Hoe verloopt een kort geding procedure?
03-02-2022 Door Kort geding

Hoe verloopt een kort geding procedure?

Als u een spoedeisend belang heeft en niet maanden, maar slechts een paar weken wil wachten op een gerechtelijke uitspraak, dan is een kort geding procedure voor u dé oplossing. De aanvraag voor een kort geding procedure verloopt via de griffie van de rechtbank. U mag zelf een kort geding voeren bij de kantonrechter. Dan is het niet verplicht om gebruik te maken van een advocaat. Het is wel verplicht om gebruik te maken van een gerechtsdeurwaarder om uw dagvaarding te overhandigen aan de gedaagde partij. De gerechtsdeurwaarder zal de gedaagde partij oproepen om op de kort geding zitting te verschijnen. Er wordt geen uitstel verleend zonder uw toestemming. Meestal is de zitting binnen een termijn van drie weken. Vaak volgt het kort geding vonnis binnen twee weken na de zitting.

Hoe u zelf een Kort Geding opstart

Hoe u zelf een Kort Geding opstart

Hoe lang duurt een kort geding procedure?

Vanzelfsprekend wil niemand maanden wachten op een gerechtelijke uitspraak. Vandaar dat alleen écht spoedeisende geschillen kunnen worden behandeld via een kort geding procedure. Wat écht spoed heeft bepaalt de griffie van de rechtbank. Daar moet namelijk een tijdslot worden aangevraagd. De griffie zal u -om te bepalen of uw geschil zich leent voor een kort geding procedure- vragen om een concept kort geding dagvaarding per e-mail naar hen toe te sturen. Aan de hand van uw ingestuurde concept kort geding dagvaarding, bepaalt de griffie of u een tijdslot krijgt. Afhankelijk van het spoedeisende belang kan de griffier besluiten om de zitting één dag later te laten starten of pas over drie weken.

Hoe lang duurt een kort geding zitting?

Voor de kort geding zitting zelf wordt vaak 60 tot 90 minuten uitgetrokken. Echter duren sommige kort geding zaken langer. Het komt zelden voor dat de rechter na 60 of 90 minuten aangeeft dat de tijd op is. De kort geding rechter zal altijd proberen om binnen de gereserveerde tijd partijen nader tot elkaar te brengen, of besluiten dat er vonnis moet worden gewezen.

Wanneer komt de uitspraak/vonnis in kort geding?

Meestal volgt het kort geding vonnis binnen twee weken na de zittingsdatum, in plaats van zes weken, wat gebruikelijk is bij de Rechtspraak. In echt spoedeisende zaken kan en mag de rechter vanzelfsprekend ook direct vonnis wijzen, of bijvoorbeeld een dag later.

Uitstel niet vanzelfsprekend bij kort geding procedure

Het grote voordeel van een kort geding procedure is dat u zeker weet dat als u een tijdslot krijgt, uw kort geding ook daadwerkelijk op die dag en tijd zal plaatsvinden. Uitstel wordt namelijk niet vanzelfsprekend aan de gedaagde partij gegeven. Alleen met uw toestemming kan er uitstel worden verleend aan de gedaagde partij. Dat is het grote verschil met een reguliere gerechtelijke procedure. Daar wordt zonder problemen tot twee keer vier weken uitstel gegeven. Is de gedaagde partij verhinderd of komt deze niet opdagen bij de kort geding zitting? Dan riskeert de gedaagde partij veroordeeld te worden zoals dit is gevraagd en beschreven in de kort geding dagvaarding.

Nadelen van een kort geding procedure

Het grote nadeel van een kort geding procedure is dat de kort geding rechter geen rechtstoestand mag wijzigen. De kort geding rechter mag bijvoorbeeld geen (huur of arbeids) overeenkomst beëindigen of afdwingen. Uiteraard kan de rechter wel iemand veroordelen om te betalen, weer aan het werk te gaan, of om bijvoorbeeld uw woning te verlaten als er sprake is van ernstige overlast. Er zal dan in een reguliere bodemprocedure ontbinding van de huur- of arbeidsovereenkomst gevorderd moeten worden, als een van de partijen niet kan of wil berusten in de uitspraak van de kort geding rechter.

Een ander nadeel van een kort geding procedure kan zijn dat de media kennis neemt van uw geschil met de gedaagde partij. De kort geding zitting is namelijk (bijna altijd) openbaar en de dagvaarding mag ook nadat deze is aangebracht (onder embargo tot dat de inhoudelijke behandeling van uw geschil plaatsvindt) ingezien worden door journalisten. Als er zodoende gevoelige bedrijfsinformatie in uw kort geding dagvaarding staat, kan het zijn dat dit via een journalist op de radio of televisie komt.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over hoe een kort geding procedure verloopt, neem dan contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij heeft veel ervaring met kort geding procedures en kan u bijvoorbeeld ook helpen met het schrijven of betekenen van uw kort geding dagvaarding.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies