Wat is derdenbeslag?
09-02-2022 Door Beslaglegging

Wat is derdenbeslag?

Derdenbeslag is een beslag dat door een deurwaarder bij een derde partij wordt gelegd. De derde partij is bijvoorbeeld een bank, uitkerende instantie, pensioenverzekeraar, de belastingdienst of een opdrachtgever van een zzp’er. Er is in dit geval sprake van een door de rechter veroordeelde partij die eerder door een deurwaarder is opgedragen om een bepaald bedrag te betalen. Als de veroordeelde partij niet “vrijwillig” betaalt, maar de deurwaarder is ter ore gekomen dat deze partij bij een opdrachtgever werkt, geld op de bank heeft staan of een uitkering krijgt, dan mag de deurwaarder beslag leggen bij die betreffende instantie.

Dat beslag mag gelegd worden op alles wat deze “derden partij” verschuldigd is aan de veroordeelde partij. Het gevolg is bijvoorbeeld dat het bedrag vanuit de “derden partij” niet meer mag worden overgemaakt naar de veroordeelde partij of dat de veroordeelde partij niet meer bij het geld kan wat hij of zij op de bank heeft staan. De derden partij maakt vanaf de beslaglegging het bedrag over naar het gerechtsdeurwaarderskantoor die het beslag heeft gelegd. Vervolgens wikkelt het gerechtsdeurwaarderskantoor het beslag verder af en zorgt de deurwaarder dat de eisende partij het geld krijgt waar die op heeft.

Voorbeelden van derdenbeslag

De bekendste voorbeelden van derdenbeslag zijn loonbeslag, bankbeslag en beslag op de uitkering, het pensioen of de teruggave van de belastingdienst. Als een veroordeelde partij bijvoorbeeld niet werkt of zijn of haar bankrekening is onbekend, maar deze persoon krijgt nog geld van de belastingdienst terug, dan kan de deurwaarder bij de belastingdienst beslag leggen op deze teruggave. Een ander bekend voorbeeld is die van de veroordeelde zzp’er die voor verschillende opdrachtgevers werkt. Wanneer de deurwaarder weet bij welke opdrachtgever de veroordeelde partij (de zzp’er) werkzaamheden verricht, dan kan de opdrachtgever worden gedwongen om het verschuldigde bedrag niet meer naar de zzp’er over te maken, maar naar de deurwaarder.

Een vorm van derdenbeslag die ook regelmatig voorkomt, is de beslaglegging op huurpenningen. Als een veroordeelde partij geen werk, geen bekend bankrekeningnummer en geen pensioen of belastinggeld heeft, maar wel een woning die hij of zij verhuurt, dan kan de deurwaarder beslagleggen op de huurpenningen die de huurders van deze woning betalen aan hun verhuurder (de veroordeelde partij). Dat betekent dat de huurders het huurbedrag niet meer over moeten maken naar de verhuurder, maar naar het gerechtsdeurwaarderskantoor dat het beslag heeft gelegd.

Wat is geen derdenbeslag?

Een voorbeeld van wat géén derdenbeslag is, is beslag op spullen van de schuldenaar zelf. Bijvoorbeeld beslaglegging op zijn huisraad, auto, caravan of iPhone. Beslaglegging op de eigen woning van de veroordeelde partij valt ook niet onder derdenbeslag, omdat de woning binnen het vermogen van de veroordeelde partij valt. Als er beslag wordt gelegd op de woning, dan wordt dit beslag onroerend goed genoemd.

Hoe zit dat dan met geld op de bank? Dat is toch ook van de veroordeelde partij zelf? Dat klopt, maar bij geld dat op de bank staat, moet de bank medewerking geven om bij het geld te kunnen komen. Terwijl in het geval van een woning de veroordeelde partij gewoon nog in zijn of haar huis kan, ook al is er beslag op gelegd. Het gaat dus echt om eigendommen waar de schuldenaar nog bij kan komen zonder tussenkomst van een derden.

De betekenis van derdenbeslag

Een belangrijke betekenis van derdenbeslag is de wettelijke verplichting van de derden partij om mee te werken. Op het moment dat de werkgever dus geconfronteerd wordt met loonbeslag bij een bepaalde werknemer, dan is hij of zij wettelijk verplicht om medewerking te verlenen. Weigert de werkgever dit, bijvoorbeeld omdat hij of zij bang is dat de werknemer ontslag neemt? Dan kan de werkgever verantwoordelijk worden gehouden voor de betaling van het bedrag waarop beslag is gelegd door de deurwaarder. De eisende partij kan in dit geval een gerechtelijke procedure opstarten en de rechter vragen om de werkgever ook te veroordelen in betaling van het openstaande bedrag.

De kosten van een derdenbeslag

De kosten van derdenbeslag zijn tweeledig. Deze bestaan uit de kosten voor de beslaglegging bij de derden en de kosten voor de officiële in kennisstelling van het derdenbeslag aan de veroordeelde partij.

De kosten voor de beslaglegging bij de derden zijn gemiddeld € 250,- inclusief BTW. Deze taak wordt uitgevoerd door de deurwaarder. Het gaat in dit geval om kosten per beslaglegging.

De officiële in kennisstelling door de deurwaarder aan de veroordeelde partij moet binnen 8 dagen nadat hij beslag heeft gelegd bij de derden gebeuren. Vervolgens moet de derde partij binnen 2 tot 4 weken verklaren of het beslag doel heeft getroffen en voor welk bedrag. Dit moet de derde partij via officiële formulieren bekendmaken. Aan de procedure van de officiële in kennisstelling zitten ook kosten verbonden, namelijk ongeveer € 100,- inclusief BTW. Deze kosten moet de veroordeelde partij betalen, niet de derden partij waaronder beslag is gelegd. Banken berekenen ook nog zo’n € 50,- tot € 100,- aan kosten door aan de rekeninghouder waaronder beslag is gelegd. Dit doen de banken ter dekking van hun kosten voor de administratieve afhandeling van het bankbeslag.

Formaliteiten en het termijn van een derdenbeslag

Als er sprake is van derdenbeslag, dan moet een werkgever meewerken door diverse formulieren in te vullen. De werkgever moet bijvoorbeeld verklaren voor welk bedrag het beslag doel heeft getroffen en of er nog andere beslagen rusten op bijvoorbeeld het salaris van de veroordeelde partij. Het invullen van deze formulieren vallen onder de formaliteiten van het derdenbeslag.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er meerdere deurwaarders aan de deur zijn geweest bij dezelfde bank of werkgever van de veroordeelde partij. Het komt namelijk voor dat sommige mensen meerdere opeisbare schulden hebben en dat verschillende deurwaarderskantoren proberen ieder hun eigen vordering te incasseren. Het maakt niet uit welk gerechtsdeurwaarderskantoor het eerste beslag heeft gelegd. Elke beslaglegger krijgt uiteindelijk procentueel gezien het bedrag waar hij of zij recht op heeft. Dit wordt allemaal pro rata verdeeld naar de hoogte van de schuld.

Wat is de betekenis van conservatoir derdenbeslag?

Bij conservatoir derdenbeslag is er eigenlijk sprake van een verminderd vertrouwen vanuit de opdrachtgever richting de schuldenaar. De opdrachtgever is in dit geval voorafgaand aan de gerechtelijke procedure en de inhoudelijke behandeling bang dat het geld van de bankrekening van de schuldenaar verdwijnt. Er wordt dan een verzoekschrift om conservatoir derdenbeslag ingediend bij de voorzieningenrechter, waarna er vóór de inhoudelijke procedure alvast beslag wordt gelegd op de tegoeden bij de bank. Conservatoir derdenbeslag kan bijna nooit gelegd worden op het salaris. Beslaglegging op salaris is namelijk altijd beslaglegging op een natuurlijk persoon en dat vinden rechters vaak te ingrijpend om zonder voorafgaande inhoudelijke toetsing in werking te zetten.

e-Derdenbeslag

Sinds 1 januari 2021 kunnen deurwaarders ook op een elektronische manier beslag leggen op iemands bankrekening. Dat wordt e-Derdenbeslag, ook wel elektronisch derdenbeslag, genoemd. Vóór 1 januari 2021 was elektronisch derdenbeslag nog niet mogelijk. Toen moesten deurwaarders zelf naar de bank toe en de tijd van binnenkomst op het exploot vermelden, waarna de bank de bankrekening zo spoedig mogelijk kon bevriezen. Daarmee werd bespoedigd dat de bank met bekwame spoed de rekening zou blokkeren. Het was altijd een spannend “uurtje” voor de deurwaarder, omdat de bank altijd enige tijd nodig had om de bankrekeningen van de veroordeelde partij te bevriezen. Om te voorkomen dat de bank er “uren” over zou doen, schreven deurwaarders de tijd van binnenkomst op hun beslagexploot. De schuldenaar zou anders in het voordeel kunnen komen en nog veel tijd hebben om zijn geld bij deze bank weg te sluizen en aldus veilig te stellen.

Elektronisch derdenbeslag is voor veel deurwaarders een stuk makkelijker dan de ‘oude manier’. Vooral bij grote werkgevers (uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven) waar loonbeslag regelmatig plaatsvindt, is e-derdenbeslag een uitkomst. Deze manier van beslagleggen is snel en zorgt ervoor dat deurwaarders niet voor ieder derdenbeslag op en neer hoeven te rijden naar de betreffende werkgever.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen over het derdenbeslag of wilt u weten hoe De Voordeligste Deurwaarder u bij een derdenbeslag kan helpen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen. 

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies