Hoe schrijf ik zelf een goede dagvaarding (voorbeeld)?
02-01-2019 Dagvaarding

Hoe schrijf ik zelf een goede dagvaarding (voorbeeld)?

Bent u op zoek naar een voorbeeld dagvaarding om zelf op te stellen? De Voordeligste Deurwaarder biedt u gratis een voorbeeld dagvaarding aan, waarmee u zonder advocaat zelf bij de kantonrechter kunt procederen. Stap voor stap leggen we u uit wat er in de dagvaarding moet komen te staan. Heeft u uw dagvaarding opgesteld? Dan kunnen wij deze voor u betekenen, oftewel officieel overhandigen aan de gedaagde partij.

De betekenis van dagvaarding

De betekenis van dagvaarding: een schriftelijke uitnodiging of oproep om te verschijnen/reageren op een vordering door middel van een gerechtelijke procedure. In een dagvaarding staat wat de eisende partij eist en waarom. Bijvoorbeeld een bedrag van € 5000,- voor facturen die niet betaald zijn. In de meeste gevallen gaat het om niet betaalde rekeningen, achterstallige huursommen, een verstrekte geldlening die maar niet wordt terugbetaald of internetbestellingen die al wel zijn betaald en maar niet worden geleverd.

Voorwaarden om zelf te procederen zonder advocaat

In veel zaken is het mogelijk om te procederen zonder advocaat, bij de kantonrechter. Denk bijvoorbeeld aan onbetaalde facturen, salaris dat niet op tijd wordt betaald of een huurrechtgeschil. Om te procederen zonder advocaat moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Uw vordering moet lager zijn dan € 25.000,- ;
 • De schuldenaar (gedaagde) is woonachtig of gevestigd in Nederland;
 • De gedaagde (natuurlijke) persoon is 18 jaar of ouder;
 • De gedaagde persoon moet nog in leven zijn.

Een voorbeeld dagvaarding

In een dagvaarding wordt heel specifiek op de eis ingegaan waarom u veroordeling van de schuldenaar eist. Het is van belang dat alle feiten, inclusief de bijbehorende producties (bijlagen) op de juiste manier worden beschreven. Ook moet een dagvaarding aan een aantal formele eisen voldoen. Voldoet uw dagvaarding daar niet aan? Dan wordt uw dagvaarding nietig verklaard en wordt uw eis op vormfouten afgewezen.

Om ervoor te zorgen dat uw dagvaarding aan de juiste eisen voldoet, hebben wij een voorbeeld dagvaarding samengesteld.

Klik hier voor een voorbeeld dagvaarding

Inhoud dagvaarding

Wanneer u onze voorbeeld dagvaarding opent, ziet u 10 genummerde invulvelden. Hieronder zetten we voor u uiteen wat u puntsgewijs dient in te vullen.

 1. Naam eisende partij
  Vermeld altijd al uw volledige voornamen en achternaam. ( Wilt u namens uw bedrijf de dagvaarding opstellen, vermeld dan uw volledige bedrijfsnaam)
 2. Woonplaats eisende partij
  Is de woonplaats geen zelfstandige gemeente? Vermeld dan ook de naam van de gemeente. (bijvoorbeeld, Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch)
 3. Gegevens gedaagde partij
  Vermeld altijd de volledige voornamen, achternaam, geboortedatum (indien bekend) en het woon- of vestigingsadres van de gedaagde partij. Vervolgens is het belangrijk om te bepalen bij welke rechtbank de zaak in behandeling genomen kan worden. Op de website van Rechtspraak ziet u de verschillende rechtbanken. In de regel is de rechter van de woonplaats van de gedaagde partij bevoegd. Er zijn uitzonderingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij huurzaken, dan geldt altijd de plaats waar het huis staat. Of wanneer u als particulier gaat procederen tegen een bedrijf. Dan mag u kiezen voor de (dichtstbijzijnde) rechtbank waar u woonachtig bent.
 4. Datum van de zitting
  De zittingsdatum wordt door De Voordeligste Deurwaarder ingevuld.
 5. Tijdstip van de rolzitting
  Het tijdstip wordt door De Voordeligste Deurwaarder ingevuld.
 6. Naam rechtbank en zittingslocatie
 7. Het adres van de betreffende zittingslocatie
 8. Het postadres van de betreffende zittingslocatie
 9. Meerdere personen dagvaarden?
  Wenst u meerdere personen te dagvaarden? Dan dient u de volgende aanzegging in de dagvaarding op te nemen:
  Dat indien tenminste één van de gedaagden in het geding verschijnt, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.
 10. Achternaam eisende partij

Hierna volgen de feiten en de bijbehorende producties. Elke e-mail, de verstuurde of ontvangen sms/Whatsappjes of iedere brief is een aparte productie/bewijsstuk.

Dagvaarding opgesteld?

Heeft u de dagvaarding opgesteld? Stuur deze dan per e-mail in een Wordbestand naar ons toe en stuur uw producties/bewijsstukken in één PDF bestand mee. Als wij uw e-mail met de door u opgestelde dagvaardingen hebben ontvangen, sturen wij u altijd een bevestiging van ontvangst plus onze nota. Hierna controleren wij uw dagvaarding altijd op nietigheden, zodat u zeker weet dat u een correcte dagvaarding heeft. De zittingsdatum vullen wij voor u in. Tenslotte betekenen we de dagvaarding binnen één week bij uw gedaagde partij. De zittingsdatum is vervolgens één of twee weken later.

Na betekening van uw dagvaarding wordt u door onze deurwaarder gebeld, zodat u weet dat uw dagvaarding is uitgereikt aan de gedaagde partij. Vervolgens scannen wij uw uitgebrachte en door de deurwaarder ondertekende dagvaarding voor u in (exclusief de producties) en ontvangt u de betekende dagvaarding alvast per e-mail. De originele ondertekende dagvaarding versturen wij per post naar u toe. Het is belangrijk dat u deze ondertekende versie dan, inclusief de bijbehorende producties, naar de rechtbank stuurt of zelf langs brengt bij de griffie van de rechtbank. Vier dagen voor de zitting moet de dagvaarding door de rechtbank ontvangen zijn, anders heeft de rechter onvoldoende tijd om kennis te nemen van uw geschil en zich voor te bereiden.

Onze service

Wij controleren niet vanzelfsprekend de reden waarom u uw zaak aan de rechter wilt voorleggen. We controleren alleen de formele gegevens in uw dagvaarding. Hierdoor weet u dat u bij de juiste rechter en rechtbank gaat procederen op de juiste dag en het juiste tijdstip. Vanzelfsprekend vragen we aan de rechter ook om u een financiële vergoeding toe te wijzen als compensatie voor de tijd die u besteed hebt aan het opstellen van de dagvaarding. Dat is onze service voor u.

Heeft u moeite met het inhoudelijk opstellen van de dagvaarding of wilt u graag een inhoudelijke juridische controle? Dan kan De Voordeligste Deurwaarder u daarbij helpen. Wij helpen u juridisch te beargumenteren waarom u vindt dat uw schuldenaar veroordeeld moet worden. We helpen u bijvoorbeeld uw dagvaarding te finetunen of uw argumentatie door middel van jurisprudentie of wetsartikelen te onderbouwen. De kosten hiervoor zijn
€ 99,- per uur, exclusief btw. De meeste dagvaardingen kunnen wij binnen één uur juridische corrigeren, aanvullen en met jurisprudentie onderbouwen. Wij helpen u graag.

De kosten voor het uitbrengen van een dagvaarding

De kosten voor een dagvaarding bestaan uit de volgende onderdelen en kosten (ex btw):

 • Het uitbrengen/betekenen dagvaarding door deurwaarder kost: € 81,83.
 • Legeskosten voor de gemeentelijke basisadministratie: € 1,69. We kijken altijd in de gemeentelijke basisadministratie om er zeker van te zijn dat we op het juiste adres zijn om de betrokkene uit te nodigen voor de gerechtelijke procedure.
 • Eventuele controle bij de KvK: € 4,57.
 • Raadpleging Digitaal Beslag Register: € 1,66.
 • Verplichte wettelijke bijdrage voor Toezicht & Tuchtrecht van Gerechtsdeurwaarders € 0,78 .
 • Eventuele inhoudelijke juridische controle: € 99,- per uur.

Wij wensen u veel succes met uw gerechtelijke procedure. Als u wint en de veroordeelde partij betaalt niet, dan kunnen wij het vonnis voor u ten uitvoer leggen op no cure no pay basis met een opstarttarief van € 99,- en 10% afwikkelingskosten. Vanzelfsprekend verhalen we dan ook de kosten die u heeft gemaakt bij het betekenen van de dagvaarding op de veroordeelde partij.

Wij scoren gemiddeld een 9,4 op basis van 21 recensies