Wat is een bodemprocedure?
28-10-2020 Door Geen categorie

Wat is een bodemprocedure?

Ofwel een reguliere gerechtelijke procedure

Een bodemprocedure is een andere naam voor een reguliere gerechtelijke procedure. In een bodemprocedure kan tot op de bodem een geschil worden “uitgevochten” en zal er een definitief vonnis door de rechter worden uitgesproken. Daarin verschilt de bodemprocedure van een kort geding procedure. In een kort geding procedure zal de rechter een voorlopig vonnis uitspreken.

Dat voorlopige vonnis dat men verkrijgt in een kort geding vonnis, is vanzelfsprekend wél voor tenuitvoerlegging vatbaar. Hetgeen de rechter in het kort geding vonnis of in een vonnis na de bodemprocedure heeft uitgesproken, moet worden nagekomen of kan worden afgedwongen door de hulp van een gerechtsdeurwaarder.

Een bodemprocedure volgt vaak op “een conservatoire beslaglegging”. Bij het indienen van een verzoekschrift om tot conservatoire beslaglegging over te mogen gaan, wordt de vordering namelijk maar beperkt door de rechter onderzocht en kan de beslagen partij zich niet verweren. De beslagene wordt aldus verrast door de conservatoire beslaglegging die de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld op zijn bankrekening heeft verricht, waardoor alle banktegoeden (volstrekt onverwachts en direct) worden “bevroren”.

Bij de bodemprocedure (die binnen 14 dagen na de eerste beslaglegging) moet worden opgestart, kan de gedaagde partij zich zodoende wél verweren en bewijs leveren dat de vordering in hun ogen onterecht is. Als in de bodemprocedure duidelijk wordt dat de eisende partij onterecht tot conservatoire beslaglegging is overgegaan, kan deze worden veroordeeld om de schade die de gedaagde partij heeft geleden te vergoeden.

Bodemprocedure na kort geding

Een bodemprocedure wordt regelmatig opgestart na een kort geding. Bij een kort geding krijgt men formeel een “voorlopige voorziening”. Deze voorlopige voorziening kan definitief worden als de gedaagde partij het er bij laat zitten en de uitspraak accepteert en zodoende geen bodemprocedure wenst op te starten.

Wordt na een kort geding wél een bodemprocedure opgestart, dan zal de rechter “tot op de bodem” de zaak onderzoeken, bestuderen en volgt er een definitief vonnis. Vanzelfsprekend kan dit vonnis anders zijn dan in kort geding.

Het gebeurt met enige regelmaat dat na het voeren van de bodemprocedure de rechter tot een ander oordeel komt dan in kort geding. De rechter in de bodemprocedure hoeft zich namelijk niets aan te trekken van de voorlopige voorziening die de kort geding rechter heeft uitgesproken.

Met andere woorden, het opstarten van een bodemprocedure na een kort geding kan er toe leiden dat niet de gedaagde partij wordt veroordeeld, maar juist de oorspronkelijke eisende partij en dat die voor de gemaakte kosten moet opdraaien.

Kosten bodemprocedure

De kosten om een bodemprocedure op te starten zijn afhankelijk van de bevoegde rechter die van de vordering kennis moet nemen. Dat kan zijn de Sector Civiel of de sector Kanton. Bij de Sector Civiel moet u gebruik maken van een advocaat en bij de Kantonrechter mag u zichzelf verdedigen of zelf de bodemprocedure opstarten als het belang van uw zaak maar niet hoger is dan € 25.000,-.

Bij een arbeidsgerelateerd geschil dan wel een huurgeschil, maakt het niet uit hoe hoog uw vordering is, dan bent u namelijk niet verplicht om een advocaat in te schakelen en mag u de bodemprocedure zelf voeren.

Vanzelfsprekend is het voordeliger als u zelf de bodemprocedure opstart. Eventueel zou De Voordeligste Deurwaarder u kunnen helpen met het opstarten van de bodemprocedure, het schrijven dan wel juridisch corrigeren van uw dagvaarding, zodat de grondslag van uw vordering duidelijk en helder is beschreven. Hier leest u meer over het opstarten van een gerechtelijke procedure.

De (leges) kosten voor het opstarten van een bodemprocedure

De kosten voor het opstarten van een bodemprocedure bij de Kantonrechter beginnen met de kosten voor het opstellen van uw dagvaarding. Eventueel kunnen wij uw dagvaarding ook corrigeren of aanvullen met jurisprudentie. Bij het opstarten van uw bodemprocedure dient u eveneens rekening te houden met onderstaande legeskosten (ex btw).

 • Het uitbrengen/betekenen van uw dagvaarding door een deurwaarder kost: € 83,38.
 • Legeskosten voor de Gemeentelijke Basisadministratie: € 1,71.
 • Indien u een bedrijf dagvaardt, kost de controle van de KvK gegevens: € 4,61.
 • Raadpleging van het Digitaal Beslag Register: € 1,76.
 • Verplichte wettelijke bijdrage voor het Toezicht & Tuchtrecht van Gerechtsdeurwaarders € 2,49*.
 • Portokosten om uw dagvaarding per post naar u toe te sturen: € 6,95*
 • Opstartkosten: € 33,-*
 • Eventuele inhoudelijke juridische controle: € 99,-* per uur.
 • Eventueel invullen formulier “Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijk persoon is” € 24,95*
 • Indien u buiten Nederland woont, kunnen wij voor u als (rol) gemachtigde optreden. Deze kosten zijn € 49,95* + de extra portokosten.
 • Indien u juridische ondersteuning wil tijdens de inhoudelijke behandeling van uw zaak bij de Kantonrechter vragen wij u € 99,-* per uur.

* Deze kosten mogen wettelijk gezien niet bij de gedaagde partij(en) in rekening worden gebracht en komen zodoende voor uw rekening. Deze kosten mogen daardoor niet bij het kostenoverzicht op de dagvaarding worden vermeld.

Griffierecht 2020 Rechtbank Sector Kanton (Kantonrechter) 2020

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen*
Van onbepaalde waarde € 124 € 83
Van € 0,01 t/m € 500,00 € 124 € 83
Van € 500,01 t/m € 12.500,00 € 499 € 236
Van € 12.500,01 t/m € 25.000,00 € 996 € 499

*Zzp-ers worden door de rechtbank aangemerkt als natuurlijke personen en vallen daardoor in het goedkopere tarief voor natuurlijke personen.

De Voordeligste Deurwaarder stimuleert het dat mensen zelf hun geschil voorleggen aan de rechter en ondersteund mensen die daar hulp bij nodig hebben.

Onze juristen en gerechtsdeurwaarders helpen u graag om uw geschil inzichtelijk te krijgen en op papier te zetten, zodat u zelf een bodemprocedure kan opstarten bij de Kantonrechter. Hierdoor stellen wij u in de gelegenheid om uw geschil tot op de bodem door de Kantonrechter uit te laten zoeken en een definitief vonnis te verkrijgen.

Mocht u na aanleiding van deze tekst nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 073- 203 22 22, of per e-mail via juridisch@devoordeligstedeurwaarder.nl.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies