Executiemaatregelen deurwaarder volgens BTAG
08-06-2021 Door Beslaglegging

Executiemaatregelen deurwaarder volgens BTAG

BTAG: Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Indien u van plan bent om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten hiervan zijn. De kosten om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen kunnen drieledig zijn. Enerzijds betaalt u een vast tarief voor de ambtshandeling(en) van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten zijn terug te vinden in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (BTAG). Daarnaast brengt de gerechtsdeurwaarder mogelijk ook kosten voor extra proceshandeling(en) en juridisch advies in rekening bij haar opdrachtgever. Bij een succesvolle incassering rekenen gerechtsdeurwaarders afwikkelingskosten. Afwikkelingskosten zijn kosten die gerechtsdeurwaarders in rekening brengen bij haar opdrachtgever (niet bij de schuldenaar) voor de (administratieve) handelingen die zij verrichten (denk bijvoorbeeld aan het treffen van een betalingsregeling) waar gerechtsdeurwaarderskantoren momenteel geen kosten voor mogen doorberekenen aan de schuldenaar. Daarnaast zijn de afwikkelingskosten vaak ook een vergoeding voor het risico dat gerechtsdeurwaarderskantoren lopen bij het verwerken van de geldstromen van de schuldenaar naar de opdrachtgever toe.

Het BTAG tarief is in 2001 ingevoerd om schuldenaren en schuldeisers te beschermen tegen onredelijk hoge kosten die deurwaarders zouden kunnen berekenen. De Voordeligste Deurwaarder werkt veelal met opstartkosten voor haar opdrachtgever als u een vonnis wil incasseren. Voorafgaand bij het aannemen van de opdracht wordt dan een vast bedrag aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarna wordt dan als het ware op No Cure No Pay basis geprobeerd om uw vonnis te incasseren.

Indien het De Voordeligste Deurwaarder niet lukt om uw vonnis te incasseren, dan heeft u als opdrachtgever geen ambtelijke kosten voor de beslagen die zijn gelegd (No cure No pay). Wordt een vordering succesvol geïncasseerd, dan worden er bij de opdrachtgever afwikkelingskosten in rekening gebracht.

Minnelijk traject

Een gerechtsdeurwaarder verricht vaak meerdere (juridische of ambtelijke) handelingen om vorderingen te kunnen incasseren. Eerst wordt dit meestal via een minnelijk traject geprobeerd, dus zonder de gang naar de rechter te maken. Dit houdt in dat er nog geen sprake is van een gerechtelijke procedure, maar dat op een “vriendelijke” wijze wordt getracht om tot betaling of een betalingsregeling te komen. Dit kan alleen bij onbetaalde facturen waarin nog geen vonnis is verkregen. Dan kan op een “minnelijke” manier worden geprobeerd deze onbetaalde factuur te incasseren.

Gerechtelijke procedure opstarten

Indien de schuldenaar na een minnelijk traject de vordering nog steeds niet wil betalen, dan kan de schuldeiser een gerechtelijke procedure opstarten. De schuldenaar wordt dan door de gerechtsdeurwaarder gedagvaard. Voor het dagvaarden wordt eerst het Digitaal Beslagregister (DBR) geraadpleegd. Daarin kan de deurwaarder zien of andere deurwaarders bij de betreffende persoon al beslagen hebben gelegd. Indien blijkt dat de persoon grote financiële problemen heeft, dan zal de gerechtsdeurwaarder meestal adviseren om van de gerechtelijke procedure af te zien, om zo onnodige kosten voor alle partijen te voorkomen.

Dagvaarding

Wanneer de schuldeiser wel een gerechtelijke procedure opstart, dan wordt de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder overhandigd aan de schuldenaar. In de dagvaarding staat waar en wanneer de schuldenaar zich moet melden voor de zitting van de rechtbank. De uitspraak van de rechter wordt weergegeven in een vonnis. De gerechtsdeurwaarder zorgt er na de rechtszaak ook voor dat dit vonnis wordt overhandigd aan de schuldenaar.

Betekenen

Dit wordt door deurwaarders het ‘betekenen’ van het vonnis genoemd. Indien het vonnis niet wordt betaald door de schuldenaar en er ook niet om een betalingsregeling wordt verzocht, dan inventariseert de gerechtsdeurwaarder welke andere manieren er zijn om ervoor te zorgen dat de schuldeiser toch krijgt waar hij recht op heeft. Indien noodzakelijk kan de gerechtsdeurwaarder dan overgaan tot executiemaatregelen (beslaglegging op inkomen, vermogen, beslaglegging op huis , bezittingen etc.).

Executiemaatregelen

De executiemaatregelen van een gerechtsdeurwaarder hebben in veel gevallen ingrijpende gevolgen voor de schuldenaar. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het loon (salaris) van de schuldenaar, maar ook op zijn banktegoeden, spaartegoeden, aandelen en andere waardepapieren. Verder kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op roerende zaken, zoals voertuigen en inboedel, en zelfs besluiten tot executoriale beslaglegging van de woning van de schuldenaar.

Er mag geen beslag worden gelegd op spullen die behoren tot de basis inboedel en spullen voor persoonlijke verzorging van de schuldenaar. De kosten van de executiemaatregelen komen op grond van het vonnis voor rekening van de schuldenaar. Maar indien deze niet in staat is om de rekening te betalen, moet u (normaal gesproken) als eisende partij deze kosten dragen. De Voordeligste Deurwaarder doet dit NIET en adviseert u daarom graag over welke stappen u het beste kunt zetten en welke executiemaatregelen passend zijn om het geld dat u te vorderen heeft bij uw schuldenaar te incasseren. Daardoor kunt u een weloverwogen afweging maken om te kiezen voor een regulier gerechtsdeurwaarderskantoor of De Voordeligste Deurwaarder om uw vordering te laten incasseren.

Conservatoir beslag

In sommige gevallen kan een gerechtsdeurwaarder, met toestemming van de rechter en hulp van een advocaat, ook conservatoir beslag leggen. Dit is een tijdelijk beslag die bijna altijd als verrassing kan worden gelegd om te voorkomen dat de winnende partij “achter het net vist” qua verhaalsmogelijkheden om het toewijzende vonnis te incasseren.

Omdat rechtszaken soms lang duren, kan de gerechtsdeurwaarder dus conservatoir beslag leggen. De partij die het vermoeden heeft de gerechtelijke procedure te gaan verliezen, kan tijdens of voorafgaand aan de gerechtelijke bodemprocedure eventuele waardevolle spullen verkopen of spaargeld opmaken. Dat wilt u als eisende partij vanzelfsprekend voorkomen. De verzoekende partij die conservatoir beslag wil laten leggen, moet de rechter dan wel kunnen overtuigen waarom wordt gevreesd dat de schuldenaar het beslag gaat tegenwerken of vermogen dan wel verhaalsobjecten zal verduisteren. De rechter moet vervolgens een beschikking afgeven aan de deurwaarder waarin hij toestemming geeft om conservatoir beslag te mogen leggen.

Welke ambtshandelingen zijn er allemaal volgens BTAG?

 • Dagvaarding
 • Betekening titel met/zonder bevel
 • Betekening verzoekschrift met oproeping
 • Overige betekeningen (zoals overbetekening)
 • Beslag op roerende zaken
 • Poging beslag op roerende zaken
 • Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket
 • Beslag op onroerende zaken
 • Opheffing beslag onroerende zaken
 • Beslag op in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen
 • Beslag op schepen
 • Beslag op niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen
 • Beslag onder derden op periodieke betalingen
 • Beslag onder derden op niet-periodieke betaling
 • Beslag op aandelen aan toonder
 • Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam
 • Beslag op aandelen in B.V. of N.V.
 • Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag)
 • Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken
 • Executie tot afgifte van roerende zaken
 • Gerechtelijke inbewaringgeving
 • Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop
 • Executoriale openbare verkoop van roerende zaken
 • Aanzegging hypotheekhouder overname executie
 • Ontruiming onroerende zaken
 • Opvolgende betekening
 • Gijzeling (lijfsdwang)
 • Poging tot gijzeling
 • Beslag verhaal alimentatie

Bent u van plan om via een gerechtsdeurwaarder uw vordering te incasseren? Aarzel niet en neem contact met ons op! Wij leggen u in heldere taal uit wat uw kosten zijn om uw vordering of vonnis te incasseren.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies