Huur opzeggen als verhuurder? Zo pakt u dat aan 
14-10-2021 Door Huur

Huur opzeggen als verhuurder? Zo pakt u dat aan 

Inclusief gratis voorbeeldbrief

Indien u woonruimte of bedrijfsruimte verhuurt aan een particulier of bedrijf en u wilt het huurcontract beëindigen, dan is het belangrijk om dit exact volgens de wettelijke regels te doen. Dit geldt eveneens als u woonruimte of bedrijfsruimte huurt. Indien de huur niet volgens de wettelijke regels wordt opgezegd, dan zal de huuropzegging bij een gerechtelijke procedure ongegrond worden verklaard door de rechtbank. Klik hier voor een correcte huuropzeggingsbrief voor verhuurders. Het gevolg kan zijn dat uw huurder daardoor in uw woning mag blijven zitten en een huurovereenkomst heeft verworven voor onbepaalde tijd. Dit is meestal een “horrorscenario” voor verhuurders.

Deadline om huurovereenkomst op te zeggen voor verhuurder

Als verhuurder bent u verplicht om huurders van woonruimte tussen de 1 en 3 maanden vóór de beëindiging van het huurcontract (schriftelijk of per e-mail) te informeren over het feit dat u de huurovereenkomst beëindigt.

Een veel gemaakte fout bij het opzeggen van een huurovereenkomst

Een veelgemaakte fout is dat verhuurder bijvoorbeeld de huur van woonruimte een half jaar voordat de (tijdelijke) huurovereenkomst afloopt opzegt per aangetekende brief of e-mail. Deze huuropzegging is nietig. Met andere woorden, hij is niets waard omdat de huur te vroeg is opgezegd. Vanaf drie maanden vóór het aflopen van de huurovereenkomst, kan de huur op z’n vroegst worden opgezegd. De laatste dag waarop de huurovereenkomst rechtsgeldig op te zeggen is, is één maand voordat deze huurovereenkomst afloopt.

De beste oplossing!

Kies voor absolute zekerheid en zeg de huurovereenkomst op per deurwaardersexploot. Dan heeft u 100% zekerheid dat uw huuropzegging tijdig, correct en zonder mogelijke ontkenning van uw huurder(s) is opgezegd.

Huurcontract opzeggen door verhuurder

Er kunnen talloze redenen zijn waarom verhuurder het huurcontract met huurder wil opzeggen. De meest voorkomende en logische huuropzegging is doordat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd in aangegaan en verhuurder niet (stilzwijgend) wil dat huurder een huurovereenkomst verwerft voor onbepaalde tijd. Daardoor verwerft huurder de zekerheid dat verhuurder de huurovereenkomst bijna niet meer kan opzeggen, als huurder correct de huur blijft betalen.

Een veel voorkomende reden om de huurovereenkomst wel op te kunnen zeggen, is wanneer een huurder de huur niet (volledig) of steeds te laat betaalt. Meestal wordt hierbij een huurachterstand van drie maanden gehanteerd, wil een rechter meegaan in deze reden als huuropzegging. Is uw huurder minder dan een jaar geleden al een keer door de rechter veroordeeld tot betaling van een huurachterstand? Dan is een huurachterstand van twee maanden vaak al voldoende voor de rechter om nu wel tot ontbinding van de huurovereenkomst over te kunnen gaan.

Huurovereenkomst ontbinden door verhuurder

Veel andere voorkomende redenen voor verhuurders om de huurovereenkomst te willen beëindigen met hun huurder is, dat huurder zonder toestemming één of meerdere kamer(s) heeft onderverhuurd, of dat hij veelvuldig overlast veroorzaakt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om overlast die wordt veroorzaakt door huisdieren, alcoholmisbruik, illegale prostitutie of drugshandel.

Als er sprake is van overlast, dan kan verhuurder zelf een gerechtelijke procedure opstarten bij de Kantonrechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Daarbij is het wel belangrijk voor de verhuurder om voldoende overtuigende bewijzen te verzamelen. Zonder een uitgebreid en overtuigend dossier, geniet de huurder wettelijke bescherming en wordt het lastig om hem uit uw woning te zetten.

Huuropzegging bij zakelijke huurovereenkomsten door verhuurder

Bij zakelijke huurovereenkomsten voor bijvoorbeeld winkelruimten geldt meestal een opzeggingstermijn van minimaal 1 jaar. Indien een verhuurder denkt dat hij deze termijnen aan zijn laars kan lappen, dan loopt hij het risico dat de opzegging door de rechtbank ongegrond wordt verklaard. Alleen als huurder en verhuurder tijdens de huurovereenkomst overeenkomen om de huurovereenkomst met inachtneming van een bepaalde opzegtermijn (bijvoorbeeld drie maanden opzegtermijn) te beëindigen, hoeven zij de wettelijke minimale opzegtermijnen niet aan te houden.

Slim…. Huurovereenkomst opzeggen via deurwaardersexploot

Om er absoluut zeker van te zijn dat een huurder of verhuurder officieel op de hoogte wordt gesteld van de opzegging van de huurovereenkomst en om ervoor te zorgen dat dit door niemand betwist kan worden, adviseren wij u om dit via een deurwaardersexploot te doen. Vaak wordt gezegd dat het versturen van de opzegging per aangetekende brief ook goed is, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Het versturen van een document per aangetekende brief bewijst immers niet dat degene voor wie het bedoeld is, dit ook daadwerkelijk ontvangen en gelezen heeft. Met een deurwaardersexploot kunt u te allen tijde wel het bewijs leveren dat de huurder of verhuurder voor wie de huuropzegging bedoeld was, het bericht ook met absolute zekerheid heeft ontvangen. Daarbij staat ook vast op welk moment (datum en tijd) deze persoon het bericht heeft ontvangen van de huuropzegging.

Voorbeeldbrief opzeggen huur door verhuurder

Wat moet er allemaal in een huuropzeggingsbrief staan die u als verhuurder stuurt aan een huurder om de huurovereenkomst op te zeggen?

Heeft u vragen na het lezen van deze blog over het opzeggen van een huurovereenkomst? Aarzel dan niet en neem contact met ons op! Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman kan snel en discreet met u meedenken over de best mogelijke oplossing om afscheid te gaan nemen van uw huurder(s).

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies