Btag 2024: Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders
01-01-2024 Door Geen categorie

Btag 2024: Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Heeft u een openstaande vordering en lukt het maar niet om deze te incasseren? Als schuldeiser is het mogelijk om rechtstreeks een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Grote kans dat u dan te maken krijgt met Btag tarieven. Zodra u een gerechtsdeurwaarder inschakelt om bijvoorbeeld een dagvaarding uit te laten brengen, komt al snel de term Btag om de hoek kijken. Btag staat voor Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Hierin wordt meestal jaarlijks omschreven welke wettelijke tarieven gelden voor de zogenaamde ambtelijke werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders. Ambtelijke werkzaamheden, ook wel ambtshandelingen genoemd, bestaan voornamelijk uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden), het overhandigen van gerechtelijke uitspraken (een vonnis betekenen) of beslaglegging op het vermogen of inkomen van de veroordeelde partij (loonbeslag of bankbeslag).

Voor elke ambtshandeling is een wettelijk maximaal tarief bepaald die gerechtsdeurwaarders aan de schuldenaar/veroordeelde partij in rekening mogen brengen. Dit zijn de Btag-tarieven. Deze worden meestal jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Nieuwe Btag tarieven per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 zijn de Btag tarieven geïndexeerd. Hierdoor zijn alle deurwaarderstarieven een 5% hoger geworden.

Btag-kosten: wie betaalt ze?

Voor elke ambtshandeling is een tarief bepaald in het Btag. Iedere gerechtsdeurwaarder brengt hiervoor hetzelfde tarief in rekening naar de schuldenaar toe. Het staat gerechtsdeurwaarders vrij om andere tarief afspraken te maken met hun opdrachtgevers.

De Btag-tarieven moeten in principe dan ook betaald worden door de schuldenaar. De opdrachtgever/eisende partij moet deze kosten wel vaak voorschieten. Als de rechter bepaalt dat uw openstaande vordering terecht is, rekent de gerechtsdeurwaarder de Btag-kosten aan de schuldenaar door.

De veelvoorkomende informatiekosten, ook wel verschotten genoemd, mogen vaak ook aan de schuldenaar worden doorbekend. Dit zijn kosten die worden gemaakt om informatie op te vragen (bijvoorbeeld waar iemand woont of gevestigd is) en waarvoor de gerechtsdeurwaarder legeskosten moet afdragen.

Andere kosten dan Btag

Niet alle kosten die een gerechtsdeurwaarder ambtshalve maakt mogen in rekening worden gebracht bij de schuldenaar. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten die gerechtsdeurwaarderskantoren moeten afdragen aan hun beroepsorganisatie De KBvG. De KBvG is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Zij heffen de contributiegelden die nodig zijn voor het “Toezicht & Tuchtrecht” waar gerechtsdeurwaarders aan onderhevig zijn. Sinds enkele jaren dient de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders hun eigen tuchtrecht te bekostigen. Dit kost ruim 3 miljoen euro per jaar. Daarom wordt op iedere ambtelijke handeling die gerechtsdeurwaarders verrichten ambtshalve door de KBvG een heffing geheven van een paar euro. Vandaar dat De Voordeligste Deurwaarder per ambtelijke handeling die zij verricht € 3,99 exclusief btw bij opdrachtgever in rekening brengt voor haar bijdrage aan de kosten van het Toezicht en Tuchtrecht voor Gerechtsdeurwaarders. Deze kosten mogen van de Minister voor Rechtsbescherming (nog) niet in rekening worden gebracht bij de schuldenaar. Vandaar dat gerechtsdeurwaarderskantoren deze heffing van kosten doorberekenen naar hun klanten.

Dubbel Btag voor opdrachtgever?

Soms vragen gerechtsdeurwaarders extra kosten aan hun opdrachtgever. Bijvoorbeeld als zij met spoed een ambtelijke handeling moeten verrichten. Denk bijvoorbeeld aan een hoger beroep dagvaarding waarvan de appeltermijn morgen vervalt. Dan moet deze uiterlijk vandaag nog worden betekend, omdat anders de kans om verweer te voeren vanaf morgen vervalt. Grote kans dat de gerechtsdeurwaarder u dan extra kosten in rekening brengt omdat hij zijn route moet aanpassen om uw appeldagvaarding vandaag nog tijdig rechtsgeldig te betekenen.

Deze extra kosten die de deurwaarder zijn opdrachtgever in rekening brengt, mogen dan niet bij de gedaagde partij in rekening worden gebracht. Dat zou ook niet fair zijn en daarmee zou de gedaagde partij onredelijke kosten in rekening gebracht krijgen, waar hij niet om heeft gevraagd.

Een ander voorbeeld dat regelmatig voorkomt bij gerechtsdeurwaarderskantoren waarin kosten worden doorberekend aan opdrachtgever (en niet aan veroordeelde partij) zijn de kosten voor het bestuderen (van de verhaalsmogelijkheden) van een vonnis. Het onderzoeken van de verhaalsmogelijkheden om het vonnis daadwerkelijk te kunnen incasseren (dit wordt het executietraject genoemd), zijn onderzoekskosten. De tijd die de medewerker van het gerechtsdeurwaarderskantoor hier mee bezig is zal (naast de gemaakte legeskosten) vaak bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Voorbeeld hogere kosten dan Btag

Voorbeeld: u heeft een vordering op een schuldenaar. Inmiddels heeft u een vonnis verkregen waarin deze persoon is veroordeeld tot het betalen van uw openstaande factuur en de kosten voor de gerechtelijke procedure. In het vonnis wordt het besluit van de rechter vastgelegd. De gerechtsdeurwaarder doet onderzoek naar de bezittingen van uw schuldenaar. Het blijkt dat deze binnenvaartschipper een dure eigen boot in bezit heeft.

Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op de boot (‘beslag op schepen’ genoemd in het Btag). Dit beslag kan alleen gelegd worden als de gerechtsdeurwaarder aan boord komt van het schip. De voorbereidingen hiervoor nemen behoorlijk wat tijd in beslag. Het Btag-tarief voorziet niet in de overige (voorbereidings-) kosten die bij het in beslag nemen van een schip komen kijken.

Soms zijn meerdere pogingen nodig voordat het beslag daadwerkelijk gelegd kan worden. Een scheepsbeslag komt niet heel vaak voor, maar kan wel een effectief middel zijn om betaling te bewerkstelligen. Zeker wanneer uw schuldenaar afhankelijk is van het schip voor zijn inkomsten. In dit geval zal de gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever ook de tijd die hij met deze beslaglegging bezig is geweest in rekening brengen. Het zou niet fair zijn als de schipper 4 maal het Btag tarief voor een scheepsbeslag zou moeten betalen, omdat de gerechtsdeurwaarder 3 maal vergeefs aan de kade heeft staan wachten tot dat het schip de haven zou binnenvaren, maar dit niet deed.

Btag 2024

Onderstaande Btag-tarieven zijn geldig sinds 1 januari 2024 en geldig tot 31 december 2024. Naast de kosten voor een dagvaarding en vonnis, staan vooral kosten voor het leggen van een beslag vermeld. Heeft u een vonnis behaald bij de rechter en is de schuldenaar veroordeeld tot het betalen van uw vordering? Dan kan er beslag worden gelegd. Een beslag is een maatregel die getroffen kan worden waardoor iemand niet meer vrij over zijn/haar geld of bezittingen kan beschikken. Simpeler gezegd: het is een manier om geld te vorderen van iemand die u nog geld verschuldigd is. Een beslaglegging maakt het incasseren van een openstaande schuld vaak gemakkelijker. Goederen waarop beslag is gelegd mogen niet meer verkocht of vervreemd worden.

Dit zijn de Btag-tarieven per 1 januari 2024

Art. 2 Ambtshandeling 2024 excl. BTW standaard
a oproeping (dagvaarding) € 112,37
b betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) € 122,34
c diverse aanzeggingen per exploot € 89,33
d overbetekening diverse beslagen € 80,64
e beslag op roerende zaken € 147,54
i derdenbeslag, anders dan periodieke betaling € 233,28
j beslag periodieke betaling (niet ivm alimentatie) € 165,48
k derdenbeslag tot verhaal van alimentatie € 142,93
t executoriale openbare verkoop roerende zaken € 384,40
v gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 288,68
x onderzoek waar debiteur bankiert € 94,08

In bovenstaand overzicht staan de veelvoorkomende Btag-kosten vermeld.

In dit overzicht (en dit overzicht) van de KBvG vindt u de kosten van de overige ambtshandelingen en de Btag-tarieven per 1 januari 2024.

Alle Btag-tarieven worden vermeld exclusief btw. Als opdrachtgever bent u 21% btw verschuldigd aan de gerechtsdeurwaarder. Bent u niet btw-plichtig en kan de btw daarom niet worden verrekend, dan is de btw voor u een kostenpost en mag de deurwaarder de kosten voor de ambtshandelingen richting de schuldenaar met 21% verhogen. Zodoende heeft u als opdrachtgever niet de kosten van de btw over de ambtelijke handelingen die de gerechtsdeurwaarder voor u verricht. Lees hier meer over de kosten die De Voordeligste Deurwaarder berekent.

Vragen over Btag

Heeft u nog vragen over Btag 2024, of over de nieuwe Btag tarieven per 1 januari 2024?

Aarzel niet en neem contact met ons op! Bel naar 073-203 22 22 of mail naar sales@devoordeligstedeurwaarder.nl. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman denkt graag met u mee welke kosten volgens Btag voor rekening van uw schuldenaar komen, of zelf gedragen dienen te worden.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies