Over ons

Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman

Wie is Jurgen Zuurman?

Inmiddels ben ik al weer bijna 20 jaar werkzaam in de deurwaarderij. Wat gaat de tijd toch snel! Het is een beroepsgroep waarbij ik me als een vis in het water voel. Rechtvaardigheid nastreven en krijgen waar je recht op hebt, zijn voor mij de belangrijkste drijfveren om me iedere dag voor in te zetten.

Dagelijks help ik veel schuldeisers én schuldenaren om tot een financiële oplossing te komen. De schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft, terwijl ik de schuldenaar naar draagkracht en vermogen zijn financiële verplichtingen laat nakomen. Ik maak daarbij vanzelfsprekend onderscheid tussen schuldenaren die niet kunnen betalen en schuldenaren die niet willen betalen. Vooral schuldenaren die niet willen betalen, inspireren mij om hen zo te motiveren dat zij toch tot de betaling, waartoe zij veroordeeld zijn, overgaan.

Wellicht kent u mij van de televisie?

Een jaar lang is een cameraploeg mij wekelijks gevolgd om mijn (ambtelijke) werkzaamheden te filmen. Van deze opnamen zijn twee jaar lang wekelijks afleveringen te zien geweest in het televisieprogramma “De Deurwaarders”. op RTL 5.

Door mijn medewerking te verlenen aan het programma “De Deurwaarders” heb ik kunnen laten zien, dat niet alleen de schuldenaar het vaak moeilijk heeft om “alle eindjes aan elkaar te knopen” maar ook de schuldeiser, die vaak “op een houtje moet bijten” omdat zijn factuur of verstrekte geldlening niet (terug) betaald wordt.

Dit volledige verhaal, om ook de kant van de schildeiser te belichten, was vóór mijn medewerking aan dit programma niet te zien op tv. Er werd altijd alleen zendtijd aan de schuldenaar besteed en er was nooit oog voor de schuldeiser.

Gelukkig heb ik kunnen bewerkstelligen dat het gehele verhaal werd verteld. Nu kwam niet alleen de schuldenaar in beeld en kon de kijker zien wat de gevolgen zijn als je niet betaalt, maar hebben ook schuldeisers hun verhaal voor de camera kunnen vertellen. Hun onbetaalde factuur (of geldlening) had vaak ernstige financiële gevolgen voor henzelf, hun bedrijf en hun gezin. Zo heb ik geprobeerd om ook de schuldeiser een gezicht te geven. Daardoor heb ik kunnen laten zien dat de gerechtsdeurwaarder ook schuldeisers kan helpen het geld te krijgen waar zij recht op hebben.

De ene deurwaarder is de andere niet

Veel mensen (zo merk ik dagelijks) hebben geen idee wat het verschil is tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarderskantoor. Ze weten niet of onvoldoende dat ze ook zelf rechtstreeks een gerechtsdeurwaarder kunnen inschakelen. Weten zij dit wel, dan is er veel onduidelijkheid over wat ze zelf wel of niet eerst kunnen of dienen te doen.

Waar ik kan, probeer ik mensen te helpen door uit te leggen wanneer een vordering “rijp” is voor een incasso- of gerechtelijk traject. Ik help bij het opstellen/corrigeren van zelf geschreven dagvaardingen. Zo kunnen mensen zelf, met wat hulp van ons, hun vordering aan de rechter voorleggen.

Het geeft mij veel voldoening het recht te laten zegevieren.

Dit was dan ook mijn voornaamste reden om mee te werken aan het RTL5 programma “De Deurwaarders”.

Mijn eerste fulltime baan

Mijn eerste fulltime baan was bij een bank. Ik merkte echter al snel dat ik veel te eigenwijs was om bij een bank te werken. Anderhalf jaar later kwam ik bij toeval te werken in dienst van een groot Rotterdams gerechtsdeurwaarderskantoor op de Marketing & Sales afdeling.

Het gerechtsdeurwaarders vak trok mijn interesse al snel. Ik wilde zelfs de gerechtsdeurwaardersopleiding gaan volgen. Nu kon ik ondernemers ook juridisch adviseren. Hun vragen zoals: “Hoe ziet een goed facturatietraject er uit”? “Kan ik mijn vordering al uit handen geven”? “Is mijn vordering verjaard”? “Mag ik het retentierecht uitoefenen”? kon ik door het volgen van de gerechtsdeurwaardersopleiding zelfstandig beantwoorden in plaats van een beroep te doen op een van de juristen van kantoor.

Mijn tijd als freelancer

Twee jaar na het afronden van de vierjarige gerechtsdeurwaardersopleiding heb ik mijn ondernemersvaardigheden kunnen testen als freelance kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Ik verrichtte als freelancer alle verschillende ambtelijke handelingen voor meerdere gerechtsdeurwaarderskantoren.

En dan word je Gerechtsdeurwaarder…

In 2015 kreeg ik de kans om bij de “Commissie van Deskundigen” mijn ondernemersplan aan te bieden. Bij goedkeuring zou ik mijn eigen gerechtsdeurwaarderskantoor met standplaats ’s-Hertogenbosch kunnen oprichten. Mijn verzoek werd unaniem door de “Commissie van Deskundigen” gehonoreerd.

Bij Koninklijk Besluit heeft Koning Willem Alexander mij op 31 augustus 2015 benoemd tot “Gerechtsdeurwaarder” te ’s-Hertogenbosch. Op 6 oktober 2015 heb ik de eed afgelegd en ben ik officieel aangesteld als “Gerechtsdeurwaarder”. Iets waar ik met recht trots op ben! Vanaf die datum kon ik zelfstandig mensen bijstaan om hun recht te krijgen.

Mijn passie is rechtvaardigheid!

Het is mijn passie om ervoor te zorgen dat gerechtelijke uitspraken worden nagekomen, waardoor het recht zegeviert. Met veel enthousiasme werken ik en mijn team dagelijks aan rechtvaardigheid. Het correct nakomen van financiële verplichtingen vind ik enorm belangrijk. Wanneer de schuldenaar probeert onder zijn financiële verantwoordelijkheid uit te komen, aarzel ik geen moment om alle beslag mogelijkheden, die de wet ter beschikking stelt (vanzelfsprekend proportioneel) in te zetten om betaling af te dwingen.

Ik ben dan ook een gerechtsdeurwaarder met passie voor het vak die iedere dag streeft naar rechtvaardigheid.

Meer dan 2.000 klanten gingen je voor

E. Jansen
Dronten

Om de niet-betaalde aflossing van mijn lening terug te krijgen ben ik bijna elf maanden in de weer geweest met twee advocaten van de tegenpartij. Tegenpartij liet zich bijstaan door zowel een strafrechtadvocaat alsmede door advocaat in burgerlijk procesrecht van het Amsterdamse Advocatenkantoor OSK. Hoewel beide OSK Advocaten in het bezit waren van de notariële akten en de leningsovereenkomst werd mij, in al hun wijsheid, vriendelijk doch dringend verzocht “Op te houden met pesten”. Goede raad bleek echter niet duur nadat ik met de gerechtsdeurwaarder in kontakt kwam. In een prettig gesprek met de heer Taal verzocht hij mij de originele akten op te sturen zodat de heer Zuurman zich er in zou kunnen vastbijten. Nou, dit heeft de tegenpartij geweten. Nadat de heer Zuurman slechts 1x contact had met de tegenpartij werden de betalingsachterstanden + rente van bijna 12 maanden BINNEN VIER DAGEN voldaan en werd het geïncasseerde bedrag dezelfde dag op mijn rekening gestort en hebben beide OSK-advocaten niets meer van zich laten horen. Mijn advies : Schakel geen kostbaar strafrecht- advocatenkantoor en/of incassobureau in maar neem direct contact op met De Voordeligste Deurwaarder.

André

Ik ben bij de voordeligste deurwaarder terecht gekomen omdat hij werd aanbevolen door mijn vrouw en tevens deurwaarder. De aanbeveling heeft zeer goed uitgepakt, alles wat er te winnen viel is door de voordeligste deurwaarder binnengesleept en alle afspraken zijn netjes nagekomen. Erg tevreden.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies