Wat is een comparitie van partijen?
07-03-2022 Door Geen categorie

Wat is een comparitie van partijen?

Een comparitie van partijen is een inhoudelijk gesprek tijdens een zitting. Het is een gesprek in de rechtbank tussen 2 partijen die een geschil hebben en hier niet samen uit komen. Beide partijen worden door de Rechtbank opgeroepen voor een mondelinge zitting in de rechtbank met een rechter. De rechter stelt tijdens deze zitting kritische vragen aan beide partijen en bekijkt of ze samen tot een schikking kunnen komen.

Hoe start een comparitie van partijen?

Een comparitie van partijen start officieel ‘na conclusie van antwoord’ zoals ze dit officieel noemen. Voorafgaand aan dit antwoord, is er via een dagvaarding een gerechtelijke procedure gestart door de eisende partij. In de door de deurwaarder overhandigde dagvaarding staat de vordering beschreven zoals de eisende partij deze heeft geformuleerd. Nadat de gedaagde partij deze dagvaarding heeft ontvangen, reageert deze hier ook schriftelijk op. Deze schriftelijke reactie wordt officieel ‘conclusie van antwoord’ genoemd. Dit kan bijvoorbeeld de reactie zijn op een klacht die niet is beantwoord of een e-mail waar niet op is gereageerd door de eisende partij. De ‘conclusie van antwoord’ is de reactie van de gedaagde partij op de vordering, zoals die in de dagvaarding is geformuleerd.

Wie start een comparitie van partijen?

De rechter initieert de comparitie van partijen omdat er vaak nog onduidelijkheden of tegenstrijdigheden zijn waardoor een directe uitspaak van het vonnis nog niet mogelijk is.  Op deze manier kan de rechter vragen stellen aan beide partijen of hen tot inkeer laten komen, alvorens hij vonnis wijst.

Het kan zomaar zo zijn dat de vordering van de eisende partij misschien wel helemaal niet redelijk of zelfs niet terecht blijkt. Of misschien komt er tijdens dit gesprek juist veel meer informatie naar boven ten gunste van de eisende partij. Beide partijen hebben tenslotte hun eigen mening en denken beide dat ze in hun recht staan. Het is aan de rechter om tijdens dit gesprek, de waarheid boven tafel te krijgen.

Hoe lang duurt een comparitie van partijen?

Er wordt bij de rechtbank standaard een uur voor ingepland. Dit kan soms wel eens afwijken. Afhankelijk van de situatie en de hoeveelheid vragen die de rechter nog wil stellen tijdens dit gesprek. Het kan zijn dat een van de partijen zijn voet stijf houdt en hierdoor de onderhandelingen tijdens dit gesprek vastlopen. De rechter zal in dit geval wat tijd nodig hebben tot het komen van een vonnis. Gemiddeld duurt een comparitie van partijen niet langer dan een uur.

Verhinderdata bij comparitie van partijen.

Voorafgaand aan een comparitie van partijen worden de verhinderdata geïnventariseerd. De griffier van de rechtbank inventariseert, door middel van een brief, wanneer eiser en gedaagde niet beschikbaar zijn. Vervolgens wordt er een datum geprikt wanneer de comparitie van partijen zal plaatsvinden. Dit noemt men de verhinderdata bij een comparitie van partijen.

Wie zit waar tijdens een comparitie van partijen?

In de rechtbank, wanneer je vanuit het oogpunt van de rechter uitgaat, zit de eiser altijd aan de linker kant en de gedaagde aan de rechter kant. Dit is standaard.

Wie mag mij helpen tijdens de comparitie van partijen?

Wanneer de comparitie van partijen bij een kantonrechter plaatsvindt, kun je jezelf vertegenwoordigen als je dit wilt. Je kunt dit ook door een jurist, gerechtsdeurwaarder of een advocaat laten doen. Deze keuze is aan jou. Kies je juridische bijstand, dan zal deze hulp niet kosteloos zijn.

Word je door de rechtbank civiel uitgenodigd voor een comparitie van partijen? Dan is de hulp van een advocaat verplicht tijdens je procedure. In dit geval gaan de advocaten van beide partijen met elkaar in conclaaf. Jouw ingeschakelde advocaat kan je vragen om wat water bij de wijn te doen, waardoor een compromis sneller tot stand kan worden gebracht.

Een comparitie van partijen kan zich soms letterlijk afspelen op de gang.

Komen gedaagde en/of eisende partij tot inkeer? Wil de ene partij water bij de wijn doen, omdat de aangedragen argumenten door de rechter worden genuanceerd? Met andere woorden, komen beide partijen met behulp van de rechter tot een schikking? Dan hoeft de rechter geen vonnis te wijzen. In dit geval wordt de schikking door de griffier beschreven en vastgelegd in een proces verbaal van comparitie. Vervolgens wordt deze door alle 3 de partijen, de rechter, de gedaagde en de eisende partij, ondertekend. Wil je nu echt niet meer met de gedaagde in gesprek en dus niet ‘op de gang’ nog eens in discussie? Dan zal de rechter zijn vonnis uitspreken en moeten beide partijen zich hieraan houden.

Wat levert een comparitie van partijen op?

Als men tot overeenstemming komt:

  1. Is er sneller duidelijkheid omtrent het geschil. Je hoeft niet eerst 6 weken te wachten op een vonnis. Als de uitspraak in jou voordeel is, kun je veel sneller de (terug) betaling of prestatie verwachten van de tegenpartij.
  2. Heb je meer invloed op de uitkomst van het geschil. Omdat je bij de inleiding van de rechter al een beetje kunt aanvoelen waar je staat, kun je alsnog een keer in gesprek gaan met de tegenpartij om tot een gunstiger compromis te komen.
  3. Is er direct duidelijkheid omtrent de proces/incassokosten. Wie deze gaat betalen wordt ook meteen vastgelegd.
  4. Is men sneller geneigd om tot een oplossing te komen wanneer beide partijen zelf de oplossingen (mede) hebben bedacht. Een vonnis door de rechter is dan ook niet meer nodig.

Hoe eindigt een comparitie van partijen?

Een comparitie van partijen wordt met een schikking, of volharding van de eis zoals geformuleerd in de dagvaarding beëindigd. Alle partijen zijn op de hoogte van hun verplichtingen en dienen zich daar vervolgens ook aan te houden.

Wat zijn de kosten voor een comparitie van partijen?

De kosten zijn geheel afhankelijk van de uitkomst van de comparitie van partijen. Wie doet er de meeste water bij de wijn? Is dit gedaagde of eiser? Je kunt namelijk alle proceskosten proberen te verhalen op gedaagde. Dit is uiteraard niet verplicht. Je kunt ook alleen de kosten, die je zelf als eiser hebt gemaakt, proberen te verhalen. Voor de gemaakte en/of te maken incassokosten geldt hierbij hetzelfde. Besluit de rechter dat je maar recht hebt op de helft van het bedrag, dan worden vaak ook de gemaakte incassokosten voor de helft vergoed door de gedaagde partij.

Waarom in bepaalde gevallen geen comparitie van partijen?

In sommige gevallen leent de zaak zich er niet voor een comparitie van partijen te starten. Wanneer de vordering bijvoorbeeld op voorhand al heel helder is, dan zal een comparitie zinloos zijn. Neem bijvoorbeeld een huurachterstand van drie maanden die is ontstaan , zonder dat er gebreken zijn aan de woning? De huurder is hier overduidelijk in gebreke zolang betaling van de huur uitblijft. Het is in dit geval zinloos, voor de rechter, om een comparitie van partijen te starten om deze huurachterstand te bespreken. Dit zijn situaties waarbij het van te voren al duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het betalen van de huur. Vanzelfsprekend kan dit anders zijn wanneer de huurder tegen gebreken van de woning aan loopt en daar al langere tijd over heeft geklaagd bij de verhuurder, maar dat hij daar nooit inhoudelijk op heeft gereageerd. Dan heeft de huurder mogelijk een punt, kan dit beschrijven aan de rechter, waarop die dan wél een comparitie van partijen kan starten.

Ben je verplicht om mee te werken aan een comparitie van partijen?

Nee, je bent niet verplicht om hier aan mee te werken. Maar vaak is het wel verstandig. Wanneer je door de rechter wordt uitgenodigd om nog wat vragen te beantwoorden en je wilt dit niet, dan kan dit soms juist averechts werken. Je werkt de rechter gevoelsmatig hiermee tegen. In dit geval kan het zijn dat je vordering wordt afgewezen of gedeeltelijk wordt afgewezen.

Ook al denk je soms dat je er goed voor staat dan kan het zomaar zo zijn dat je uiteindelijk het vonnis leest en tot de conclusie komt dat deze helemaal niet zo gunstig blijkt te zijn. Wanneer je toch besluit bij de comparitie van partijen aanwezig te zijn, kun je direct al een inschatting maken welke kant de rechter op gaat. Is dit ongunstig voor je, dan zou je nog wat kunnen schipperen, waardoor je toch uiteindelijk tot een tevreden compromis komt met gedaagde.

Kom je als gedaagde niet opdagen tijdens de comparitie van partijen? Dan kun je er wel vanuit gaan dat je de zaak hebt verloren. Je hebt als gedaagde tijdens deze comparitie namelijk nog de kans om jouw verhaal toe te lichten. Waarom heb je niet betaald of waarom heb je ergens niet aan voldaan? Het is dus zeker aan te raden om bij een comparitie van partijen aanwezig te zijn zodra je hier voor wordt uitgenodigd.

Vragen of hulp nodig bij een comparitie van partijen?

Heb je nu zelf een afspraak staan voor een comparitie van partijen en wil je hier hulp bij of heb je vragen over dit onderwerp? Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman staat voor je klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op, we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen

Er is geen minimale of maximale duur voor een (comparitie) zitting of rechtszaak bij de kantonrechter. De duur van de zitting is afhankelijk van de tijd die de rechter nodig heeft om zich op de hoogte te stellen van het geschil. Soms duurt een zitting meerdere uren. Bijvoorbeeld wanneer de rechter de zitting een of meerdere malen schorst of wanneer de rechter optreedt als bemiddelaar. Ook kan een rechtszaak bestaan uit meerdere delen. Tussen de verschillende zittingen zitten soms enkele maanden, waardoor de totale rechtszaak langere tijd in beslag neemt.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies