Alles over partneralimentatie
10-04-2021 Door Alimentatie

Alles over partneralimentatie

Duur, hoogte en verplichtingen

Scheiden is een emotioneel proces. Bij het verbreken van lange relaties komt partneralimentatie snel ter sprake. Deze vorm van alimentatie is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de financiële draagkracht van de ex-partner op een acceptabel niveau blijft. Bij een scheiding veranderen de financiële verhoudingen. De partner die minder inkomen heeft, kan problemen krijgen om in het levensonderhoud te voorzien. Met partneralimentatie wordt dat voorkomen. Daarmee heeft een ex-partner namelijk de verplichting om financieel bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en vaste lasten. Het maakt niet uit of het om een beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat. In beide gevallen kan er recht zijn op partneralimentatie.

Partneralimentatie is overigens niet altijd verplicht, stopt op een bepaald moment en de hoogte ervan kan wijzigen. Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet (meer)? Start dan een incassoprocedure via het LBIO of een gerechtsdeurwaarder. Alleen zij kunnen en mogen achterstallige partneralimentatie incasseren. Wij vertellen u in deze blog alles over partneralimentatie.

Wanneer is partneralimentatie verlicht?

Na een scheiding heeft één van ex-partners soms een behoorlijke daling in inkomsten. Omdat bijvoorbeeld de andere partner een veel hoger inkomen had tijdens de relatie. Wanneer het verschil groot is, kan partneralimentatie worden aangevraagd. Dat is nooit verplicht, maar de ex-partners hebben wel het recht om dit ter sprake te brengen en laten uitrekenen. De afspraken over de partneralimentatie worden altijd vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarin wordt beschreven wat de duur en hoogte van de alimentatie zal worden. Als het niet mogelijk is om in onderling overleg afspraken te maken, dan beslist een rechter hierover. In principe heeft de ex-partner altijd recht op partneralimentatie wanneer u getrouwd of geregistreerd partner was en de ander een hoger inkomen heeft.

Over het algemeen vindt uitbetaling van de partneralimentatie maandelijks plaats. Net zoals bij betaling van de huur, dient alimentatie vooraf per maand te worden betaald. Uiterlijk dient dan ook op de eerste dag van de nieuwe maand de alimentatie betaald te worden. Als u partneralimentatie betaalt, is dit aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Over ontvangen partneralimentatie moeten inkomstenbelasting en premies worden betaald.

Hoelang duurt de partneralimentatie?

U en uw ex-partner staan vrij om zelf afspraken te maken over de duur en hoogte van de partneralimentatie. Vaak wordt gebruikgemaakt van de wettelijke termijnen. Deze zijn ook van toepassing als niets is afgesproken. Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar, afhankelijk van wanneer u gescheiden bent en of u samen met uw ex-partner kinderen heeft. Het moment van de scheiding is bepalend.

Gescheiden vóór 1 januari 2020

 • Huwelijk/ geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar en geen kinderen: de termijn van partneralimentatie is gelijk aan de duur van het huwelijk.
 • Huwelijk/ geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar of samen kinderen: de partneralimentatie duurt net zo lang als het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 12 jaar.

Gescheiden na 1 januari 2020

 • De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar. Wanneer er kinderen onder de 12 zijn, dan vervalt het recht op partneralimentatie als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
 • Langer dan 15 jaar getrouwd? Wanneer er binnen 10 jaar recht is op AOW, dan loopt de partneralimentatie tot het moment dan de AOW start.
 • De alimentatietermijn van degene die partneralimentatie ontvangt, die op het moment van de scheiding 50 jaar of ouder is en waarvan het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd, is maximaal 10 jaar.

Het is mogelijk om bij de rechter te vragen om de partneralimentatie te verlengen. Verlenging wordt over het algemeen alleen toegekend als de rechter het onredelijk acht dat de alimentatie is gestopt. Naast de wettelijke termijnen kan ook een kortere of langere periode worden afgesproken. De in het echtscheidingsconvenant overeengekomen termijn is leidend.

Wijzigen van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie kan tussentijds wijzigen. Dit gebeurt over het algemeen als er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die van invloed is op de draagkracht van de ontvanger of betaler. Volgens de wet moet er sprake zijn van een ‘wijziging van omstandigheden’, wat niet nader is omschreven. In de meeste gevallen is er iets veranderd in de financiële omstandigheden van een van de ex-partners, maar er kunnen ook niet-financiële redenen zijn, zoals wangedrag. Vaak wijzigt de hoogte van de partneralimentatie wanneer sprake is van een andere baan, ontslag of werkloosheid, veranderde woonlasten na een noodzakelijke verhuizing, een kind dat bij de andere partner gaat wonen of een veranderde omgangsregeling met (een van de) kinderen.

Daarnaast wordt het vastgestelde alimentatiebedrag jaarlijks geïndexeerd, zodat het meestijgt met de gemiddelde loon- en prijsstijgingen in de supermarkt, (inflatie).

Wanneer hoef je geen partneralimentatie (meer) te betalen?

Partneralimentatie kan op elk gewenst moment eindigen, mits beide ex-partners hiermee instemmen. Bij een advocaat of notaris wordt hiervoor een akte opgesteld. Ex-partners kunnen ook beslissen om direct af te zien van partneralimentatie.

De partneralimentatie eindigt:

 • Na afloop van de wettelijk verplichte termijn (zie boven);
 • Na afloop van de overeengekomen termijn zoals vastgelegd in het echtscheidingsconvenant;
 • Wanneer een van de ex-partners overlijdt;
 • Wanneer de ex-partner die alimentatie ontvangt, gaat hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat;
 • Wanneer de ontvanger zelf voldoende inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen.

Partneralimentatie wordt niet betaald

Heeft u recht op partneralimentatie maar wordt deze niet meer betaald? De Voordeligste Deurwaarder helpt u graag om de achterstallige alimentatie te incasseren. Wij kunnen zelfs tot 5 jaar terug de onbetaalde alimentatie innen, inclusief de indexatie.

Mocht u nog vragen hebben over het incasseren van achterstallige partneralimentatie, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 073 203 22 22 of sales@devoordeligstedeurwaarder.nl.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies