Wat is de wettelijke dagvaardingstermijn van een kort geding?

Wat is de wettelijke dagvaardingstermijn van een kort geding?

In de regel is de wettelijke dagvaardingstermijn van een kort geding minimaal één week, waarbij de dag van betekening door de gerechtsdeurwaarder niet meetelt. Wanneer bijvoorbeeld het kort geding op donderdag dient, dan moet de dagvaarding uiterlijk op woensdag de week er voor zijn betekend door de deurwaarder.

Verkorting van de wettelijke dagvaardingstermijn in kort geding

In écht spoedeisende zaken, bijvoorbeeld wanneer de politie of de trein conducteurs willen gaan staken en daardoor het land ontregeld zou kunnen raken, staat de rechter vaak toe dat de dagvaardingstermijn kan worden verkort. De kort geding zitting zal dan vaak één of twee dagen na haar aanvraag al plaatsvinden. In dat geval zal de rechter aanwijzingen geven hoe snel de kort geding dagvaarding moet worden betekend. De minimale termijn van één week is dan namelijk te lang. Vaak zal de rechter in zo’n geval op “mondelinge last” mededelen aan de eisende partij dat de dagvaarding binnen 12 tot 24 uur officieel betekend (en per e-mail moet worden verzonden naar de advocaat van de wederpartij) moet zijn, dus vóór datum X én vóór tijdstip Y. Bijvoorbeeld vóór woensdagmiddag 15:00 uur. De gerechtsdeurwaarder zal dan op de kort geding dagvaarding een aantekening maken op welke datum én tijd, hij de dagvaarding heeft betekend aan de (advocaat van de) gedaagde partij, waarbij de eisende partij dan aan de rechter kan laten zien dat de gedaagde partij tijdig is opgeroepen. Zoals beschreven komt dit alleen voor in uitzonderlijke situaties, waarbij er echt sprake is van een (dreigende) noodsituatie.

Dagvaardingstermijn kort geding

De reguliere termijn tussen het verkrijgen van een tijdslot en datum waarop de kort geding zitting inhoudelijk zal worden behandeld is meestal drie weken. Deze termijn wordt dan benut door de deurwaarder om de dagvaarding te overhandigen aan de gedaagde partij(en) en om de uitgebrachte dagvaarding op de rechtbank te krijgen, zodat de rechter weet wat de officiële vordering is van de eisende partij.

Voorbeeld Wettelijke dagvaardingstermijn in kort geding

Rechters eisen bijna altijd dat de minimale wettelijke dagvaardingstermijn van één week wordt nagekomen. Dat is dus het moment tussen het officieel in kennis stellen van de gedaagde partij omtrent het kort geding en de daadwerkelijke zitting. De termijn hiertussen moet dus tenminste één week bedragen. De dag van het overhandigen van de kort geding dagvaarding door de deurwaarder telt in deze termijn niet mee. Er mogen wel één of meerdere erkende feestdagen in deze week vallen.

Wanneer bijvoorbeeld de kort geding zitting op de woensdag na Pasen valt, dan moet de dagvaarding uiterlijk op de dinsdag de week er vóór zijn betekend. Echter bestaat deze week uit drie dagen waarop de gerechtsdeurwaarder geen ambtelijke handelingen mag verrichten. Dat is namelijk op die donderdag, Hemelvaartsdag en op de vrijdag ná Hemelvaartsdag. Dat is namelijk altijd een vrijgestelde dag voor gerechtsdeurwaarders, waarop zij geen ambtelijke handelingen mogen verrichten. De maandag die daar op volgt is het 2e Paasdag. Ook dan mogen gerechtsdeurwaarders niet werken en mogen zij geen ambtelijke handelingen verrichten. Veel mensen hebben dan ook vakantie. Dit maakt voor de wettelijke dagvaardingstermijn verder niet uit.

Voorbeeld bij het terugrekenen van de wettelijke dagvaardingstermijn

Wanneer de zitting op bijvoorbeeld de dinsdag, de volle week na Pasen zou plaatsvinden, dan zou de laatste dag om de dagvaarding te betekenen eigenlijk de maandag de week er voor zijn. Dat kan echter niet omdat het dan 2e Paasdag is. Zodoende moet dus gekeken worden naar de eerst mogelijke datum waarop de deurwaarder de dagvaarding rechtsgeldig mag betekenen. Dat is op de zaterdag vóór Pasen. Deurwaarders mogen wettelijk gezien ook op zaterdag werken.

Wil de deurwaarder liever genieten van zijn Paasweekend? Dan zal hij de dagvaarding op de woensdag vóór Hemelvaartsdag moeten beteken, of indien mogelijk nog eerder. De woensdag vóór Hemelvaartsdag is dan de laatste reguliere werkdag waarop de dagvaarding rechtsgeldig kan worden betekend. Dat is dan ineens 13 dagen eerder, in plaats van de 7 dagen die gebruikelijk zijn voor gerechtsdeurwaarders.

Vragen over de dagvaardingstermijn in kort geding?

Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman weet alles over de dagvaardingstermijn. Jurgen kan u helpen als u met spoed een kort geding dagvaarding betekend wil hebben. Hij kan ook precies uitrekenen wanneer de laatste dag is om een dagvaarding voor u te betekenen. De Voordeligste Deurwaarder is iedere dag, ook in het weekend telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 073 203 22 22 tussen 08:00 uur en 20:00 uur. U kunt ook voor minder spoedeisende vragen een e-mail sturen naar sales@devoordeligstedeurwaarder.nl.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies