Zo tref je een betalingsregeling als ondernemer
28-05-2021 Door Geen categorie

Zo tref je een betalingsregeling als ondernemer

Iedere ondernemer maakt het wel eens mee dat een van zijn klanten een factuur niet of niet tijdig kan betalen. Indien een klant vervolgens vraagt om een betalingsregeling te treffen, dan is het belangrijk dat u hierover duidelijke afspraken maakt met uw klant. U bent als schuldeiser/ondernemer niet verplicht om akkoord te gaan met een betalingsregeling of betalingsvoorstel van uw klant!

Betalingsregeling ondernemer

Want een betalingsregeling treffen als ondernemer is niet zonder risico’s. U spreekt immers af met uw klant dat hij het geld waar u recht op heeft later (en vaak) in meerdere termijnen mag betalen. Daardoor blijft u in onzekerheid tot het hele bedrag alsnog is betaald. Helaas blijkt in de dagelijkse praktijk dat een betalingsregeling maar sporadisch effect heeft. In veel gevallen wordt ook na het treffen van een betalingsregeling de factuur niet volledig betaald.

Betalingsregeling is een vaststellingsovereenkomst

In juridische zin is een betalingsregeling een vaststellingsovereenkomst tussen de schuldeiser en schuldenaar, waarin afspraken worden vastgelegd over de hoogte van de schuld en hoe en wanneer deze wordt terugbetaald. Vaak wordt daarbij gewerkt met termijnbetalingen en vervaldata. Ook wordt in de overeenkomst vastgelegd wat er gebeurt als de betalingsregeling niet wordt nagekomen.

Betalingsregeling aanvragen

Op het moment dat u als ondernemer een betalingsregeling wilt treffen met een klant is het goed om u te realiseren dat deze partij mogelijk ook betaalachterstanden heeft bij anderen en dat meerdere betaalregelingen elkaar soms enorm in de weg kunnen zitten.

U bent overigens niet verplicht om een betalingsregeling te treffen met uw klanten. Nergens in de Wet staat dat u hiertoe verplicht kan worden. Het verstrekken van een betalingsregeling is dan ook een gunst van u naar uw klant toe!

Verzoeken van schuldenaren om een betalingsregeling te treffen, worden dan ook lang niet altijd gehonoreerd. Een belangrijke reden om een verzoek niet in te willigen kan bijvoorbeeld zijn dat een eerdere betalingsregeling niet correct/ tijdig is nagekomen. Het is verstandig om alleen een betalingsregeling af te spreken indien u het risico op wanbetaling kunt dragen of er op vertrouwt dat uw klant echt gaat betalen, maar het tijdelijk niet kan.

5 Tips voor het treffen van een betalingsregeling

Hieronder leest u 5 tips voor het treffen van een betalingsregeling met uw klanten:

 1. Sluit alleen een betalingsregeling af als u gelooft in de kredietwaardigheid van uw klant. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een schuldenaar een betalingsregeling voorstelt om tijd te rekken.
 2. Leg de betalingsregeling altijd schriftelijk vast, zodat u er later op terug kunt komen en er geen discussie bestaat over wat precies is afgesproken. Spreek daarbij duidelijk de voorwaarden van de betalingsregeling af. Zoals bijvoorbeeld; In hoeveel termijnen wordt het bedrag betaald? Hoe groot zijn die termijnen precies? Wordt de wettelijke handelsrente berekend of komt u zelf een rentepercentage overeen?
 3. Zet daarnaast op papier dat bij wanbetaling van één termijn het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt. Doet u dat niet, dan kunt u bij een incassoprocedure (in beginsel) telkens slechts alleen het achterstallige deel opeisen en niet de gehele vordering.
 4. Maak bij uitblijven van betaling aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten en minimaal de wettelijke handelsrente.
 5. Spreek met u zelf af dat indien één betalingstermijnen niet correct wordt nagekomen, u de vordering terstond uit handen geeft aan een gerechtsdeurwaarder. Anders blijft u vermoedelijk “trekken aan een dood paard”.

Betalingsregeling naar draagkracht

Om een reële betalingsregeling te kunnen treffen, is in veel gevallen inzage nodig in de financiële situatie van de schuldenaar. Daarbij is het van belang dat de termijnbetalingen passen in het budget van de schuldenaar. Dit geldt niet alleen voor ondernemers die nog geld tegoed hebben van andere bedrijven, maar zeker ook voor verhuurders, verzekeraars, energieleveranciers en telecomaanbieders, die regelmatig te maken krijgen met betaalachterstanden bij hun klanten.

Deurwaarder betalingsregeling

Indien het u niet lukt om zelf een betalingsregeling te treffen, dan kunt u de vordering uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder. De afspraken die een gerechtsdeurwaarder maakt met een schuldeiser, kunnen per opdrachtgever verschillen. Grotere partijen als verhuurders en energieleveranciers geven hen vaak meer ruimte en tijd om betalingsregelingen af te spreken met klanten. Deze partijen zijn voor de continuïteit van hun bedrijf meestal niet direct afhankelijk van betaling van de vordering. MKB-ondernemers willen hun vorderingen daarentegen in de meeste gevallen wél zo snel mogelijk geïnd krijgen. Deze ondernemers zijn voor hun voortbestaan vaak sterk afhankelijk van een vlotte betaling door hun debiteuren.

De deurwaarder kan u helpen met uw betalingsregeling!

De gerechtsdeurwaarder kan u helpen als uw schuldenaar zijn betalingsregeling met u niet correct nakomt. De deurwaarder kan via een sommatie-exploot uw schuldenaar sommeren het volledige openstaande bedrag te betalen. Dit mag de deurwaarder niet alleen op het bedrijfsadres van uw schuldenaar doen, maar ook op zijn privé adres. Dit kan helpen om uw vordering sneller betaald te krijgen.

Mocht dit onverhoopt niet tot betaling leiden, dan kan er voor worden gekozen om het incassotraject door de deurwaarder te laten vervolgen.

Wellicht lukt het de deurwaarder wél om uw schuldenaar zijn betalingsregeling correct te laten nakomen.

U kunt de incassofase ook overslaan en direct overgaan tot dagvaarding. Kijk hier hoe u zelf vrij eenvoudig zelf een dagvaarding kan opstellen.

De gerechtsdeurwaarder heeft onder meer de bevoegdheid om dagvaardingen te overhandigen aan uw schuldenaar, beslag te leggen, ontruimingen en gedwongen verkopen te doen. De gerechtsdeurwaarder heeft dus diverse juridische dwangmaatregelen achter de hand om betaling af te dwingen.

Betalingsregeling afdwingen! Vriendelijk of juist dwingend?

De meeste gerechtsdeurwaarders kunnen worden ingeschakeld door schuldeisers om hen te adviseren over het incasseren van schulden als de betalingsregeling onverhoopt niet correct wordt nagekomen. Vaak krijgt de deurwaarder een mandaat van schuldeisers om betalingsregelingen af te spreken (binnen de met de schuldeiser afgesproken kaders).

Veel gerechtsdeurwaarders maken onderscheid als er een gerechtelijke uitspraak is gewezen, of dat er nog helemaal geen gerechtelijke procedure is gevoerd.

Is de gerechtelijke procedure nog niet gevoerd? Dan kan een betalingsregeling een voordelige oplossing zijn voor zowel schuldeiser als schuldenaar.

Is er wél een gerechtelijke uitspraak? Dan mag de deurwaarder beslag leggen op het vermogen, inkomen én alle bezittingen van de schuldenaar. Het zal dan de schuldenaar zijn die met een goed onderbouwd betalingsvoorstel moet komen om beslaglegging (en de bijbehorende kosten) te voorkomen.

Vragen over een betalingsregeling voor ondernemers?

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Bel naar 073-203 22 22 of mail naar sales@devoordeligstedeurwaarder.nl. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman denkt graag met u mee of en onder welke voorwaarden u er verstandig aan doet wel of geen betalingsregeling overeen te komen met uw schuldenaar.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies