Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?
07-01-2022 Door Geen categorie

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

Veel mensen hebben geen idee wat het verschil is tussen een incassobureau en een deurwaarder. Daarnaast denken veel mensen dat ze eerst een incassobureau moeten inschakelen. Als dat geen betaling oplevert, denken ze dat ze dan pas een deurwaarder mogen inschakelen. Dit is niet juist en er zijn veel verschillen tussen een deurwaarder en incassobureau.

Iedereen mag direct een deurwaarder inschakelen. Daarbij maakt het niet uit of u een zakelijke vordering heeft zoals een onbetaalde factuur, of u particulier bent en iemand geld heeft geleend. Iedereen die nog geld van iemand of een bedrijf tegoed heeft, hoeft niet eerst een incassobureau in te schakelen alvorens een deurwaarder in te mogen schakelen.

Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

Deurwaarder Incassobureau
Kan controleren of uw schuldenaar “een kale kip” is    
Mag 100% op no cure no pay basis werken    
Mag de adres gegevens van uw schuldenaar controleren    
Heeft toegang tot alle overheidsregisters GBA/BRP/RDW/UWV    
Kan het gehele incassotraject behandelen    
Mag een dagvaarding opstellen (niet overhandigen)    
Mag dagvaardingen overhandigen aan gedaagden    
Mag u bijstaan bij een gerechtelijke procedure    
Mag vonnissen van de rechter incasseren    
Heeft verplicht derdengeldrekening voor ontvangen betalingen    
Mag beslag leggen    
Mag ontruimingen uitvoeren    
Mag spullen van de schuldenaar verkopen    
Is beëdigd bij de Rechtbank    
Moet jaarlijks bijscholing en nascholing volgen    

Een incassobureau voelt vaak laagdrempeliger

Veel mensen hebben het idee dat het uit handen geven van een onbetaalde factuur bij een incassobureau laagdrempeliger is, gevoelsmatig zal dit ook zo zijn. Aan de andere kant zijn doorgewinterde schuldenaren meestal niet onder de inruk van een brief of telefoontje afkomstig van een incassobureau. Een incassobureau heeft namelijk geen enkele wettelijke bevoegdheid om schuldenaren te dwingen te betalen. Ze kunnen en mogen daar alleen om verzoeken. Daarom bellen diverse incassobureaus de schuldenaren meerdere keren per dag of week op met de vraag wanneer er betaald gaat worden. Zo wordt de schuldenaar vaak (oneigenlijk) onder druk gezet om te betalen.

Een van de verschillen tussen deurwaarders en incassobureaus is dat deurwaarders een andere manier van werken hebben en zijn daarom daadkrachtiger dan incassobureaus. Deurwaarders schrijven meestal twee brieven en bellen de schuldenaar één keer op. Wanneer dat geen betaling teweeg brengt, starten zij namens de schuldeiser een gerechtelijke procedure. Dan krijgt de schuldenaar de gelegenheid om zijn of haar verhaal tegen de rechter te vertellen en daarna wijst de rechter het vonnis. Dan kan de deurwaarder het vonnis gaan incasseren. Ook dat mag alleen de deurwaarder doen. Incassobureaus hebben die bevoegdheid niet.

Dreigen met beslaglegging

Sommige incassobureaus dreigen wel te pas en te onpas met beslaglegging op de huisraad, op het salaris of de bankrekening van de schuldenaar, maar zij mogen dit nooit uitvoeren. Zij dienen deze zogenoemde ambtelijke handeling altijd door een deurwaarder uit te laten voeren. Het verschil tussen een deurwaarder en incassobureau zit hem dus vooral in deze bevoegdheden. Diverse incassobureaus willen de schuldenaar het idee geven dat ze wel wettelijke bevoegdheden hebben. Daarom presenteren zij op hun website dat ze samenwerken met gerechtsdeurwaarders of staat er in hele kleine lettertjes “i.s.m. deurwaarder X”. Nog steeds geeft deze beschrijving het incassobureau geen enkele wettelijke bevoegdheid en dient deze alleen maar als pressiemiddel om de schuldenaar tot betaling over te laten gaan.

Verschil in toezicht

Deurwaarderskantoren staan onder streng toezicht van het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders. Zij houden toezicht op de deurwaarderskantoren en de individuele deurwaarders. Incassobureaus vallen niet onder een bepaald toezicht en ze zijn vogelvrij. Iedereen is vrij een incassobureau op te richten en in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Gerechtsdeurwaarderskantoren mogen alleen bij Koninklijk besluit worden geopend. Zodoende is er veel toezicht op deurwaarderskantoren, maar helaas niet op incassobureaus.

Tuchtrecht

Deurwaarders vallen onder het tuchtrecht. Wanneer een schuldenaar van mening is dat hij onterecht (incasso)kosten in rekening gebracht heeft gekregen of het niet eens is met een bepaalde beslaglegging, kan hij daar de deurwaarder tuchtrechtelijk op aanspreken en dient de deurwaarder zich te verantwoorden voor de tuchtkamer. Incassobureaus kennen geen wettelijke klachtenregeling en zijn niet verplicht die een te hebben.

Derdengeldrekening

Ook gelden die worden overgemaakt naar een deurwaarder zijn in betere handen dan bij een incassobureau. Deurwaarders hebben altijd een derdengeldrekening. Ook wel een kwaliteitsrekening genoemd. Deze rekening is veilig om gelden te ontvangen en vallen buiten een eventueel faillissement van het deurwaarderskantoor. Het verschil met incassobureaus die zo’n derdengeldrekening niet hebben, is dat de gelden de boedel in gaan en daardoor staat de schuldeiser vaak met lege handen en heeft zodoende geen geld, terwijl de schuldenaar wel betaald heeft.

Schuldeisers doen er verstandig aan als zij door een incassobureau hun onbetaalde facturen laten incasseren, vooraf te controleren of het incassobureau een derdengeldrekening heeft. Is die niet aanwezig, zoek dan een ander incassobureau of laat uw factuur incasseren door de deurwaarder. Als er dan een betaling wordt verricht door de schuldenaar, krijgt de schuldeiser altijd zijn geld.

Teveel (incasso)kosten

Sommige incassobureaus rekenen de schuldenaar ook te veel (incasso) kosten door. Zo zijn er incassobureaus die de schuldenaar dossierkosten alsmede incassokosten en administratiekosten in rekening brengen. Dit is allemaal wettelijk gezien niet toegestaan.

Het enige dat in rekening gebracht mag worden zijn de incassokosten. De incassokosten zijn minimaal € 40,- of 15% over de eerste € 2.500,-. Tussen de € 2.500 en € 5.000,- is het 10% en zo loopt het percentage steeds terug, naarmate het bedrag oploopt. Let op, er mag dus slechts één keer kosten in rekening gebracht worden, niet twee of meerdere keren. Om te voorkomen dat uw klanten oneigenlijke kosten in rekening gebracht krijgen, is het verstandig een deurwaarder uw onbetaalde facturen te laten incasseren. Deurwaarders zullen de schuldenaar nooit meer dan de wettelijke (of vastgelegde contractuele) kosten in rekening brengen. Dit gebeurt (helaas) wel vaak bij incassobureaus.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies