Beslaglegging

Krijg waar u recht op heeft door ons daadkrachtige optreden

Heeft u een gerechtelijk vonnis? Dan kunnen wij beslag laten leggen op het loon, uitkeringen, banktegoeden, bezittingen, enz. Leveren deze beslagen geen geld op of niet genoeg geld op, dan mogen we eveneens beslag leggen op huis, inboedel en overige bezittingen van de veroordeelde partij. Indien nodig, met behulp van de politie. De Voordeligste Deurwaarder treedt bij een beslaglegging daadkrachtig voor u op zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Hoe werkt beslag leggen?

Stelt de rechter u in het gelijk? Dan spreekt hij een vonnis uit waarin hij de tegenpartij veroordeelt om bijvoorbeeld de verschuldigde geldsom te betalen. De Voordeligste Deurwaarder bezorgt het vonnis aan de tegenpartij. De tegenpartij krijgt vervolgens twee werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag inclusief proceskosten te betalen. Is het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard? Dan wil dit zeggen dat de rechter heeft bepaald dat het vonnis direct ten uitvoer gelegd mag worden door de eisende partij, ongeacht of de tegenpartij in verzet of hoger beroep gaat. Zodra een gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend, mogen we na twee werkdagen beslag leggen. Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld loon, uitkeringen of pensioen, daarbij dienen we echter wel rekening te houden met de beslagvrije voet.

Bij beslaglegging op de inboedel registreren en fotograferen we de inboedel. Het is niet gebruikelijk om de in beslag genomen spullen direct mee te nemen. We maken een authentieke akte op met daarin omschreven welke specifieke spullen we in beslag nemen. Deze akte wordt verwerkt tot een proces-verbaal, wat we binnen 3 dagen aan de tegenpartij overhandigen. Daarin wordt ook de datum van verkoop alvast aangekondigd. De in beslag genomen spullen kunnen ‘bij opbod’ tijdens de openbare verkoop gekocht worden. Tussen het moment van beslaglegging en de openbare verkoop van de in beslag genomen spullen zit minimaal vier weken.

Beslag laten leggen?

Wilt u door de gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder beslag laten leggen? Neem dan direct contact met ons op zodat we over kunnen gaan tot beslaglegging.

Gerelateerde artikelen aan beslaglegging

Wij scoren gemiddeld een 9,5 op basis van 34 recensies