Schuldenaar overleden? Uw vordering op een overleden persoon
28-05-2021 Door Geen categorie

Schuldenaar overleden? Uw vordering op een overleden persoon

Wat gebeurt er met de openstaande schuld(en)?

Wanneer u het bericht krijgt dat de persoon waarop u een vordering heeft is overleden, blijft u achter met veel vragen. Krijg ik nog wel mijn geld? Want wat gebeurt er nu met de openstaande schuld? Natuurlijk wilt u dat uw vordering alsnog wordt betaald. Gelukkig hoeft het overlijden van een schuldenaar niet te betekenen dat uw vordering nu in rook opgaat.

Uw vordering versus Overlijden schuldenaar

Erfgenamen zijn niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Zij hebben een zogenaamde ‘erfkeuze’ en mogen uit drie opties kiezen:

 1. Erfenis zuiver aanvaarden: Erfgenamen die een erfenis zuiver aanvaarden, krijgen alle bezittingen en schulden van de overleden persoon. Ook wanneer het totaalbedrag aan schulden hoger is dan de bezittingen. Dit wordt een negatieve nalatenschap genoemd. De erfgenamen draaien dan zelf op voor de overgebleven schulden. In dit geval is de kans groot dat uw schuld alsnog wordt betaald.
 2. Erfenis verwerpen: De erfgenamen zijn niet betrokken bij de afwikkeling. Zij ontvangen niets, maar zijn ook niet aansprakelijk voor schulden.
 3. Erfenis beneficiair aanvaarden: Als erfgenamen niet zeker weten of er schulden zijn, kunnen zij voor ‘beneficiair aanvaarden’ kiezen. Het is een soort aanvaarden onder voorbehoud van eventuele schulden. De erfgenamen kunnen dan ook bij beneficiaire aanvaarding nooit persoonlijk opdraaien of verantwoordelijk worden gehouden voor schulden uit de nalatenschap. Zij hebben dus wél de lusten, maar niet de lasten. Voor deze laatste optie wordt het vaakst gekozen als het vermoeden bestaat dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen/vermogen van de nalatenschap.

Debiteur overleden? Erfgenaam treed in zijn plaats

Vorderingen op een overleden persoon gaan van rechtswege over op de erfgenamen. In de meeste gevallen duurt het wel even, minstens een paar maanden, voordat u de openstaande vordering opnieuw kunt indienen bij de persoon die de nalatenschap afwikkelt. Deze persoon noemt men vaak “de executeur”. U heeft dan een vordering op de nalatenschap. Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden.

Schuldenaar overleden: wat gebeurt er dan?

Wanneer uw schuldenaar overlijdt, zijn openstaande schulden niet ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. Bij wie u moet aankloppen, ligt aan de manier waarop erfgenamen de nalatenschap aanvaarden. Na het overlijden geldt een zogenaamd ‘beraad’ van 3 maanden. Tijdens deze periode kan een schuldeiser geen vorderingen incasseren. U moet wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt.

Eerst wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Vervolgens wordt er meestal een executeur benoemd om de erfenis af te wikkelen. Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij de rechtbank in de woonplaats van de overledene. In het boedelregister is onder andere opgenomen welke notaris de erfenis afwikkelt en op welke wijze de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard, bijvoorbeeld zuiver of beneficiair. Als schuldeiser kunt u dit register raadplegen en de contactgegevens achterhalen van degene die de nalatenschap afhandelt.

Schuldenaar (debiteur) overleden, geen erfgenamen bekend?

Wanneer na onderzoek is gebleken dat er geen erfgenamen bekend zijn, of de afwikkeling niet van de grond komt, dan kan de overheid dit doen. Als er bijvoorbeeld een woning in de nalatenschap zit en er zijn geen erfgenamen bekend? Dan kan het “Rijksvastgoedbedrijf” aan de slag gaan met de onbeheerde nalatenschap. Zij proberen eventuele erfgenamen alsnog op te sporen. Als niemand de erfenis aanvaardt of indien er geen erfgenamen bekend zijn, dan is de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schulden, zolang er maar meer baten zijn. De Staat der Nederlanden accepteert alleen beneficiair nalatenschappen.

Nalatenschap met schulden – erfenis aanvaard of geweigerd

Voor u als schuldeiser is het handig om te weten hoe de afwikkeling van een nalatenschap in zijn werk gaat. Het verdelen van een erfenis is ingewikkeld, maar vaak nog lastiger wanneer de overledene schulden had. Zeker als er geen testament is en het lang kan duren voordat duidelijk wordt bij wie u kunt aankloppen voor het innen van de schuld. In veel gevallen is pas maanden later bekend hoeveel geld er overblijft of hoe hoog de totale schuldenlast is.

Termijn van drie maanden om nalatenschap te aanvaarden of verwerpen

Erfgenamen krijgen 3 maanden lang de tijd na het overlijden om te kiezen op welke manier zij de nalatenschap wensen te aanvaarden, of wensen te verwerpen. Deze tijd kunnen zij gebruiken om uit te zoeken of en hoeveel schulden er zijn.

Als er meer baten zijn dan schulden, dan worden de schulden afgelost uit de nalatenschap van de overledene. Deze ‘vereffening’ is te vergelijken met het afwikkelen van een faillissement. De vereffenaar roept schuldeisers op om hun vordering in te dienen. Schulden die betrekking hebben op de begrafeniskosten hebben voorrang. Pas daarna ontvangen de erfgenamen het (eventuele) restant.

Er wordt meestal één persoon aangewezen als vereffenaar of executeur van de nalatenschap. Deze persoon is verantwoordelijk voor de afwikkeling. Soms zijn alle erfgenamen samen vereffenaar. Als de afwikkeling onderling niet goed verloopt, kan de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar benoemen.

Meerdere schuldeisers bij overleden schuldenaar?

De kans is groot dat u na het overlijden van de schuldenaar ontdekt dat er meerdere schuldeisers zijn. Schulden worden namelijk niet automatisch kwijtgescholden bij overlijden. Op één uitzondering na: de openstaande studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vervalt direct. Veelvoorkomende schulden na overlijden zijn leningen, hypotheekschulden, belastingschulden, kosten voor de uitvaart en de executeur.

Rangorde bij vordering op overleden persoon

De wet geeft een rangorde aan bij de financiële afwikkeling van een nalatenschap. Dan is het duidelijk welke schulden als eerste betaald dienen te worden. In deze rangorde staat de executeur op de eerste plek, gevolgd door de Belastingdienst en hypotheekhouder. Vaak worden daarna de kosten van de uitvaart voldaan. De overige schuldeisers sluiten achteraan in de rij. Als er sprake is van een ‘negatieve nalatenschap’, waarbij er meer schulden zijn dan bezittingen, wordt melding gemaakt aan de kantonrechter. De schuldeisers kunnen dan “fluiten” naar hun geld.

Het afwikkelen van een erfenis kan veel tijd kosten. Uitbetaling van de erfenis en schulden laat dan ook vaak enige tijd op zich wachten. U heeft dus wel wat geduld nodig. Meestal blijft er voor de schuldeisers weinig over omdat nalatenschappen waarin duidelijk is dat er meer schulden zijn dan bezittingen of vermogen, bijna altijd beneficiair worden aanvaard.

Samengevat

Voor u als schuldeiser zijn een aantal zaken belangrijk nadat een schuldenaar is overleden:

 • Wie wikkelt de nalatenschap af? Dit kunnen de erfgenamen zijn, maar ook een aangewezen executeur, notaris of vereffenaar. Deze persoon moet alle schulden inventariseren.
 • U dient uw vordering in bij de executeur, vereffenaar of notaris die de nalatenschap afwikkelt. Alleen dan kan uw vordering meetellen tijdens de inventarisatie.
 • Na enkele maanden ontvangt u bericht van de vereffenaar over de afwikkeling. Vaak wordt dan ook vermeld of de openstaande schuld (volledig, gedeeltelijk of helemaal niet) wordt voldaan.

Als u weet dat uw overleden schuldenaar zeker meer vermogen had dan schulden, dan loont het de moeite om uw vordering via een gerechtsdeurwaarder op de nalatenschap te gaan verhalen.

Indien u twijfelt of zeker weet dat uw overleden schuldenaar onvoldoende financiële middelen had, dan kunt u uw vordering beter afschrijven. Dat bespaart u dan veel tijd, moeite en kosten.

Heeft u nog vragen over een vordering op een overleden persoon of een nalatenschap? Neem dan tijdens kantooruren contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 073 203 22 22 of via sales@devoordeligstedeurwaarder.nl

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies