Wat is rauwelijks dagvaarden?
17-02-2022 Door Dagvaarding

Wat is rauwelijks dagvaarden?

Direct naar de rechter stappen zonder je tegenpartij dit te laten weten, noemen we rauwelijks dagvaarden. De tegenpartij ontvangt dan van de gerechtsdeurwaarder een oproep om voor de rechter te verschijnen: een dagvaarding. Bij rauwelijks dagvaarden komt dit voor de tegenpartij geheel onverwachts. Het valt rauw op zijn of haar dak. Er is alleen sprake van rauwelijks dagvaarden als je richting de tegenpartij op geen enkele manier hebt laten doorschemeren dat jij van plan was om naar de rechter te stappen. Rauwelijks dagvaarden is toegestaan en kan een snelle en praktische oplossing bieden.

De kortste klap

In sommige gevallen wordt rauwelijks dagvaarden als niet zo netjes en onverantwoord gezien. Als je kiest voor rauwelijks dagvaarden, kan het ook zo zijn dat de rechter jou voor alle kosten voor de gerechtelijke procedure laat opdraaien. Maar staat meteen al vast dat je van de tegenpartij geen enkele medewerking zal gaan krijgen? En zijn er echt geen andere mogelijkheden om het geschil op te lossen? Dan is de gang naar de rechter wel een logische stap. Rauwelijks dagvaarden kan in zo’n geval een goede oplossing bieden, als je je maar aan de regels houdt die erbij horen. Met rauwelijks dagvaarden voorkom je dan een oneindig lang incassotraject of ellenlang gesteggel. Ben je zeker van je zaak, dan is rauwelijks dagvaarden voor jou misschien de snelste optie die resultaat oplevert en dus best een goed idee.

Praten? Trekken aan een dood paard? Of direct dagvaarden?

Als de tegenpartij meteen aangeeft het probleem op geen enkele manier op te kunnen of willen lossen, kun je door middel van rauwelijks dagvaarden je gelijk proberen te halen. Dat is ook het geval als je er geen vertrouwen meer in hebt dat je het (betalings) geschil samen met de tegenpartij kunt oplossen. Als je snel duidelijkheid wilt hebben omtrent je geschil, kun je voor rauwelijks dagvaarden kiezen. De rechter beslist dan of jij daadwerkelijk in je recht staat en wat er verder moet gebeuren. De incassoprocedure, waarin nog wordt geprobeerd om een betalingsregeling te treffen of samen tot een andere oplossing te komen, wordt bij rauwelijks dagvaarden helemaal overgeslagen.

Kostenrisico bij rauwelijks dagvaarden

Maar hoe zit dat dan precies, met dat risico op kosten? De kosten van rauwelijks dagvaarden zijn gelijk aan de kosten voor een gewone gang naar de rechter. De rechter kan beslissen dat jij als schuldeiser voor de gerechtelijke kosten moet opdraaien, ook als de rechter jou in het gelijk stelt. De rechter kan dit beslissen als hij of zij vindt dat je eigenlijk te snel naar de rechter bent gestapt. Jouw tegenpartij heeft dan te weinig kans gehad om zich te verweren of om zijn gebrek te herstellen. Als de rechter beslist dat alle kosten van de procedure voor jouw rekening komen, gaat het om de kosten voor het opstellen van de dagvaarding, kosten voor het uitreiken van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder en de kosten die je moet betalen bij de rechtbank, de zogeheten griffierechten.

Gedragsregels bij rauwelijks dagvaarden

Om te voorkomen dat je zelf voor de proceskosten moet opdraaien, is het belangrijk dat je jouw tegenpartij minimaal één keer de gelegenheid hebt gegeven om zijn of haar fout te herstellen. En dat je hebt geprobeerd om samen tot een oplossing te komen. Daarnaast kent rauwelijks dagvaarden nog een aantal andere voorwaarden. Dit worden gedragsregels genoemd. In die gedragsregels staat dat je duidelijk richting je tegenpartij moet zijn over wat je verwacht en wanneer je dit verwacht. Zijn de tegenpartij en jij nog ‘on speaking terms’ of nog aan het onderhandelen over een oplossing? Dan kun je beter even wachten met naar de rechter stappen.

Een voorbeeld van rauwelijks dagvaarden

Stel, je bent ondernemer en je stuurt je klant de factuur, die binnen veertien dagen betaald dient te worden. Is die factuur op de vijftiende dag nog niet betaald, dan zou je meteen kunnen gaan dagvaarden. Dat is rauwelijks dagvaarden. Er is dan een kans dat je de proceskosten niet mag verhalen op de veroordeelde partij. De rechter vindt dan dat je het eigenlijk nog niet had kunnen maken om naar de rechter te stappen. Je kunt daarom in zo’n geval beter eerst een schriftelijke herinnering sturen.

Maar als de klant meteen aangeeft dat hij of zij echt niet gaat betalen, dan kun je hem of haar na die 14 dagen direct dagvaarden. Dat mag volgens de wet. Het risico dat de rechter beslist dat de proceskosten omtrent de gerechtelijke procedure NIET op de veroordeelde partij verhaald mogen worden, is in zo’n geval erg klein. Dus go for it!

Vragen over rauwelijks dagvaarden?

Wanneer je na het lezen van deze blog nog vragen hebt over het rauwelijks dagvaarden van de wederpartij, neem dan contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij heeft deze blog geschreven en weet precies wanneer het legitiem is om rauwelijks te dagvaarden, of wanneer beter nog één kans gegeven kan worden aan je wederpartij.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies