Schuldbewaking

Uw debiteur in de schuldbewaking? Dit kunt u doen (20 jaar lang)

Soms lukt het (tijdelijk) niet om een vordering (geheel) te incasseren. Via schuldbewaking kan voorkomen worden dat uw schuldenaar ermee weg komt om uw vordering onbetaald te laten. Schuldbewaking is een middel om uw vordering te bewaken en uw schuldenaar 20 jaar lang nauwlettend in de gaten te houden. Dit vergroot de kans dat u alsnog uw geld krijgt.

Wat is schuldbewaking?

Schuldbewaking is een dienst, aan schuldeisers, die nog recht hebben op betaling van openstaande schulden. Voorwaarde is dat u een geldig vonnis heeft m.b.t. de openstaande schuld. Nederlandse vonnissen zijn meestal 20 jaar geldig. U heeft de wettelijke mogelijkheid om de veroordeelde partij met behulp van een gerechtsdeurwaarder 20 jaar lang tot betaling te dwingen.

Wanneer kan schuldbewaking worden ingezet?

Schuldbewaking bij De Voordeligste Deurwaarder kan alleen ingezet worden als het na een eerder gedane poging niet is gelukt om uw openstaande schuld (volledig) te incasseren. Oorzaak kan zijn dat uw schuldenaar tijdelijk geen verhaal bood. Echter zolang het vonnis geldig is en (deels) onbetaald is gebleven, heeft u recht op betaling door uw schuldenaar.

Hoe werkt schuldbewaking?

De Voordeligste Deurwaarder is een officieel geregistreerd gerechtsdeurwaarderskantoor. Wij zijn bevoegd om alle Overheidsregisters te raadplegen. Wij hebben daardoor toegang tot informatie m.b.t. actuele schulden, inkomsten en bezittingen. Indien uw schuldenaar inkomsten heeft uit werk, pensioen of uitkering, kan hierop vrij eenvoudig beslag worden gelegd.

Werkgever, pensioenverzekeraar of uitkeringsinstantie zal na de beslaglegging automatisch iedere maand geld afdragen aan de gerechtsdeurwaarder ter afbetaling van de schuld. Is uw schuldenaar eigenaar van een woning, auto, motor, of ander waardevol object? Dan kan hierop eveneens beslag worden gelegd. Is uw schuldenaar na beslaglegging nog steeds niet bereid te betalen? Dan wordt het in beslag genomen goed openbaar verkocht via een executieveiling.

Voorbeeld (hoe schuldbewaking werkt)

U heeft (jaren geleden) een vonnis behaald, waarin de rechter heeft bepaald dat de veroordeelde partij moet betalen. U heeft dit vonnis (destijds) aan een gerechtsdeurwaarder gegeven om het te incasseren. Helaas bood uw schuldenaar toen geen verhaal. Ondanks diverse beslagpogingen is het de deurwaarder niet gelukt om uw vonnis te incasseren. U bleef met een (deels) onbetaalde schuld achter en moest ook nog de rekening van de gerechtsdeurwaarder betalen. Dat voelt nog steeds onrechtvaardig!

De Voordeligste Deurwaarder kan voor u controleren of uw veroordeelde partij:

 1. In leven is;
 2. Failliet is (geweest) of onder een beschermingsbewind valt;
 3. In Nederland of in het buitenland woont;
 4. In detentie zit;
 5. Gehuwd is in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden
 6. In loondienst (dan wel de partner) werkzaam is;
 7. Een uitkering/ pensioen heeft;
 8. Een voertuig op naam heeft staan;
 9. In het kadaster onroerend goed op naam heeft staan;
 10. In het Digitaal Beslag Register voorkomt (dan wel de partner) en al schulden heeft.

Hoe lang kan schuldbewaking worden ingezet?

De meeste vonnissen zijn 20 jaar geldig. Schuldbewaking kan zodoende minimaal 20 jaar lang ingezet worden. Gedurende deze tijd is het mogelijk om te controleren of er verhaalsmogelijkheden zijn. Na deze 20 jaar is uw vonnis nog steeds rechtsgeldig. U kunt nakoming blijven eisen, als uw vordering maar tijdig wordt gestuit. Het stuiten van uw vordering betekent dat u ondubbelzinnig nakoming van de betalingsverplichting vordert van de veroordeelde partij. Dit kunt u het beste doen door middel van een deurwaardersexploot.

Na het stuiten van uw vordering, heeft u nog 5 jaar lang recht op nakoming van uw vordering. Net vóór het verstrijken van deze 5 jaar, kunt u opnieuw uw vordering stuiten voor wederom een periode van 5 jaar. Op deze manier is het (in theorie) mogelijk om een vonnis van wel 100 jaar oud te incasseren. Voorwaarde is wel dat er verhaalsmogelijkheden zijn.

Is schuldbewaking voor bedrijven en particulieren?

Zowel bedrijven als particulieren (natuurlijke personen) kunnen een beroep doen op schuldbewaking.

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de kans dat een particulier of zzp-er na verloop van tijd verhaal biedt, groter is. Een besloten vennootschap (B.V.) die destijds geen verhaal bood, doet dit vaak na enkele jaren nog steeds niet. De kans op incassering van uw oude vordering is dus het grootst als de veroordeelde partij een natuurlijk persoon (particulier) is, die nog in leven is én in Nederland woont.

Discreet schuldbewaking opstarten

Uw schuldenaar hoeft niet te weten dat u verhaalsmogelijkheden op hem laat onderzoeken. U kunt heel discreet laten nagaan of er verhaalsmogelijkheden zijn. U maakt dus geen “slapende honden” wakker. Blijken er geen verhaalsmogelijkheden te zijn? Wij mogen en kunnen het 20 jaar lang discreet voor u onderzoeken.

Wat kost het mij om schuldbewaking te activeren?

De kosten om schuldbewaking voor u te activeren zijn tweeledig. Wij brengen u bij aanvang opstartkosten van € 99,- exclusief btw in rekening. Wij gaan dan 10 jaar lang (op de eerder genoemde 10 verhaalsmogelijkheden) onderzoeken of uw schuldenaar verhaal biedt.
Constateren wij dat uw schuldenaar verhaal zou kunnen bieden? Dan gaan wij als het ware op no cure no pay basis proberen uw vonnis te incasseren.

Lukt het ons om geld te incasseren? Dan delen we 50/50 na aftrek van de door ons gemaakte (beslag) kosten, de ontvangsten. Met andere woorden: lukt het ons om uw vonnis te incasseren, dan krijgt u 50% van uw vordering uitbetaald. De andere 50% houden wij in op de afdracht naar u toe ter compensatie van onze tijd, (ambtelijke) kosten en het financiële risico dat wij de komende 10 jaar gaan nemen om uw vonnis te incasseren.

Lukt het niet om uw vonnis te incasseren? Dan heeft u verder ook geen kosten. U weet dan zeker dat wij 10 jaar lang, ieder jaar, uw schuldenaar nauwlettend op de eerder genoemde 10 punten hebben gecontroleerd op verhaalsmogelijkheden.

Is schuldbewaking een interessante optie voor u?

Als schuldbewaking voor u interessant lijkt, neem dan contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij heeft deze tekst geschreven en kan u alles vertellen over de mogelijkheden om nog iets van uw geld terug te zien.

Meer dan 2.000 klanten gingen je voor

Jeroen Jansen
J. Jansen Schilderwerken, Oijen

Ik kan u DeVoordeligsteDeurwaarder.nl aanbevelen omdat zij…..Op een adequate manier, maar ook met gevoel voor mensen de zaak ter hand nemen.
Jurgen is iemand die naar mijn beleving op een vriendelijke en meedenkende manier naar beide partijen toe geschillen weet op te lossen, waarbij hij het belang van beide partijen niet uit het oog verliest.
In mijn geval ging het om een kleine vordering van 300 euro die al maanden sudderde en af en toe boven kwam, na enkele herinneringen en wat sms contact dutte het weer in, tot ik Jurgen leerde kennen.
Hij nam de zaak ter harte en zorgde dat er schot in de zaak kwam door er boven op te blijven op die kenmerkende manier van hem, vriendelijk maar wel doelgericht.
dit zorgde ervoor dat de klant binnen een week betaalde, waarbij beide partijen zich konden vinden in het resultaat.
Jurgen, nogmaals hartelijk dank.

Werner Ero
Werner Ero Fotografie & Journalistiek, Vlijmen

Als het om een groot bedrag gaat, zoals bij mij, is het zeker zinvol een incassotraject in te gaan. Op welke andere manier kun je anders je gelijk halen als een opdrachtgever onterecht zijn poot stijf houd?  We zijn enorm blij dat het is gelukt om ons geld te incasseren. Het blijkt dat we uiteindelijk de goede actie hebben ondernomen om ons gelijk te krijgen. Voor mij stond al vanaf het begin vast dat ik helemaal in mijn gelijk stond. Maar gelijk hebben is niet hetzelfde als daadwerkelijk gelijk krijgen.  Nu kunnen we ook eindelijk deze zwarte bladzijde omslaan en weer verder gaan met de feitelijke bedrijfsvoering. Verder dank voor het meteen overmaken van het geld. Fijn dat er deurwaarders bestaan om je gelijk ook echt te kunnen halen!  Zo zie je maar weer dat als je echt gelijk hebt, de juiste mensen je kunnen steunen (o.a. De Voordeligste Deurwaarder 🙂 en je geduld hebt. Je uiteindelijk ook echt je gelijk kunt halen.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,4 op basis van 29 recensies