Wat is loonbeslag en hoe kun je loonbeslag leggen of opheffen?
06-07-2021 Door Beslaglegging

Wat is loonbeslag en hoe kun je loonbeslag leggen of opheffen?

Indien het een schuldenaar niet meer lukt om uw rekening te betalen, dan kunt u als schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelen om bijvoorbeeld beslag te laten leggen op een deel van het inkomen van de schuldenaar. Als het gaat om beslag op loon, dan wordt gesproken over loonbeslag. De deurwaarder heeft hiervoor wel een vonnis van de rechter nodig die uw vordering heeft toegewezen. Daarbij dient uw schuldenaar eerst veroordeeld te zijn tot betaling van een geldbedrag. Na sommatie van de gerechtsdeurwaarder heeft uw schuldenaar niet betaald. Dan pas mag de gerechtsdeurwaarder loonbeslag leggen. Gerechtsdeurwaarders mogen zodoende niet direct overgaan tot het leggen van loonbeslag. Zij moeten uw schuldenaar eerst de gelegenheid hebben gegeven om het bedrag waar u recht op heeft “vrijwillig” te betalen.

Loonbeslag betekenis

Loonbeslag is een vorm van ‘derdenbeslag’. De vordering wordt dan niet rechtstreeks bij uw schuldenaar geïnd, maar bij een derde. In geval van loonbeslag is de werkgever de ‘derde’. Wordt beslag gelegd op een uitkering, dan is de uitkeringsinstantie de derde. In geval van beslaglegging bij een pensioen, dan is het pensioenfonds de derde.

Executoriaal loonbeslag

Bij loonbeslag kan er alleen maar sprake zijn van executoriaal loonbeslag. Conservatoir loonbeslag bestaat niet. De Wetgever heeft dit te ingrijpend geacht. Loonbeslag kan alleen tot stand komen met toestemming van de rechter. Bij een executoriaal beslag krijgt de schuldenaar eerst via een gerechtelijke procedure een dagvaarding overhandigd. De schuldenaar krijgt vervolgens de gelegenheid om zich te verweren. Indien de vordering van de schuldeiser wordt toegewezen, dan moet de schuldenaar deze vordering voldoen. Als de schuldenaar dit niet kan of niet wil, dan kan de deurwaarder loonbeslag leggen als uw schuldenaar periodieke inkomsten geniet, bij zijn werkgever, een uitkeringsinstantie of bijvoorbeeld een pensioenfonds.

Zekerheid van betaling

In geval van een loonbeslag wordt de werkgever hiervan altijd in kennis gesteld. De werkgever krijgt ook een kopie van het vonnis. Zo kan de werkgever zien waarom zijn medewerker wordt onderworpen aan het loonbeslag en welke vordering er aan ten grondslag ligt.

Werkgever is bovendien verplicht om mee te werken aan het loonbeslag. Hij dient het bedrag dat boven de vastgestelde beslagvrije voet is vastgesteld, rechtstreeks naar het beslag leggende gerechtsdeurwaarderskantoor over te maken. Het bedrag tot aan de beslagvrije voet wordt overgemaakt naar de medewerker.

Voorbeeld beslagvrije voet bij loonbeslag

Stel je voor dat de beslagvrije voet is vastgesteld door de deurwaarder op € 1.850,- en de schuldenaar verdient netto per maand € 2.250,-. Dan krijgt de schuldenaar nog maar € 1.850,- van zijn werkgever overgemaakt op zijn bankrekening en gaat de resterende € 400,- naar het beslag leggende gerechtsdeurwaarderskantoor.

Het voordeel van loonbeslag is dat het bij de basis van de inkomstenbron van de schuldenaar wordt gelegd. De schuldenaar krijgt daardoor geen kans om het geld al uit te geven. Daardoor weet de beslaglegger met grote zekerheid dat hij zijn vordering alsnog betaald krijgt. Naast het basissalaris valt het vakantiegeld, bonussen, een dertiende maand en de eindejaarsuitkering van de schuldenaar ook automatisch onder het beslag en kan de schuldenaar hier geen aanspraak meer op maken. Er mag echter geen loonbeslag worden gelegd op onkostenvergoedingen zoals de reiskostenvergoeding.

Beslagvrije voet

Bij loonbeslag kan nooit beslag worden gelegd op het hele inkomen van de schuldenaar. Er is altijd sprake van een beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat minimaal moet overblijven zodat de schuldenaar in de basiskosten van zijn levensonderhoud kan voorzien. Denk hierbij aan uitgaven voor eerste levensbehoeften zoals voeding, woonlasten en betaling van premies voor verzekeringen

Loonbeslag regels

Op 1 januari 2021 is ook de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Deze wet maakt het berekenen van de beslagvrije voet eenvoudiger en zorgt er tevens voor dat de beslagvrije voet voor iedereen op dezelfde manier wordt berekend. Dit gebeurt met behulp van een digitale rekentool. Als een deurwaarder over wil gaan tot het leggen van loonbeslag, raadpleegt hij eerst het digitaal beslagregister. Hierin kunnen deurwaarders zien of er reeds andere beslagleggingen lopen. Zo kan worden voorkomen dat er onnodig (loon)beslag wordt gelegd en dus ook onnodige kosten gemaakt moeten worden door de deurwaarder en de werkgever.

Werkgever moet meewerken

Als de deurwaarder over wil gaan tot loonbeslag, neem hij daarvoor contact op met de werkgever van de schuldenaar en stuurt hij hem een zogenaamde ‘Verklaring derdenbeslag’. Dit formulier is bedoeld om de deurwaarder inzicht te geven in het loon van de medewerker. Daarnaast kan hiermee worden gecontroleerd of de schuldenaar nog werkzaam is bij de derde. Het invullen en inzenden van deze verklaring door de werkgever is verplicht. Indien de werkgever hier niet of niet tijdig aan meewerkt, dan maakt hij zich juridisch gezien schuldig aan een onrechtmatige daad. Hierdoor loopt de werkgever het risico om zelf te worden gedagvaard en veroordeeld te worden tot betaling van het bedrag waarvoor loonbeslag is gelegd.

Loonbeslag bij meerdere schuldeisers

In het geval dat er sprake is van meerdere schuldeisers, dan is de gerechtsdeurwaarder die het eerst beslag heeft laten leggen op het loon van de schuldenaar verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van het totale in beslag genomen loon. Deze gerechtsdeurwaarder moet ook nagaan of er schuldeisers zijn die voorrang hebben bij de verdeling, zoals bijvoorbeeld een vordering van de Belastingdienst. Deze werkzaamheden worden in de praktijk altijd uitgevoerd door de deurwaarder die het eerst is overgegaan tot het leggen van loonbeslag.

Loonbeslag opheffen

Een loonbeslag wordt opgeheven op het moment dat de gehele vordering is betaald, of op het moment dat het dienstverband van de werknemer bij de werkgever eindigt. De werkgever wordt door de deurwaarder geïnformeerd op het moment dat de vordering is voldaan en het loonbeslag kan worden opgeheven. Het is niet toegestaan dat een werkgever uit zichzelf het loonbeslag stopzet.

Heeft u nog vragen over loonbeslag na het lezen van deze blog? Aarzel niet en neem contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij is expert op het gebied van loonbeslag.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies