Wat gebeurt er na een uitspraak kort geding?
03-02-2022 Door Kort geding

Wat gebeurt er na een uitspraak kort geding?

Zodra de rechter zijn uitspraak in kort geding heeft gedaan, denken veel mensen dat de veroordeelde partij “vrijwillig” de opgelegde (financiële) verplichting door de rechter wel zal nakomen. Helaas is dit niet vaak (vanzelfsprekend) het geval.

De uitspraak van het kortgeding vonnis is (nog) niets waard!

Het vonnis zoals de rechter dat in kort geding heeft gewezen is nog helemaal niets waard, tot dat de gerechtsdeurwaarder de uitspraak van het vonnis officieel heeft betekend (overhandigd) aan de veroordeelde partij. Dan pas krijgt het vonnis zijn waarde.

Verstandig om te doen na uitspraak kort geding…

Het is verstandig om de uitspraak van uw kort geding vonnis zo snel mogelijk aan een gerechtsdeurwaarder te overhandigen, die het voor u officieel zal betekenen. Pas na betekening van het vonnis is de veroordeling die is opgenomen in het vonnis opeisbaar én starten bepaalde termijnen als de rechter die heeft opgelegd aan de veroordeelde partij.

Na uitspraak kort geding zijn dwangsommen niet automatisch opeisbaar

Als de rechter in zijn kort geding vonnis heeft opgenomen dat de veroordeelde partij iets moet doen, of juist moet nalaten onder verbeurte van een dwangsom, dan zijn deze dwangsommen niet automatisch opeisbaar, zonder dat het vonnis is betekend door een gerechtsdeurwaarder. Dwangsommen mogen pas worden verhaald als de veroordeelde partij officieel in kennis is gesteld over zijn veroordeling en verplichtingen door de gerechtsdeurwaarder.

Wat doet de gerechtsdeurwaarder na uitspraak kort geding?

De gerechtsdeurwaarder overhandigd op verzoek van de eisende partij het vonnis zoals de rechter dat heeft uitgesproken. Bij betekening van het vonnis overhandigt de gerechtsdeurwaarder een kopie van de gerechtelijke uitspraak (dat een afschrift van het vonnis wordt genoemd) én doet dan tevens “officieel bevel” om per direct of om binnen twee dagen aan de (betalings) verplichtingen zoals die zijn opgenomen in het vonnis te voldoen. Voldoet de veroordeelde partij niet aan zijn (betaligns) verplichtingen, dan mag en kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot dwangmaatregelen zoals beslaglegging, ontruiming of het terugvorderen van eigendommen.

Voorbeeld wat er gebeurt na een uitspraak kort geding

Als de rechter bijvoorbeeld in een kort geding vonnis uitspreekt dat de veroordeelde partij de woning binnen 14 dagen moet verlaten omdat er een huurschuld is, gaat deze termijn dus NIET in op de dag na de uitspraak, maar gaat pas in op de dag na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder doet dan officieel “bevel” om de woning binnen 14 dagen met alle aanwezige personen, spullen en huisdieren te verlaten en de sleutels aan de gerechtsdeurwaarder (tijdig) ter hand te stellen.

Indien de veroordeelde partij hier geen (of niet tijdig) gehoor aan geeft en niets doet, zal de gerechtsdeurwaarder samen met de Hulpofficier van Justitie, een slotenmaker en verhuisteam de woning gerechtelijk gaan ontruimen, waarbij alle personen, spullen en eventuele huisdieren letterlijk op straat worden gezet.

Vanzelfsprekend zal er voor eventuele kinderen door Bureau Jeugdzorg opvang worden geregeld. Voor de aanwezige huisdieren zal de dierenambulance worden ingeschakeld. Alle personen van 18 jaar of ouder worden letterlijk op straat gezet en gaan vaak naar vrienden of familie. Kunnen ze daar niet terecht? Dan kunnen zij zich melden bij de (nacht) noodopvang van de gemeente waar hun woning stond.

Nog vragen?

Heeft u een uitspraak in kort geding ontvangen en heeft u vragen over de tenuitvoerlegging van dit vonnis? Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman heeft veel ervaring met de tenuitvoerlegging van kort geding vonnissen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies