Alles over het recht van reclame
11-01-2022 Door Geen categorie

Alles over het recht van reclame

Het recht van reclame geeft de verkoper de bevoegdheid om goederen die al zijn afgeleverd, maar nog niet zijn betaald, terug te vorderen. De koop wordt dan van rechtswege ontbonden en de goederen worden weer eigendom van de verkopende partij.

Reclamerecht

Aan het recht van reclame of reclamerecht zijn voorwaarden verbonden. Het recht van reclame geldt alleen voor roerende zaken en de verkoopprijs mag nog niet zijn betaald. De schuldeiser moet de goederen via een schriftelijke verklaring, die gericht is aan de koper, terugvorderen. Bovendien moeten de goederen zich nog in dezelfde staat of toestand bevinden als bij het moment van afleveren. Wanneer bijvoorbeeld een grondstof is geleverd als ingrediënt voor een nieuw eindproduct, dan kan het recht van reclame niet meer worden toegepast op dit eindproduct.

Recht van reclame

Het recht van reclame vervalt binnen zes weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, of zestig dagen nadat de goederen door de koper zijn ontvangen. Indien de verkopende partij binnen een van deze termijnen zijn goederen opeist, is hij nog op tijd. Wanneer beide termijnen zijn verstreken, vervalt het reclamerecht. Indien de koper de goederen binnen deze termijnen alweer heeft doorverkocht, dan vervalt eveneens het reclamerecht.

Roerende goederen

Een verkopende partij kan alleen gebruikmaken van het recht van reclame als het gaat om reeds geleverde roerende goederen. Een voorbeeld: iemand verkoopt een schilderij aan een koper. De nieuwe eigenaar neemt het schilderij in ontvangst en belooft het te zullen betalen, maar komt die afspraak niet na en weigert te betalen. Na een tijd wachten is de verkoper het beu. Hij stelt een schriftelijke verklaring op die hij richt aan de koper om het schilderij terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper. Het schilderij wordt daardoor opnieuw eigendom van de oorspronkelijke verkoper en die kan het ook opeisen. Ook als de koper een deel van de prijs van het schilderij heeft betaald, maar nog niet het hele bedrag, dan kan de verkoper het kunstwerk onder het reclamerecht terughalen. Hij moet dan wel de betalingen die al zijn gedaan terugstorten naar de oorspronkelijke koper.

Reclameren

Het kan ook gebeuren dat u een product koopt, maar toch niet helemaal tevreden bent over de kwaliteit ervan. Dan kunt u binnen een bepaalde tijd een klacht indienen bij de verkoper. Dit wordt reclameren genoemd. Indien u niet tijdig reclameert, dan verliest u uw rechten en kunt u geen beroep doen op non-conformiteit.

Reclamatie

Reclamatie is een klachtplicht. Dit betekent dat u als koper de plicht heeft om gebreken aan een gekochte zaak binnen een redelijke termijn na ontdekking te melden aan de verkoper. Anders kan de verkoper niet weten dat u niet tevreden bent over zijn product of dienst. Doet u dit niet of te laat, dan verliest u uw rechten zoals het recht op herstel of schadevergoeding. U kunt zich als koper niet op non-conformiteit beroepen als u van tevoren al wist of kon weten dat het product dat u kocht niet aan de overeenkomst kon voldoen.

Reclameren factuur

U kunt ook reclameren als u het niet eens bent met een factuur die u heeft ontvangen. Vaak staat in algemene voorwaarden van bedrijven en organisaties opgenomen dat als een klant een factuur krijgt, hij binnen een bepaalde termijn moet reclameren als hij het oneens is met de factuur. Doet hij dit niet, dan kan hij zich er niet meer op beroepen dat de factuur onjuist is. Heeft u een factuur ontvangen waar u het niet mee eens bent, omdat de leverancier niet al zijn verplichtingen correct is nagekomen? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met deze leverancier. De meeste misverstanden over facturen worden telefonisch al opgelost. Het kan zijn dat de kwestie om de factuur toch uitmondt in een rechtszaak. Dan is het belangrijk om binnen een redelijke termijn formeel protest aan te tekenen bij de leverancier. Als de factuur volgens u te hoog is, betaal dan in ieder geval meteen het bedrag dat u denkt te moeten betalen. Hiermee voorkomt u dat de rechter u ziet als wanbetaler. Indien u al een gedeelte betaald heeft, gaat de rechtszaak alleen om het betwiste deel van het bedrag. De rechter kijkt dan alleen naar dit deel en zal naar aanleiding daarvan beslissen.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog of wilt u meer weten over het reclamerecht of het reclameren van een factuur? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies