Wat is een executiegeschil?
15-05-2022 Door Geen categorie

Wat is een executiegeschil?

Zo kunt u een executiegeschil starten

“De rechter verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.” Je hebt het vast weleens gehoord. Het betekent dat de eisende, winnende partij het vonnis mag uitvoeren. De deurwaarder mag dan het bedrag dat in het vonnis staat opeisen bij de veroordeelde partij. Dat mag direct na het betekenen van het vonnis. De deurwaarder mag desnoods beslag leggen op bezittingen, de bankrekening en/of het loon van de veroordeelde. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent ook dat de verliezende partij het uitvoeren van het vonnis niet kan uitstellen of tegenhouden door in hoger beroep of verzet te gaan. Door een executiegeschil te starten, creëert de verliezende partij echter nog wel een kans om onder het uitvoeren van een voor hem nadelig vonnis uit te komen.

Wat is een executiegeschil precies?

Een executiegeschil is een geschil omtrent de executie, dus het uitvoeren, van een vonnis. In een executiegeschil verzoekt de veroordeelde partij de rechter dat het uitvoeren van het vonnis, en dus vaak het leggen van beslagen, direct moet worden gestaakt. Dit gebeurt meestal door middel van een kort geding bij de voorzieningenrechter. Zo’n executiegeschil heeft echter alleen kans van slagen als er een spoedeisend belang is én als er sprake is van misbruik van recht. De rechter kan dan een executieverbod opleggen of beslissen dat de executie tijdelijk moet worden geschorst.

Normaal gesproken heeft in hoger beroep of in verzet gaan een schorsende werking op het uitvoeren van het vonnis. Zo ook in het strafrecht: als iemand tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld en in hoger beroep gaat, mag hij dat vaak in vrijheid afwachten. Een vonnis dat de rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’ heeft verklaard, mag daarentegen direct met behulp van een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.

Hoe start ik een executiegeschil?

Om een executiegeschil te starten, moet er aantoonbaar sprake zijn van een spoedeisend belang. Bovenal moet er sprake zijn van misbruik van recht. Er zijn drie gevallen waarin sprake is van misbruik van recht.

  1. Ten eerste wanneer er een fout in het vonnis is gemaakt. Heeft de deurwaarder bijvoorbeeld door een fout in het vonnis een bedrag met een nulletje te veel geïncasseerd, dan biedt een executiegeschil uitkomst.
  2. Ten tweede is er sprake van misbruik van recht wanneer er na de uitspraak van de rechter nieuwe feiten aan het licht komen, op grond waarvan het vonnis in redelijkheid niet geëxecuteerd mag worden. Blijkt de veroordeelde bijvoorbeeld een grote geldsom te hebben gewonnen die hij pas over enkele weken uitgekeerd krijgt? Dan kan de deurwaarder daar beter op wachten in plaats van direct beslag te leggen op het loon, de auto en de bankrekening van de veroordeelde partij.
  3. Ten derde is er sprake van misbruik van macht wanneer de veroordeelde door executie van het vonnis in een noodtoestand komt te verkeren. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk om een woning te ontruimen terwijl de bevalling van de veroordeelde, hoogzwangere bewoonster zich ieder moment kan aandienen. De deurwaarder kan dan beter een paar weken wachten.

Efficiënt en in redelijkheid beslag leggen

De deurwaarder dient efficiënt om te gaan met de beslagmiddelen die hij treft en dient er zorg voor te dragen dat de beslagene er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Het is niet efficiënt om alle taxi’s van een veroordeeld taxibedrijf in beslag te nemen én in gerechtelijke bewaring te stellen. Als het taxibedrijf in dat geval een executiegeschil aanspant, is de kans groot dat de rechter in het voordeel van het taxibedrijf beslist. De taxi’s gewoon laten rijden en vervolgens met het verdiende geld de vordering betalen, is efficiënter.

Bij alimentatievorderingen komt het voor dat de eisende partij de ex-partner een hak wil zetten. De eisende partij kan de diensten van de deurwaarder daarin misbruiken door meerdere en disproportionele beslagen te laten leggen. Daarop kan de ex-partner een executiegeschil starten. De rechter toetst dan of de beslagleggingen proportioneel zijn en niet onredelijk bezwarend, en of er in redelijkheid beslag is gelegd op bezittingen, de bankrekening of het loon. Als dat niet zo is, kan de rechter bepalen dat het beslag moet worden opgeheven of dat het moet worden beperkt.

Wat zijn de kosten van een executiegeschil?

Bij de start van een executiegeschil moeten er griffierechten worden betaald aan de rechtbank. Dit is geen vast bedrag: de hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van het financiele belang. Daarnaast dient er met spoed een advocaat te worden ingeschakeld. Daar zijn vaak hoge kosten aan verbonden. De rechter kan beslissen dat deze kosten, bij het winnen van het executiegeschil, verhaald mogen worden op de beslagleggende partij. Toch zal de rechter niet zomaar de benadeelde partij in het gelijk stellen: de deurwaarder moet dan wel een behoorlijke fout hebben begaan.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over het starten van een executiegeschil of bent u van mening dat u wel erg zwaar bent benadeeld door de deurwaarder die het tegen u gewezen vonnis door middel van disproportionele beslagleggingen ten uitvoer legt? Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman kan u wellicht helpen. Jurgen is expert op het gebied van beslagleggingen en denkt graag met u mee in praktische oplossingen. U kunt Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman bereiken via sales@devoordeligstedeurwaarder.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 073 203 22 22.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies