Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?

Uw incasso verzilveren in klinkende munt

Wij begrijpen dat u voor het vorderen van onbetaalde facturen wilt weten wat het u kost om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Bij De Voordeligste Deurwaarder bent u er niet alleen zeker van dat we de voordeligste van Nederland zijn, omdat we op basis van no cure no pay werken, maar dat we u ook nog eens altijd eerlijk en transparant informeren over de te verwachten kosten.

Wij kunnen uw vordering als gerechtsdeurwaarder op no cure no pay basis incasseren. Daarbij maken wij onderscheid tussen vorderingen bestaande uit onbetaalde facturen die al wel of die nog niet door middel van een gerechtelijke uitspraak zijn vastgesteld.

Vorderingen die nog niet zijn vastgesteld door de rechter kunnen wij als gerechtsdeurwaarder volledig op no cure no pay basis incasseren. Het kost u niets om deze vordering ter incasso aan ons uit handen te geven. Wordt deze vordering onverhoopt door de tegenpartij betwist, dan kunnen wij u helpen om de argumenten juridisch te weerleggen. De tijd die we daar mee bezig zijn, brengen we u dan in rekening.

Wij kunnen u ook bijstaan om een gerechtelijke procedure op te starten.

Gerechtsdeurwaarderskantoren mogen dit wettelijk gezien niet op no cure no pay basis doen. Wel mogen wij u een kostenplafond geven als uw vordering niet wordt betwist en wij uw zaak aan de rechter voorleggen. Zo weet u zeker wat uw maximale investering is. De kosten van deze investering krijgt u volledig terug als de rechter uw vordering toewijst en het ons lukt om uw vordering volledig te incasseren. Wij mogen in dat geval de door ons gemaakte kosten verhalen op de schuldenaar.

Bent u al in bezit van een vonnis of beschikking?

Is uw vonnis of beschikking vastgesteld door een Nederlandse Rechtbank? Dan kunnen wij u helpen om op no cure no pay basis uw vordering te gelden te maken.

Opstartbedrag vanaf € 99,- excl. btw

Van onze beroepsvereniging mogen gerechtsdeurwaarderskantoren niet starten zonder opstartbedrag. Tegen een gering opstartbedrag kunnen wij uw vonnis of beschikking in behandeling nemen en inventariseren wat de verhaalmogelijkheden zijn. Omdat wij als gerechtsdeurwaarderskantoor als het ware op no cure no pay basis werken, blijft uw financiële risico bij ons beperkt, in tegenstelling tot de werkwijze van veel andere gerechtsdeurwaarderskantoren, waar u al snel honderden euro’s kwijt bent om de deurwaarder aan het werk te zetten.

Hebben we succes en lukt het ons om uw vordering te incasseren? Dan berekenen wij u afwikkelingskosten. Deze kosten worden door ieder gerechtsdeurwaarderskantoor in rekening gebracht. Omdat wij van tevoren niet weten hoe lang het totale incassotraject duurt, (denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling) voordat de vordering geheel is betaald, berekenen wij afwikkelingskosten om de ontvangen betalingen en tussentijdse afdrachten voor u te kunnen verwerken.

Wij starten altijd met het betekenen van het vonnis aan veroordeelde. Kan uw schuldenaar niet alles na ontvangst van het vonnis betalen? Dan kan er een betalingsregeling worden afgesproken, of volgen er andere executiemaatregelen. Soms zijn we wel een jaar bezig met incasseren en hebben wij maandelijkse betalingen te verwerken. Vandaar dat gerechtsdeurwaarderskantoren afwikkelingskosten in rekening brengen bij hun opdrachtgever.

Kosten gerechtsdeurwaarder op no cure no pay basis

Bij ons zijn de afwikkelingskosten 10% van het bedrag dat we voor u incasseren, exclusief btw. Hier staat tegenover dat u verder geen enkel kostenrisico loopt wanneer u ons aan het werk zet om op no cure no pay basis uw incasso te vorderen.

Bel of mail ons voor het gunstige opstarttarief (vanaf € 99,-), zodat wij ook u kunnen helpen op basis van no cure no pay uw incasso te verzilveren.

Out of pocket kosten

Het enige voorbehoud dat wij wettelijk gezien moeten maken bij kosten die wij onze opdrachtgever in rekening brengen, zijn de mogelijke out of pocket kosten die wij moeten maken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een slotenmaker om de woning van veroordeelde te betreden om beslag te leggen op de huisraad. Een ander voorbeeld zijn de kosten van een berger om een auto weg te slepen en in gerechtelijke bewaring te stallen. Deze out of pocket kosten mogen gerechtsdeurwaarderskantoren wettelijk gezien niet voorschieten. Dat moet volgens de wet onze opdrachtgever doen. Vanzelfsprekend maken wij deze kosten alleen in overleg met u. We doen dat ook alleen als we verwachten dat de opbrengst bij een eventuele verkoop hoger zal zijn dan de te maken kosten. Deze out of pocket kosten mogen overigens volledig bij veroordeelde in rekening worden gebracht. Bij een succesvolle incassering krijgt u het voorschotbedrag dat u heeft betaald aan out of pocket kosten dan ook in zijn geheel terug.

Meer dan 2.000 klanten gingen je voor

Jo Aretz
Landgraaf

Uitermate tevreden. Vriendelijk contact, inhoudelijk goed op weg geholpen met een voorbeeld dagvaardiging. Nuttige feedback gehad op mijn concept dagvaarding enz enz. Mede hierdoor uiteindelijk mijn recht kunnen halen via de kantonrechter. Uiteindelijk ook door tussenkomst van “de voordeligste deurwaarder” alle bedragen kunnen innen. Jammer dat het zo moet maar fijn dat wij ons recht hebben kunnen halen. Mocht het onverhoopt weer een keer nodig zijn, weet ik bij wie ik hulp ga inroepen. Bij “de voordeligste deurwaarder”.

E. Jansen
Dronten

Om de niet-betaalde aflossing van mijn lening terug te krijgen ben ik bijna elf maanden in de weer geweest met twee advocaten van de tegenpartij. Tegenpartij liet zich bijstaan door zowel een strafrechtadvocaat alsmede door advocaat in burgerlijk procesrecht van het Amsterdamse Advocatenkantoor OSK. Hoewel beide OSK Advocaten in het bezit waren van de notariële akten en de leningsovereenkomst werd mij, in al hun wijsheid, vriendelijk doch dringend verzocht “Op te houden met pesten”. Goede raad bleek echter niet duur nadat ik met de gerechtsdeurwaarder in kontakt kwam. In een prettig gesprek met de heer Taal verzocht hij mij de originele akten op te sturen zodat de heer Zuurman zich er in zou kunnen vastbijten. Nou, dit heeft de tegenpartij geweten. Nadat de heer Zuurman slechts 1x contact had met de tegenpartij werden de betalingsachterstanden + rente van bijna 12 maanden BINNEN VIER DAGEN voldaan en werd het geïncasseerde bedrag dezelfde dag op mijn rekening gestort en hebben beide OSK-advocaten niets meer van zich laten horen. Mijn advies : Schakel geen kostbaar strafrecht- advocatenkantoor en/of incassobureau in maar neem direct contact op met De Voordeligste Deurwaarder.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,5 op basis van 39 recensies