Wat is een beschikking?
11-01-2022 Door Geen categorie

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een schriftelijke gerechtelijke uitspraak (vonnis) van de rechter in bijvoorbeeld familierechtelijke zaken (echtscheiding) of in bestuursrechtelijke zaken, bijvoorbeeld de verlening of afkeuring van een bouwvergunning.

Wanneer de gerechtelijke procedure begint met een verzoekschrift, dan eindigt deze altijd met een beschikking. Wanneer een gerechtelijke procedure begint met een dagvaarding, dan eindigt deze met een vonnis. Gerechtelijke uitspraken van de bestuursrechter worden zodoende beschikkingen genoemd.

Wat betekent een beschikking?

Een beschikking betekent dat de rechter zijn uitspraak schriftelijk heeft bepaald. Dat kan grote financiële impact op de betrokken partijen hebben. Wanneer de rechter bijvoorbeeld heeft bepaald dat iemand recht heeft op kinder- en/of partneralimentatie, dan is dat een voldongen feit en zal dat bedrag maandelijks betaald moeten worden. Wordt deze alimentatie niet betaald? Dan mag de gerechtsdeurwaarder deze gaan incasseren, desnoods door middel van beslaglegging op loon, banktegoeden of bezittingen zoals auto’s.

Niet eens met een beschikking?

Wanneer u het niet eens bent met een afgegeven beschikking dan kunt u daar altijd (binnen bepaalde termijnen) tegen in beroep gaan. Wanneer de beschikking is gewezen door een overheidsorgaan, en u wilt hier tegen in beroep gaan, dan noemen ze dit een bezwaarschrift. Meestal heeft u dan 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. U heeft hier geen advocaat voor nodig om u juridisch bij te staan. Wanneer u het niet eens bent met een beschikking van de rechtbank, dan kunt u in beroep gaan tegen de uitgesproken beschikking. LET OP, u heeft hiervoor maar beperkt de tijd. Deze beroepszaak wordt dan aan een hogere rechter voorgelegd. U heeft daar bijna altijd een advocaat voor nodig.

Wat kost een beschikking?

De kosten voor het verkrijgen van een beschikking hangen af van de legeskosten of griffierechten die betaald dienen te worden. Wordt de aanvraag gedaan (bijvoorbeeld voor een bouwvergunning) bij een overheidsorgaan zoals de gemeente of provincie, dan worden daarvoor (vooraf) legeskosten in rekening gebracht. Wordt er een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend, bijvoorbeeld voor een scheidingsaanvraag, dan dienen er griffierechten betaald te worden. Deze starten bij € 86,-

Hoe lang moet ik wachten op een beschikking?

Hoe lang u moet wachten voordat uw beschikking wordt gegeven, hangt van de complexiteit af van uw aanvraag/verzoek. Meestal wordt binnen 6 weken door middel van een beschikking duidelijkheid gegeven omtrent uw verzoek. De overheid en de rechtspraak mogen deze termijn voor zichzelf verlengen. Dan moet u dus langer wachten op de uitspraak die in de beschikking wordt beschreven.

Heeft u vragen over de beschikking die u heeft gekregen? Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman heeft deze blog geschreven en kan u tijdens kantooruren alles vertellen over uw verkregen beschikking.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies