door een gerechtsdeurwaarder dat hij moet betalen. Betaalt de schuldenaar niet binnen twee dagen nadat de gerechtsdeurwaarder hem daartoe in de gelegenheid heeft gesteld? Dan mag de deurwaarder beslag op het huis leggen. De woning kan dan wél worden verkocht door de schuldenaar, maar de notaris zal het geld (veelal de overwaarde van het huis) gebruiken om de schuld van de schuldenaar te betalen aan het gerechtsdeurwaarderskantoor dat de beslaglegging heeft verricht.

Beslaglegging voorkomen?

Beslaglegging op inboedel of huis kan voorkomen worden door betalingsafspraken te maken met schuldeisers, het gerechtsdeurwaarderskantoor of incassobureau. Incassobureaus zijn overigens niet bevoegd om zelfstandig beslag te leggen. Zij dienen daarvoor altijd gebruik te maken van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Is er nog geen gerechtelijke uitspraak? Dan kan er in principe nog geen beslag worden gelegd. Het conservatoire beslag is daar een uitzondering op. Dan zal de rechter voorafgaand aan de nog te voeren gerechtelijke procedure marginaal de vordering toetsen en verlof kunnen verlenen om vooruitlopend op de afloop toe te staan dat er conservatoir beslag wordt gelegd op de woning, bedrijfspand, banktegoeden, auto’s en/of inboedel van de schuldenaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over beslaglegging op inboedel, beslaglegging op auto’s, of beslaglegging op huis? Neem contact met ons op, bel naar ons kantoor of stuur een e-mail naar info@devoordeligstedeurwaarder.nl Wij helpen u dan graag om de door u gewenste beslaglegging te bespreken en te realiseren.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies