Beslaglegging

Beslaglegging

Krijg waar u recht op heeft door ons daadkrachtige optreden

Heeft u een gerechtelijk vonnis? Dan kunnen wij beslag laten leggen op het loon, uitkeringen, banktegoeden, bezittingen, enz. Leveren deze beslagen geen geld op of niet genoeg geld op, dan mogen we eveneens beslag leggen op huis, inboedel en overige bezittingen van de veroordeelde partij. Indien nodig, met behulp van de politie. De Voordeligste Deurwaarder treedt bij een beslaglegging daadkrachtig voor u op zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Hoe werkt beslag leggen?

Stelt de rechter u in het gelijk? Dan spreekt hij een vonnis uit waarin hij de tegenpartij veroordeelt om bijvoorbeeld de verschuldigde geldsom te betalen. De Voordeligste Deurwaarder bezorgt het vonnis aan de tegenpartij. De tegenpartij krijgt vervolgens twee werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag inclusief proceskosten te betalen. Is het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard? Dan wil dit zeggen dat de rechter heeft bepaald dat het vonnis direct ten uitvoer gelegd mag worden door de eisende partij, ongeacht of de tegenpartij in verzet of hoger beroep gaat. Zodra een gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend, mogen we na twee werkdagen beslag leggen. Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld loon, uitkeringen of pensioen, daarbij dienen we echter wel rekening te houden met de beslagvrije voet.

Bij beslaglegging op de inboedel registreren en fotograferen we de inboedel. Het is niet gebruikelijk om de in beslag genomen spullen direct mee te nemen. We maken een authentieke akte op met daarin omschreven welke specifieke spullen we in beslag nemen. Deze akte wordt verwerkt tot een proces-verbaal, wat we binnen 3 dagen aan de tegenpartij overhandigen. Daarin wordt ook de datum van verkoop alvast aangekondigd. De in beslag genomen spullen kunnen ‘bij opbod’ tijdens de openbare verkoop gekocht worden. Tussen het moment van beslaglegging en de openbare verkoop van de in beslag genomen spullen zit minimaal vier weken.

Beslag laten leggen?

Wilt u door de gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder beslag laten leggen? Neem dan direct contact met ons op zodat we over kunnen gaan tot beslaglegging.

Veelgestelde vragen over beslaglegging

Bij een beslaglegging worden openstaande rekeningen geïncasseerd. Tot deze openstaande rekeningen zijn voldaan, wordt er beslag gelegd op de bankrekening, het loon, de bezittingen of eventuele uitkeringen van de debiteur.

Wanneer rekeningen niet worden betaald door de debiteur, mag er beslag worden gelegd op onder andere de bankrekening en de bezittingen van deze debiteur. Als beslaglegger bent u verplicht om de procedure te starten. Hierbij dient uw advocaat toestemming te vragen aan de rechter voor een beslaglegging. Vervolgens voert een deurwaarder het beslag uit.

Het is niet mogelijk om zomaar beslag te laten leggen. Wanneer u een procedure start, dient de deurwaarder eerst een vonnis of dwangbevel te hebben, voor hij over mag gaan tot beslaglegging. Een vonnis wordt gegeven door de rechter en een dwangbevel door de overheid.

Wel is het mogelijk om direct beslag te laten leggen, wanneer hier al toestemming voor is gegeven tijdens het ondertekenen van een contract. Is er in de hypotheekakte of pandakte iets vastgelegd over beslaglegging? Dan is toestemming niet nodig en mag een hypotheekverstrekker of pandhouder door middel van een deurwaarder direct beslag laten leggen.

Er zijn twee verschillende soorten beslaglegging, namelijk: executoriaal beslag en conservatoir beslag. In beide gevallen is een uitspraak van de rechter nodig.

  1. Conservatoir beslag
    Bij conservatoir beslag wordt beslag gelegd op de bankrekening of op bezittingen van de debiteur. Deze worden meegenomen tot de rechter een uitspraak heeft gedaan over de procedure. Conservatoir beslag is tijdelijk. Wanneer de rechter een officiële goedkeuring geeft, mag vervolgens worden overgegaan tot executoriaal beslag.
  2. Executoriaal beslag
    Executoriaal beslag houdt in dat er beslag wordt gelegd op bezittingen of onroerend goed van de debiteur. Hierbij heeft de rechter toestemming gegeven tot beslaglegging. Executoriaal beslag is definitief. Meestal worden de in beslag genomen bezittingen verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop wordt vervolgens de vordering van de schuldeiser betaald.

Nee, een deurwaarder mag niet zonder aankondiging beslag leggen op bezittingen. Dit dient altijd vooraf aangekondigd te worden. Ook mag een deurwaarder alleen beslag leggen op bezittingen nadat een rechter toestemming of de overheid een dwangbevel heeft gegeven.

Een deurwaarder mag meerdere keren beslag leggen. Ook mogen er meerdere deurwaarders beslag leggen. Wel moet de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd er rekening mee houden dat het ingehouden geld onder alle schuldeisers wordt verdeeld. Iedere schuldeiser ontvangt vervolgens een deel van de opbrengst die in verhouding staat tot de hoogte van de vordering.

Beslaglegging kan voorkomen worden door een brief te schrijven aan de deurwaarder. In deze brief legt u uit waarom de beslaglegging volgens u onrechtmatig is. Ook kunt u in deze brief om een betalingsregeling vragen. Houd er wel rekening mee dat de beslaglegging hierdoor niet direct wordt opgeheven. Dit wordt pas gedaan zodra de hele vordering is voldaan.

Gerelateerde artikelen aan beslaglegging

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies