Wat is een kort geding?
03-02-2022 Door Kort geding

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een gerechtelijke procedure die met spoed kan worden opgestart bij de rechtbank. De rechter zal dan op zeer korte termijn de betrokken partijen horen en een vonnis als voorlopige voorziening wijzen over het geschil dat partijen verdeeld houdt. Wanneer u zeer snel een beslissing van de rechter nodig heeft, is een kort geding of spoedprocedure bij de rechtbank de beste oplossing voor u. Het grote voordeel van een kort geding is dat er geen uitstel wordt verleend. Bij een normale gerechtelijke procedure kan er tot twee maal uitstel worden gevraagd van telkens 4 weken. Dat is bij een kort geding procedure niet mogelijk. Een kort geding zitting wordt zodoende altijd op korte termijn  gehouden op de datum en het tijdstip dat de rechtbank heeft bepaald.

Kort geding betekenis

De betekenis van een kort geding procedure is groot. Weliswaar mag de rechter in een kort geding geen rechtstoestand wijzigen, maar de uitspraak van de rechter in kort geding kan tot grote financiële of emotionele consequenties leiden. Zo kan de rechter in kort geding geen huurovereenkomst beëindigen. De rechter mag wel in kort geding beslissen dat de huurder binnen 14 dagen uit de woning moet vertrekken als er een huurachterstand is ontstaan van meer dan drie maanden of wanneer er sprake is van ernstige overlast. Na de kort geding procedure dient dan vaak nog een bodemprocedure opgestart te worden om de huurovereenkomst formeel te laten beëindigen. Dit kan achterwege blijven als de gedaagde partij berust in de uitspraak van de kort gedingrechter.

Kan ik zelf een kort geding opstarten?

Ja u mag zelf een kort geding procedure opstarten zonder advocaat. Er zijn eigenlijk twee spelregels die u in acht dient te nemen. De eerste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. De tweede voorwaarde is dat uw geschil door een Kantonrechter mag worden behandeld. Daarvoor dient u zich af te vragen dat wanneer het om een regulier geschil zou gaan, dus zonder spoedeisend belang, of uw zaak dan ook door de Kantonrechter zou worden behandeld.

Bijna alle financiële geschillen onder de € 25.000,- alsmede alle consumenten aankopen bij een winkel of webshop en alle huurgeschillen (ongeacht het bedrag), mogen door de Kantonrechter worden behandeld.

Lees ook: Hoe kan ik een kort geding aanspannen?

Hoe u zelf een Kort Geding opstart

Hoe u zelf een Kort Geding opstart

Wanneer kan een kort geding plaatsvinden?

Een kort geding procedure kan op iedere dag en ieder uur plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het spoedeisende karakter. Voor zeer belangrijke geschillen waarin grote (maatschappelijke) belangen spelen, denk bijvoorbeeld aan een staking op Schiphol, bij de politie, of in het dreigende faillissement van een grote bank, kan de rechter zelfs in het weekend en in de avonduren besluiten tot een zitting, als daarom door één van de partijen wordt verzocht.

Kosten kort geding

De kosten van een kort geding zijn drieledig. De rechtbank berekent u minimaal € 86,- griffierechten voor de inhoudelijke behandeling van uw kort geding. De gerechtsdeurwaarder berekent u ambtelijke- en legeskosten om uw kort geding dagvaarding te betekenen. Daarnaast kan het zijn dat u juridische ondersteuning nodig heeft om de grondslag van uw vordering én het spoedeisende belang, goed in de kort geding dagvaarding te beschrijven. Hiervoor kunt u een gerechtsdeurwaarder, jurist of advocaat inschakelen. Dit is echter niet verplicht, maar vaak wel verstandig om te doen.

Lees ook: Wat zijn de kosten van een kort geding?

Packagedeal Kort Geding Procedure

De Voordeligste Deurwaarder kan u helpen met het opstarten van een kort geding procedure. Daarvoor hebben wij een “packagedeal” samengesteld, inclusief gratis voorbeeld kort geding dagvaarding. Vanaf € 495,- inclusief btw helpen wij u om uw kort geding procedure op te starten en uw kort geding dagvaarding te schrijven. Het bedrag van € 495,- is exclusief de griffierechten, waar u van de Rechtbank een aparte nota van zal gaan krijgen.

Lees ook: Hoe verloopt een kort geding procedure?

LET OP! ZEER BELANGRIJK!

De veroordeelde partij in de uitspraak van het kort geding vonnis is pas verplicht om aan de uitspraak te voldoen, nadat de gerechtsdeurwaarder het kort geding vonnis officieel aan hem heeft overhandigd. Eventueel genoemde termijnen, betalingsverplichtingen of acties gaan zodoende pas in als de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde partij daarvan officieel in kennis heeft gesteld.

Lees ook: Wat is de wettelijke dagvaardingstermijn van een kort geding?

Het toesturen van het kort geding vonnis aan de veroordeelde partij door de rechtbank, een advocaat of u zelf, met het verzoek te voldoen aan de kort geding uitspraak, heeft zodoende geen enkele juridische (officiële) status of werking.

Pas na betekening van het kort geding vonnis door de gerechtsdeurwaarder krijgt het vonnis zijn waarde en kan betaling bij niet nakoming worden afgedwongen door bijvoorbeeld beslaglegging of andere ambtelijke handelingen. De gerechtsdeurwaarder zal daarvoor de eisende partij (u) apart kosten in rekening brengen, die vervolgens (deels) op de veroordeelde partij mogen worden verhaald.

Lees ook: Wat gebeurt er na een uitspraak kort geding?

Heeft u vragen over een kort geding?

Indien u zelf een kort geding wil opstarten, heeft gewonnen of wanneer u bent opgeroepen om in een kort geding te moeten verschijnen, kunnen wij u van juridisch advies voorzien. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman heeft veel ervaring met kort geding procedures en kan u van helder en praktisch advies voorzien.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies