Wat zijn de kosten van een kort geding?
03-02-2022 Door Kort geding

Wat zijn de kosten van een kort geding?

De kosten van een kort geding zijn drieledig. De rechtbank berekent u minimaal € 86,- griffierechten voor de inhoudelijke behandeling van uw kort geding. De gerechtsdeurwaarder berekent u ambtelijke- én legeskosten om uw kort geding dagvaarding te betekenen. Daarnaast kan het zijn dat u juridische ondersteuning nodig heeft om de grondslag van uw vordering goed in de kort geding dagvaarding te beschrijven of om u bij te staan tijdens het kort geding. Het is niet altijd verplicht om bij een kort geding procedure een advocaat in te schakelen. Gaat u uw kort geding bij de Kantonrechter voeren? Dan heeft u geen advocaat nodig. Hiervoor kunt u ook een gerechtsdeurwaarder of jurist inschakelen. Dit is echter niet verplicht, maar vaak wel verstandig om te overwegen.

€ 495,- incl. btw “Packagedeal” van de Voordeligste Deurwaarder (exclusief griffierechten)

Wilt u een kort geding procedure opstarten en leent uw zaak zich om door de Kantonrechter behandeld te worden? Dan kunt u kiezen voor onze packagedeal van € 495,- inclusief btw.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, vragen wij voor u na het eventueel corrigeren van uw kort geding dagvaarding, een tijdslot aan bij de griffie van de rechtbank waar uw zaak moet gaan dienen. Dan heeft u geen omkijken waar, wanneer en hoe laat uw kort geding procedure van start gaat. Wij vullen ook voor u de benodigde formulieren van de rechtbank in. Dan is de kans het grootst dat de griffier van de rechtbank een tijdslot voor u vrijgeeft.

Kiest u voor de Packagedeal van € 495,-? Dan doen wij het volgende voor u:

 1. De door u te betalen kosten aan ons, proberen wij bij de rechter voor u vergoed te krijgen.
 2. Controle op juistheid van adresgegevens van gedaagde.
 3. Gedaagde personen worden door ons financieel gescreend. Dit vergroot de kans op inning.
 4. De juiste rechtbank, de zittingslocatie en zittingstijd worden voor u aangevraagd bij de griffie van de rechtbank en vermelden wij in uw kort geding dagvaarding.
 5. Wij vullen alle formulieren van de rechtbank voor u in.
 6. Onze deurwaarder overhandigt uw kort geding dagvaarding aan de gedaagde partij. (Dit is wettelijk verplicht)
 7. Onze deurwaarder neemt telefonisch contact met u op zodra uw kort geding dagvaarding is betekend.
 8. U krijgt een scan van de door ons uitgebrachte kort geding dagvaarding per e-mail.
 9. U ontvangt per post van ons de originele uitgebrachte kort geding dagvaarding met instructies hoe u deze tijdig aan de griffier van de rechtbank kunt overhandigen.
 10. U ontvangt van de griffier van de Rechtbank (zodra de rechtbank uw betekende kort geding dagvaarding heeft ontvangen) een nota voor de door u te betalen griffierechten.

Controle op financiële haalbaarheid vóór uitbrengen kort geding dagvaarding

Wij als officieel geregistreerd gerechtsdeurwaarderskantoor, zijn als enige instantie bevoegd om in het “Digitaal Beslag Register” te controleren of uw gedaagde partij al schulden heeft bij andere gerechtsdeurwaarderskantoren. Indien wij signaleren dat uw gedaagde partij “een kale kip” is, dan heeft het geen zin om een gerechtelijke procedure in kort geding op te starten en uw kort geding dagvaarding uit te brengen. Van een “kale kip” kun je immers geen veren plukken. Wij behoeden u in dat geval voor te maken (proces) kosten en besparen u tijd, kosten en energie. In een dergelijk geval, overleggen wij altijd eerst met u. Pas na uw instemming sluiten wij uw dossier. Wij berekenen u dan € 99,95 inclusief btw, in plaats van de gehele kosten voor deze “package deal”.

Juridische Ondersteuning & Meer Zekerheid (tegen extra betaling)

Indien u (nog) twijfels heeft over de inhoudelijke argumenten én het spoedeisende belang dat u heeft beschreven in uw kort geding dagvaarding, kunnen wij u helpen om uw kort geding dagvaarding juridisch te finetunen. De grondslag van uw vordering alsmede het spoedeisende belang zal dan door ons worden benadrukt en indien nodig worden aangevuld met jurisprudentie.

Op uw verzoek en in overleg kunnen wij deze juridische service (tegen extra betaling) aanbieden. Per half uur berekenen wij u € 80,47 inclusief btw om uw kort geding dagvaarding inhoudelijk te verbeteren.

Vaak lukt het ons om binnen drie uur uw kort geding dagvaarding juridisch te finetunen. Soms hebben wij daar wat minder en soms wat meer tijd voor nodig. Op basis van de informatie die u ons aanlevert, geven wij u vooraf een indicatie over de tijd die wij maximaal denken nodig te hebben om uw kort geding dagvaarding inhoudelijk te verbeteren.

Zo weet u zeker dat uw kort geding dagvaarding juridisch gezien correct is. Dat wil niet zeggen dat we garanderen dat de rechter uw vordering in het kort geding toewijst, maar u weet wel zeker dat u de rechter een correcte kort geding dagvaarding aanbiedt, waarin uw eis én het spoedeisend belang glashelder en juridisch goed onderbouwd wordt beschreven.

Worden al mijn kosten op de wederpartij verhaald?

Het is op voorhand niet te zeggen of 100% van de door u gemaakte kosten verhaald mogen worden op de veroordeelde partij. De rechter heeft de vrijheid om de werkelijk door u gemaakte kosten bij de veroordeelde partij in rekening te brengen. Dit zal afhangen welke kosten u noodzakelijkerwijs heeft moeten maken en hoe hoog deze zijn uitgevallen. Meestal wordt in een kort geding procedure maar een deel van de werkelijk gemaakte kosten toebedeeld aan de veroordeelde partij. Zodoende kost het u bijna altijd “een eigen bijdrage” om een kort geding procedure op te starten. De ambtelijke deurwaarderskosten, griffierechten en het salaris gemachtigde worden bijna altijd bij de veroordeelde partij in rekening gebracht. U moet deze kosten echter wel eerst zelf betalen, voordat de rechter ze kan toewijzen aan de veroordeelde partij.

Welke kosten kom ik na uitspraak kort geding tegen?

Nadat u het kort geding heeft gewonnen, is het niet vanzelfsprekend dat de veroordeelde partij “vrijwillig” alles zal betalen waartoe zij is veroordeeld. Het vonnis hoeft pas nagekomen te worden nadat de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend aan de veroordeelde partij én “bevel” heeft gedaan om aan de inhoud van het vonnis te voldoen.

De deurwaarder zal u hier apart kosten voor in rekening brengen. Het kan zijn dat het alleen nodig is om het vonnis aan de veroordeelde partij te betekenen en dat daarna geen (ambtelijke) acties meer nodig zijn. Wanneer de veroordeelde partij niet doet na betekening waartoe het is veroordeeld, mag en kan de gerechtsdeurwaarder dwangmaatregelen toepassen.

Voorbeelden van deze dwangmaatregelen zijn beslaglegging op de banktegoeden of op het salaris, ontruiming van de woning of het letterlijk terughalen van roerende zaken, zoals auto’s, schilderijen of kunstobjecten. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk waartoe de veroordeelde partij in kort geding is veroordeeld.

Afhankelijk van welke acties de gerechtsdeurwaarder moet ondernemen, zal hij u als opdrachtgever kosten in rekening brengen. Daarnaast zal de gerechtsdeurwaarder ook de veroordeelde partij kosten in rekening brengen.

Wettelijke BTAG kosten en Opdrachtgeverskosten

De kosten die de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde partij in rekening zal brengen zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. De kosten die de gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever in rekening brengt is niet wettelijk vastgelegd. De gerechtsdeurwaarder en opdrachtgever kunnen zodoende “onderhandelen” over de vergoeding die de gerechtsdeurwaarder in rekening zal brengen bij zijn opdrachtgever.

NO CURE NO PAY, Na uitspraak kort geding?

Gerechtsdeurwaarders mogen wettelijk gezien niet op No Cure No Pay basis werken. Zij mogen u wel een “packagedeal” aanbieden of opstartkosten in rekening brengen. Zij werken dan als het ware op no cure no pay basis om uw kort geding uitspraak te incasseren. Als het niet direct om een financieel belang gaat, maar bijvoorbeeld alleen om het ontruimen van een woning of het terughalen van een auto, dan kan de gerechtsdeurwaarder u daarvoor een vast tarief aanbieden. De Voordeligste Deurwaarder hanteert een tarief vanaf € 199,- exclusief btw opstartkosten bij het incasseren van geldbedragen voor een kort geding vonnis. Bij een succesvolle incassering worden u dan ook 10% exclusief btw afwikkelingskosten in rekening gebracht over het bedrag dat wij voor u incasseren. Deze “afwikkelingsfee” wordt dan ingehouden op de afdracht van de geïncasseerde gelden naar u toe.

Vragen over de kosten van uw Kort Geding?

Wanneer u na het lezen van deze blog nog vragen heeft over de kosten van een kort geding procedure of een kort geding dagvaarding, neem dan contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij heeft deze blog geschreven en weet precies met welke kosten u rekening dient te houden bij het opstarten van uw kort geding.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies